InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea

(Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Amenzi; Prescriptii | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata introdusa pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, la data de 30.07.2013 sub numarul de inregistrare 6145/279/2013, petentul C.G, a solicitat anularea procesului verbal de contraventie, intocmit in data de 20.05.2008, de catre Politia Comunitara a Orasului Roznov, prin care i-a fost aplicata o amenda contraventionala, in cuantum de 500 de lei, pentru executarea careia s-a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor din pensie ale acestuia.
Prin serviciul registratura, la data de 21.10.2013, intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale formulate de catre petent. In motivare, intimata a aratat ca prin procesul verbal cu seria PRIM42 nr.3626/20.05.2008 emis de catre Politia Comunitara a Orasului Roznov, petentul C.G. a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 500 lei, pentru savarsirea faptei de a adresa injurii si cuvinte jignitoare unui functionar din cadrul Primariei, fapte prevazute de Legea nr.61/1991 republicata,  privind sanctionarea faptelor de  incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
A mai aratat intimata ca, intrucat petentul nu a achitat amenda contraventionala, Politia Comunitara a Orasului Roznov a inaintat catre Primaria Comunei Savinesti, procesul verbal prin care contravenientul a fost sanctionat, in vederea luarii in debit. Ulterior, Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Comunei Savinesti, a emis la data de 22.09.2010 atat Somatia cu nr.6106/22.09.2010 cat si Titlul executoriu prin care contravenientul este somat sa achite contravaloarea amenzii in termen de 15 zile de la comunicare.
Pe cale de consecinta, intimata considera ca, de la data de 09.07.2008 cand Politia Comunitara Roznov a transmis catre Primaria comunei Savinesti procesul verbal de contraventie si petentul a fost luat in debit, se prezuma ca petentul a luat la cunostinta de procesul verbal de contraventie.
In concluzie, intimata a solicitat respingerea actiunii petentului, pe fondul tardivitatii actiunii.
La termenul de judecata din data de  25.11.2013, instanta a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului de a executa sanctiunea contraventionala.
 Potrivit art.248 din Codul de procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond, care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.
Asupra exceptiei, instanta arata urmatoarele:
Potrivit art.14 alin.(1) si (2) din O.G. nr.2/2001 ,,(1) Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. (2) Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale poate fi constatata chiar si de instanta investita cu solutionarea plangerii contraventionale.
 Termenul de o luna prevazut de art.14 alin.1 din O.G. nr.2/2001 este un termen a carui depasire este de natura sa atraga caducitatea procesului verbal de contraventie, astfel incat procesul verbal nu va fi anulat intrucat cauza imposibilitatii punerii in executare a sanctiunii contraventionale este ulterioara momentului incheierii actului de sanctionare si nu concomitenta, cum sunt cauzele de nulitate. Prin urmare, chiar daca a fost intocmit in mod legal si temeinic, procesul verbal de contraventie nu-si va mai putea produce efectele, neputandu-se proceda la punerea in executare a sanctiunii contraventionale.
Din cuprinsul procesului verbal de contraventie seria PRIM.42 nr.3626 coroborat cu sustinerile intimatei, instanta constata ca actul de sanctionare a fost intocmit la data de 20.05.2008 si nu a fost comunicat petentului pana in prezent.
Potrivit apararii formulate de catre intimata, faptul comunicarii de catre Compartimentul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei a instiintarii privind luarea petentului in debit ar fi de natura sa duca la nasterea unei prezumtiei potrivit careia petentul a luat cunostinta de incheierea procesului verbal de contraventie.
Apararea intimatei este insa, neintemeiata. In conformitate cu art.25 din O.G. nr.2/2001 ,,Procesul verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie contravenientului. Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acestuia.
Din interpretarea textului legal instanta retine ca, in cazul in care petentul nu a fost prezent la incheierea procesului verbal de contraventie si nu a semnat sau, desi prezent, a refuzat sa semneze, actul de sanctionare va fi comunicat acestuia, in termen de cel mult o luna de la intocmire, pentru acordarea posibilitatii petentului de a lua la cunostinta de continutul procesului verbal si a de a formula plangere, in cazul in care considera ca este necesar.
Or, in cazul in care petentului ii este comunicata doar instiintarea emisa de catre Compartimentul Impozite si Taxe locale privind luarea in debit in baza procesului verbal de contraventie, acesta nu are posibilitatea de a lua efectiv cunostinta de continutul procesului verbal de contraventie si de a-si formula aparari pe calea unei actiuni in justitie.
De altfel, dispozitia legala a art.25 din O.G. nr.2/2001 este formulata in mod imperativ, prin indicarea in mod limitativ a modalitatilor de aducere la cunostinta a procesului verbal de contraventie petentului, astfel incat nu sunt admise alte derogari sau prezumtii simple pe baza carora sa se considere ca petentul ar fi luat la cunostinta de continutul actului de sanctionare in alt mod prevazut de lege.
Totodata, intimata a solicitat  respingerea plangerii contraventionale ca tardiva intrucat aceasta a fost introdusa cu nerespectarea termenului prevazut de lege. Cu privire la acest aspect, instanta arata ca este, de asemenea, neintemeiat. Asa cum s-a retinut mai sus, procesul verbal de contraventie nu a fost comunicat petentului pana in prezent, astfel incat termenul de introducere a plangerii contraventionale nu a inceput sa curga, caci potrivit art. 31 din O.G. nr.2/2001 momentul de la care incepe sa curga termenul de formulare al plangerii contraventionale este data inmanarii sau comunicarii actului de sanctionare.
Fata de aceste considerente, instanta constata ca exceptia prescriptiei dreptului de a executa sanctiunea amenzii contraventionale este intemeiata si, in consecinta, urmeaza sa o admita si sa constate ca fiind prescris dreptul de a executa sanctiunea amenzii contraventionale, in cuantum de 500 lei, aplicata de catre intimata Oras Roznov, prin primar, prin   procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PRIM.42 nr.3626/20.05.2008, petentului CG.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi; Prescriptii

Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014
Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila - Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea - Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014
Drept civil - Subsidiaritate actiune imbogatire fara justa cauza - Sentinta civila nr. 4482 din data de 18.02.2014
Contestatie la executare - refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca bunul - Sentinta civila nr. 3865 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea - Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014