InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea

(Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Amenzi; Prescriptii | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Bacau, sub numar de inregistrare 3385/180/2013, la data de 22.02.2013, petentul MSB a solicitat, in contradictoriu cu intimata CNADR S.A., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria R13 nr.0021863/11.02.2013, prin care i-a fost aplicata o amenda contraventionala in cuantum de 250 lei pentru savarsirea faptei de a circula fara a detine rovinieta valabila, potrivit art.8 alin.(1) din O.G. nr.15/2002.
In fapt, petentul a aratat ca in data de 11.02.2013 a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 250 lei, pe motivul ca, la data de 29.12.2012, a circulat in localitatea Sascut, jud.Bacau, cu autoturismul cu numarul de inmatriculare NT 99 UCK, fara a detine rovinieta valabila.
Petentul a mai aratat ca procesul verbal de contraventie este netemeinic si nelegal intrucat nu contine descrierea in amanunt a faptei comise, imprejurarile in care s-a comis si lipseste semnatura agentului constatator, aspecte care contravin dispozitiilor art.17 din O.G. nr.2/2001.
Prin serviciul registratura, la data de 26.09.2013 s-a depus de catre intimata intampinare prin care s-a solicitat respingerea plangerii contraventionale, intrucat procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala este unul temeinic si legal intocmit. In esenta, s-a aratat ca procesul verbal de contraventie a fost intocmit cu respectarea prevederilor art.9 alin.2 si 3 din O.G nr.15/2002, in lipsa contravenientului si a martorilor, constatarea contraventiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control a Rovinietei, contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor-Directia Regim Permise de Conducere si Inmatricualare a Vehiculelor.
In drept, intampinarea a intemeiata pe dispozitiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, O.G. nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, Legea nr.455/2002 privind semnatura electronica, Ordinul M.T.I. nr.769/2010.
In sedinta publica din data de 3.07.2013 instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale absolute a Judecatoriei Bacau si a admis-o, declinand competenta de solutionae a plangerii contraventionale in favoarea Judecatoriei Piatra Neamt.
In considerentele sentintei, instanta a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.101 din O.G. nr.15/2002, prin derogare de la dispozitiile O.G. nr.2/2001, plangerea insotita de copia procesului verbal de contraventie se introduce la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul contravenientul.
Plangerea contraventionala, trimisa prin declinare de la Judecatoria Bacau, a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de 09.08.2013. 
In sedinta publica din data de 25.11.2013, instanta a invocat, din oficiu, exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea amenzii contraventionale.
Potrivit art.248 din Codul de procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond, care fac inutila, in tot sau in parte, administrearea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.
Asupra exceptiei prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea amenzii contraventionale, instanta arata urmatoarele:
Potrivit art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania ,,Procesul-verbal se intocmeste si se comunica contravenientului in termen de 30 de zile de la data constatarii contraventiei, interval in care nu se pot incheia alte procese-verbale de constatare a contraventiei pentru incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1).
Totodata, potrivit art.9 alin.(1) si (2) din O.G. nr.15/2002, constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite prin lege, dar, incepand cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Din interpretarea coroborata a acestor texte de lege rezulta ca momentul constatarii contraventiei este reprezentat de momentul cand mijlocul tehnic omologat amplasat pe reteaua de drumuri din Romania a inregistrat savarsirea contraventiei.
Astfel, din coroborarea celor doua texte de lege instanta retine ca momentul savarsirii contraventiei se suprapune cu cel al constatarii in cazul in care constatarea savarsirii contraventiei s-a realizat cu un mijloc tehnic omologat amplasat pe reteaua de drumuri din Romania. In consecinta, procesul verbal trebuie intocmit in termen de 30 de zile de la data inregistrarii video a savarsirii contraventiei de catre mijloacele tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri din Romania.
Din procesul verbal de contraventie seria R13 nr.0021863/11.02.2013 coroborat cu plansa foto (f.11), rezulta ca momentul savarsirii si constatarii de catre mijlocul tehnic omologat, respectiv camera video tip ANPR, a prezumtivei contraventii de a circula fara a detine rovinieta valabila, savarsite de catre petentul MSB  este data de 29.12.2012, ora 14:41, iar procesul verbal de contraventie a fost incheiat la data de 11.02.2013, cu depasirea termenului de 30 de zile prevazut de art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002.
Unul dintre principiile raspunderii contraventionale este principiul inevitabilitatii acesteia, potrivit caruia restabilirea ordinii sociale ca urmare a savarsirii contraventiei este un efect de neevitat. Principiul inevitabilitatii raspunderii contraventionale nu este un scop in sine, ci el trebuie corelat cu celelalte principii si norme contraventionale. Astfel, ori de cate ori realizarea raspunderii contraventionale nu mai este necesara din ratiuni sociale sau de politica juridica, legiuitorul a prevazut posibilitatea ca aceasta sa fie evitabila.
Un astfel de caz in care legiuitorul a legiferat renuntarea la dreptul sau de a aplica sanctiunea contraventionala este si cel instituit de art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 care prevede incidenta prescriptia raspunderii contraventionale daca procesul verbal de contraventie nu a  fost intocmit in termen de 30 de zile de la data comiterii acesteia. Prescriptia raspunderii contraventionale este o cauza care stinge raportul juridic contraventional de conflict, deoarece acesta nu a fost rezolvat intr-o perioada de timp rezonabila. Pentru a fi eficienta raspunderea contraventionala trebuie sa intervina intr-un moment cat mai apropiat de cel al comiterii contraventiei. 
Din prisma argumentelor mai sus mentionate precum si a dispozitiilor legale ale art.34 din O.G. nr.2/2001, potrivit carora instanta este obligata sa verifice legalitatea procesului verbal de contraventie, rezulta ca depasirea termenului de aplicare a sanctiunii contraventionale prevazut de lege este caz de prescriptie a raspunderii contraventionale, care atrage sanctiunea nulitatii absolute a procesului verbal de contraventie, intrucat nu s-au respectat dispozitii imperative care vizeaza un interes general, astfel incat vatamarea suferita de catre contravenient este prezumata in mod absolut.
Apararea intimatei potrivit careia termenul prevazut de art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 este termen prohibitiv, in sensul in care este interzisa incheierea altor procese verbale de constatare a contraventiei pentru fapta de a circula fara a detine rovinieta, limitand caracterul continuu al contraventiei si nu termen de prescriptie a aplicarii sanctiunii contraventionale, este neintemeiata.
Textul art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 contine doua teze care reglementeaza doua aspecte diferite. In primul rand, legiuitorul dispune ca procesul verbal de contraventie se va intocmi intr-un termen de 30 de zile de la momentul constatarii contraventiei, iar in al doilea rand, se dispune ca, tot in acelasi termen, nu se pot incheia alte acte de sanctionare pentru aceeasi contraventie.
Deci termenul de 30 de zile prevazut de legiuitor are doua functii, atat de a limita momentul pana la care se poate dispune sanctionarea contraventionala, cat si de a institui interdictia de a se incheia alte procese verbale de contraventie. Textul de lege vine sa reglementeaza situatia intalnita deseori in practica, cand din cauza caracterului continuu al contraventiei, pentru o singura fapta contraventionale de a circula fara a detine rovinieta valabila s-au intocmit mai multe procese verbale de contraventie. Astfel, dispozitia art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 vine sa sublinieze ca, pentru o singura fapta contraventionala nu poate fi antrenata decat o singura data raspunderea contraventionala prin incheierea unui singur proces verbal de contraventie.
Totodata, instanta arata ca, dispozitiile legale ale O.G. nr.15/2002 sunt adresate nu numai participantilor la trafic, dar si persoanelor imputernicite sa aplice sanctiunea contraventionala, care trebuie sa respecte conditiile de intocmire a procesului verbal de contraventie, intrucat numai un act de sanctionare intocmit in mod legal si temeinic poate fi pus in executare. 
Fata de toate acestea, instanta constata ca exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea amenzii contraventionale este intemeiata si, in consecinta, urmeaza sa o admita, sa constate prescris dreptul de a aplica sanctiunea amenzii contraventionale, sa anuleze procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria R13 nr.0021863/11.02.2013 si sa exonereze petentul de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 225 lei.
De asemenea, instanta urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi; Prescriptii

Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014
Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila - Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea - Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014
Drept civil - Subsidiaritate actiune imbogatire fara justa cauza - Sentinta civila nr. 4482 din data de 18.02.2014
Contestatie la executare - refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca bunul - Sentinta civila nr. 3865 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea - Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014