InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTINTA CIVILA

(Hotarare nr. 7169 din data de 29.12.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. 5750/1748/2014

ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU
SENTINTA CIVILA NR.7169
SEDINTA  PUBLICA DIN DATA DE  29.12.2014
INSTANTA CONSTITUITA  DIN:
PRESEDINTE:
GREFIER : Pe rol  se afla solutionarea cauzei civile privind pe petent  A. M. B. in contradictoriu cu intimata I. I. , avand ca obiect plangere contraventionala.
           Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 17.12.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 29.12.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.

INSTANTA Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.09.2014 sub nr. de dosar 5750/1748/2014 petentul A. M. B. a formulat plangere impotriva procesului-verbal de sanctionare contraventionala seria CP nr. 6949415/01.09.2014.
In motivarea plangerii formulate, in esenta, petentul a sustinut ca faptele retinute in procesul verbal nu corespund realitatii deoarece pietonul care era cu piciorul in ghips  s-a intors brusc de pe trotuar si nu a avut cum sa-si dea seama de intentia lui de a traversa. Mai arata petentul ca i s-a emis o autorizatie de circulatie cu o data gresita.
Plangerea nu a fost motivata in drept.
In sustinerea plangerii, petentul a depus la dosarul cauzei inscrisuri.
Cererea a fost legal timbrata.
 Intimatul, in cadrul procedurii prealabile, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii, ca neintemeiata . Totodata a  aratat ca fapta a fost filmata,  depunand la data de 14.11.2014,  proba video-cd.
La termenul de judecata din data de 17.12.2014, instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CP nr. 6949415 intocmit la data de 01.09.2014 de agent constatator din cadrul I. I., petentul A. M. B. a fost sanctionat contraventional potrivit art. 100/3 din O.U.G 195/2002, republicata, cu amenda in cuantum de 360 de lei si retinerea permisului de conducere, retinandu-se in sarcina sa ca, la data de 01.09.2014 orele 11.38 pe DN6, localitatea Bragadiru, petentul a condus auto cu nr. de inmatriculare B-10-SIT dinspre Cornetu spre Bucuresti  si la trecerea de pietoni nu a acordat prioritate de trecere pietonului aflat in traversare pe marcajul pietonal pe sensul sau de mers."
Potrivit art. 100 alin.3 lit b din O.U.G. nr. 195/2002 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile si se refera la neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare al autovehiculului.
Potrivit art. 135 lit. h din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cand acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.
 In drept, potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanta investita cu solutionarea plangerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.
Astfel, analizand cuprinsul procesului-verbal sub aspectul legalitatii sale instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea disp. art. 17 din OG nr.2/2001 referitoare la mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda sub sanctiunea nulitatii absolute, intrucat acesta contine numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului.
Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul verbal contraventional face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, care in cazul de fata a fost facuta de contestatoare prin probele administrate in fata instantei.
Dreptul unei persoane de a fi prezumata nevinovata si de a solicita acuzarii sa dovedeasca faptele ce i se imputa nu este absolut, din moment ce prezumtiile bazate pe fapte sau legi opereaza in toate sistemele de drept si nu sunt interzise, in masura in care instanta respecta limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit, dar si respectarea dreptului la aparare.
In analiza principiului proportionalitatii, trebuie observat ca dispozitiile O.U.G. nr. 195/2002 au drept scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private. 
Forta probanta a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand apreciaza probatoriul.
Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001) in cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional. 
Raportand aceste principii la legislatia nationala, instanta retine ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in calitate de act administrativ, se bucura de prezumtiile de legalitate si veridicitate. Totusi, prezumtia ca procesul verbal exprima adevarul este una relativa (juris tantum), intrucat poate fi rasturnata prin alte mijloace de proba, nefiind necesara procedura inscrierii in fals.
Asadar, cat priveste puterea doveditoare, procesul-verbal de constatare este un mijloc de proba necesar si suficient pentru constatarea si sanctionarea contraventiei, dar prezumtia de adevar a procesului-verbal poate fi rasturnata prin proba contrara.
In ceea ce priveste sarcina probei, instanta apreciaza ca, in lumina jurisprudentei CEDO mai sus aratate, se impune realizarea unei distinctii.
Astfel, in situatia in care actul de constatare a fost incheiat ca urmare a perceptiilor proprii ale agentului constatator, exista o prezumtie relativa in favoarea procesului-verbal de constatare a contraventiei in sensul ca acesta reflecta adevarul. In consecinta, procesul-verbal de contraventie face dovada situatiei de fapt mentionate in cuprinsul sau pana la proba contrara, proba ce incumba contestatorului potrivit art. 249 Cod procedura civila. In consecinta, cel care pretinde ca situatia de fapt retinuta in actul constatator nu corespunde realitatii, trebuie sa dovedeasca aceasta.
In schimb, in cazul in care actul constatator a fost incheiat de agentul constatator in situatiile in care acesta nu a constatat personal savarsirea contraventiei - cum este cazul in speta - acesta trebuie sa probeze cu alte mijloace de proba cele afirmate si constatate in actul de constatare si sanctionare, sarcina probei in acest caz revenind agentului constatator.
In speta,  din analiza probei video, depuse la dosarul cauzei de catre intimat, instanta constata ca acesta a facut dovada veridicitatii faptei retinute in sarcina petentului, respectiv ca nu a acordat prioritate de trecere pietonului aflat in traversare pe marcajul pietonal pe sensul sau de mers.
 Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca procesul-verbal seria CP nr. 6949415/01.09.2014. este temeinic si legal, petentul facandu-se vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa.
Cu privire la sanctiunea aplicata,  instanta are in vedere ca potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea se aplica in limitele prevazute in actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal.
Fata de dispozitiile legale mentionate anterior, instanta apreciaza ca in mod corect agentul constatator a procedat la individualizarea sanctiunii si a aplicat amenda contraventionala minima in cuantum de  360 lei (echivalentul a 4 puncte amenda) si masura complementara a retinerii permisului de conducere, motiv pentru care apreciaza ca nu se impune inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea "avertisment".
Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse anterior, in temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, modificata, instanta va respinge plangerea formulata de catre petent ca neintemeiata. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARSTE            Respinge plangerea, ca neintemeiata in cauza privind pe petent  A. M. B., cu dom.in _______.in contradictoriu cu intimata I. I., cu sediul in______.
           Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
           Cererea de apel se depune la Judecatoria Cornetu.
           Pronuntata in sedinta publica, astazi, 29.12.2014.

PRESEDINTE                                                                               GREFIER                                                                                                                                      

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016