InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

Sentinta civila

(Hotarare nr. 4269/2014 din data de 12.06.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. _../1748/2014
                                                               R O M A N I A
JUDECATORIA CORNETU
Sentinta civila nr. __..
Sedinta publica de la ___
    Completul compus din:
PRESEDINTE __..
GREFIER _____

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant _____..si pe parata ______.., avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica in cadrul listei cauzelor care se amana fara discutii, a raspuns reclamanta prin aparator ales precum si parata personal si asistata  de avocat.
Procedura de citare a fost legal indeplinita
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta,  dupa care,
La interpelarea instantei de judecata,  reclamanta prin aparator precizeaza faptul ca nu mai solicita adresa catre pompieri si politie deoarece acestia au venit dupa stingerea incendiului.
          Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat  ori probe de administrat instanta acorda cuvantul reclamantei prin aparator pe fondul cauzei.
         Avand cuvantul pe fondul cauzei, reclamanta prin aparator precizeaza faptul ca parata recolta la  momentul producerii incendiului asa cum reiese din declaratiile martoriilor inclusiv din  declaratia administratorului paratei  care declara faptul ca a primit un telefon de la un angajat de-al dansului un mecanizator care era pe camp cand s-a produs incendiul si ulterior la o ora a trimis cisterna si tractoare cu plug, toate aceste aspecte coroborate cu faptul ca nu au respectat normele PSI pentru ca nu au avut tichet de stingerea incendiului asa cum prevede legea.Reclamanta prin aparator solicita instantei admiterea plangerii astfel cum a fost formulata.Cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru.Reclamanta prin aparator mai precizeaza faptul ca societatea ______. a avut asigurare dar nu a avut asigurare pentru incendiu dovada regasindu-se la dosar.In continuare reclamanta prin aparator solicita instantei rectificarea incheierii din data de ___...
 La solicitarea reclamantei prin aparator instanta dispune rectificarea incheierii din data de ___.. in sensul ca solicitarea verbala de emiterea unei adrese catre pompieri si politie a fost formulata de catre reclamanta prin aparator si nu de catre parata cum gresit s-a consemnat.
Avand cuvantul pe fondul cauzei, parata prin aparator solicita instantei respingerea actiunii formulata de reclamanta ca neintemeiata.Parata prin aparator arata faptul ca incendiul a fost provocat de cauze naturale respectiv radiatia solara.In continuare parata prin aparator solicita instantei sa constate ca  motivarile reclamantei nu se coroboreaza cu constatarile efectuate de echipajul de pompieri care au intervenit dupa stingerea incendiului mentionand in procesul verbal de interventie faptul ca imprejurarea care a determinat incendiul a fost caldura solara. Parata prin aparator mai arata faptul ca in speta de fata nu s-a produs dovada ca organele de conducere ale  societatii ___.., conduceau combina de treierat  sau fumau si aruncau tigarile aprinse in lanul de grau, incalcand normele PSI sau ca in mod intetionat au incendiat lanul de grau.De asemenea parata prin aparator solicita instantei respingerea prejudiciului pretins de reclamanta deoarece aceasta nu a dovedit existenta lui si nici caracterul cert al acesteia. Cu cheltuieli de judecata reprezentand onorariul de  aparator.
         Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat  ori probe de administrat,  instanta constata cauza in stare de judecata si in temeiul art.394 Noul Cod.pro.civ., declara inchise dezbaterile si retine cauza  spre solutionare. INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de ____.. pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta _____.., in contradictoriu cu parata _____., a solicitat obligarea paratei la plata sumei de __.. lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care l-a provocat prin neglijenta sa.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca in data de ___.., in jurul orei 13.00 s-a produs un incendiu in ____.., in parcela unde parata recolta grau. Datorita faptului ca vantul batea dinspre directia de unde recoltau utilajele paratei, focul s-a deplasat cu rapiditate spre cultura de grau a reclamantei.
Reclamanta a mai mentionat ca, desi parata recolta in zona producerii incendiului, nu a luat nici un fel de masuri pentru stavilirea acestuia. Incendiul a pornit si s-a raspandit din parcela pe care parata o exploata la acel moment. De asemenea, parata nu a respectat normele PSI in momentul recoltarii.
In procesul-verbal de interventie s-a consemnat la “conditii care au favorizat dezvoltarea si propagarea incendiului" : neobservarea la timp a incendiului.
Cererea nu a fost motivata in drept.
In dovedire, s-a solicitat proba cu inscrisuri, interogatorii si martori.
Cererea a fost legal timbrata.
La data de ___. reclamanta a depus la dosar o cerere prin care a realizat modalitatea de calcul a prejudiciului, a precizat numele si adresa martorilor propusi, a indicat temeiul de drept al actiunii : art. 1349,1357,1361,1376 C.civ. si a depus un set de inscrisuri.
Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Bucuresti, exceptia netimbrarii si a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, intrucat nu sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale. Aceasta a mai precizat ca incendiul s-a produs din cauze naturale, respectiv radiatii solare.
In drept au fost invocate art. 1349, 219, 1351,1358,1357,1376 C.civ.
In dovedire, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul reclamantei si martori.
La termenul din ____, reclamanta a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei netimbrarii, deoarece prejudiciul este de ___, iar actiunea a fost timbrata la valoare. De asemenea, aceasta a reiterat cele enuntate in cererea introductiva.
La termenul din data de ____ Tribunalul Bucuresti a invocat exceptia necompetentei materiale, a admis-o si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Cornetu.
Cauza a fost inregistrata pe rolul acestei instante la data de ___.., sub numarul ____..
La termenul din ____ instanta a luat act ca reclamanta a achitat taxa de timbru in cuantumul solicitat, intrucat aceasta a precizat ca valoarea prejudiciului solicitat este de ___. lei. La acelasi termen, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu doi martori pentru ambele parti.
La data de ___. instanta a administrat proba testimoniala, declaratiile martorilor fiind atasate la dosar.
 Reclamanta a depus pe ____ o cerere prin care a precizat temeiul de drept al actiunii, respectiv art. 1349,1357,1361 si Ordinul nr. ____ cu anexa _.

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In fapt, in data de __, in jurul orei 13.00 s-a produs un incendiu in __.., in parcela unde parata recolta grau si, datorita vantul, focul s-a extins si in cultura de grau a reclamantei.
Din declaratiile martorilor  ___(filele) reiese faptul ca la scurt timp dupa izbucnirea incendiului, societatea parata a trimis un tractor cu plug si o cisterna cu apa pentru a impiedica raspandirea acestuia. In acelasi timp, la fata locului au sosit alte 6-7 tractoare cu plug apartinand fermierilor din zona care, impreuna cu utilajele paratei au reusit sa impiedice extinderea flacarilor, la sosirea reprezentantilor ISU focul fiind stins aproape in totalitate. 
In drept, pentru angajarea raspunderii civile delictuale este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul.
Faptele ilicite sunt conduite ale omului prin care se incalca normele imperative ale dreptului, savarsite fara intentia de a produce efecte juridice impotriva autorului lor, efecte care insa se produc in puterea legii. In alti termeni, prin fapta ilicita intelegem actiunea sau inactiunea contrara legii care are ca rezultat incalcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane.
Necesitatea existentei unei fapte ilicite ca element sau conditie distincta a raspunderii civile in toate acele cazuri cand un prejudiciu este cauzat printr-o conduita umana este prevazuta expres in art. 1357 alin. (1) C.civ. care dispune cu valoare de principiu ca cel care cauzeaza altuia un prejudiciu "printr-o fapta ilicita" este obligat sa-l repare.
Instanta constata ca in cauza de fata parata nu a savarsit o fapta ilicita. Astfel, din procesul-verbal de interventie nr. ___ intocmit de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta reiese faptul ca sursa probabila de aprindere a fost radiatia solara, iar mijlocul care putea produce aprinderea - caldura solara reflectata.
Instanta nu va retine sustinerile reclamantei in sensul ca incendiul a izbucnit de pe parcela de unde parata treiera grau, intrucat conform declaratiei martorului ___ (fila 13) in locul unde s-a produs incendiul se afla o cultura de grau si nu se incepuse treierarea acestuia. De asemenea, parata treiera grau cu doua combine pe o tarla vecina, la o distanta de aproximativ 2,5 km de flacari, intr-o zona inspre ____, izolata de locul incendiului de o garla. 
Mai mult, parata si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege in sarcina sa in cazul aparitiei unui incendiu. Conform art. 6 alin. 2 din Legea 307/2006 “Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului." Art. 7 alin. 2 din acelasi act normativ prevede ca “In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora", iar art. 10 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 prevede ca “pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora [_] persoanele juridice, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara individual activitati economice au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala".
Astfel, reprezentantii ISU au fost anuntati imediat de izbucnirea incendiului, iar parata si ceilalti fermieri din zona au colaborat pentru a diminua prejudiciul cauzat de flacari.
Afirmatia reclamantei in sensul ca parata nu a respectat normele PSI enuntate in Ordinul nr. 121/10.07.2000 nu poate fi retinuta, intrucat reclamanta nu a indicat care norme nu au fost respectate.
Potrivit art. 1351 C.Civ. “(1) Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
(2) Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil."
In cauza de fata, avand in vedere situatia de fapt retinuta mai sus, instanta considera ca este incident un caz de forta majora, intrucat incendiul este un eveniment extern, imprevizibil si care nu putea fi prevazut si evitat, extinderea acestuia pe suprafata de cultura a reclamantei datorandu-se vantului.
In concluzie, pentru ca nu sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, instanta urmeaza a respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, retinand culpa procesuala a reclamantei, in temeiul art. 453 Cpc, instanta o va obliga sa plateasca paratei suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu aparator.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata privind pe reclamant ____. si pe parata ________.
Obliga reclamantul la plata catre parat a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata - onorariu aparator.
Cu drept de a formula apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, ___...
   PRESEDINTE                 GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016