Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

TAGADA PATERNITATE

(Hotarare nr. 2460 din data de 15.10.2013 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Paternitate. Stabilire. Tagada | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin cererea inregistrata sub numarul prezentului dosar, reclamantul SAB, asistat de curator special SA, in contradictoriu cu parata RG, a solicitat instantei ca prin sentinta pe care o va pronunta sa constate ca reclamantul nu este fiul numitului SCA, acesta din urma nefiind tatal sau biologic, si in consecinta sa dispuna radierea numelui si prenumelui numitului SCA de la rubrica tata din actul de nastere.
   In motivare reclamantul a aratat ca s-a nascut in CJ la data de XX.XX.1997, nasterea fiind inregistrata sub nr_.. din XX.XX.1997 in registrul de stare civila al Consiliului Local al Municipiului CJ, in certificatul sau de nastere fiind trecuti in calitate de parinti: la rubrica mama SG (in prezent recasatorita R) iar la rubrica tata SCE (sotul mamei) care a decedat anterior nasterii reclamantului, respectiv la data de 25.06.1997.
    Persoana trecuta ca tata in actul de nastere al reclamantului nu este in realitate tatal biologic, mama reclamantului fiind despartita in fapt de sotul acesteia SCA cu aproximativ 2-3 ani inainte de nasterea reclamantului, perioada in care a convietuit si a avut o relatie stabila cu RB cu care s-a si casatorit ulterior si care este tatal biologic al reclamantului. Mai mult numitul SCE a decedat in timpul derularii actiunii de divort de parata, fara ca sentinta de divort sa ramana definitiva si irevocabila, casatoria nefiind desfacuta prin divort, ci ca urmare decesului sotului. In consecinta mama reclamantului a dobandit calitatea de sotie supravietuitoare, in prezent fiind unica mostenitoare legala a defunctului SCE.
     Succesiunea dupa defunctul SCE a fost dezbatuta prin sentinta civila nr__/1999 pronuntata de Judecatoria T in dos.nr__/1997 definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. nr__/A/2000 pronuntata de Tribunalul Cj in dos.nr. _./2000.
      Prin Sentinta civila nr_../1999 pronuntata de Judecatoria T in dos.nr_../1997 s-a stabilit calitatea de mostenitori legali dupa defunctul SCE a mamei reclamantului SG in calitate de sotie supravietuitoare si a tatalui defunctului SE ca ascendent privilegiat, acesta din urma decedand la data de 18.01.2000 pe parcursul judecarii apelului, mostenitor legal si continuator al apelului fiind unica mostenitoare legala SR in calitate de mama a defunctului SE.
       Numita SR a decedat si ea la data de 12.09.2004 (bunica defunctului SCE) fara a avea mostenitori legali sau testamentari. Pe cale de consecinta in prezent unica mostenitoare legala in viata a defunctului SCE este sotia supravietuitoare, parata RG fosta S.
       S-a mai invederat ca tatal si bunica numitului SCE cunoasteau faptul ca reclamantul nu este fiul lui SCE, acesta fiind si motivul pentru care nu a fost mentionat si chemat ca mostenitor la dezbaterea succesiunii dupa prezumtivul tata, fara a se specifica faptul ca defunctul ar fi avut un fiu.
     Relatia paratei cu numitul RB era de notorietate, acestia convietuind impreuna inca incepand anterior cu 2-3 ani de nasterea reclamantului. Mai mult mama s-a si casatorit cu tatal biologic al reclamantului, numitul RB, iar de cand reclamantul s-a nascut si pana in prezent, cei trei formeaza o familie.
    S-a mai precizat ca intrucat la data nasterii reclamantului, mama figura ca fiind vaduva (sotie supravietuitoare), iar in perioada legala de conceptie (calculata potrivit art.61 C.fam.) era casatorita in acte cu sotul acesteia SCE, din oficiu, in actul de nastere al reclamantului, la rubrica tatalui a fost trecut numitul SCE. Decedand anterior nasterii reclamantului, SCE a fost in imposibilitate de a promova actiune in tagada de paternitate, astfel ca si in prezent figureaza ca tata in certificatul de nastere al reclamantului.
     In drept: art.53, art.54, 55 C.fam., art.61 C.fam. cu modificarile si completarile ulterioare.
      Parata RG, legal citata, a formulat intampinare prin care a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii.
     Analizand ansamblul probator administrat in cauza, prin prisma dispozitiilor legale incidente, instanta retine urmatoarele:
      In ceea ce priveste legea aplicabila situatiei juridice deduse judecatii, instanta retine ca dispozitiile art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a legii nr. 287/2009 privind Codul civil statueaza ca stabilirea filiatiei, tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului civil si produce efectele prevazute de acesta numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare.
       Prin urmare, raportat la data nasterii reclamantului a carui paternitate este pusa sub semnul indoielii, prezenta cauza se impune a fi solutionata  prin prisma prevederilor Codului familiei.
       Dupa cum rezulta din certificatul de nastere al reclamantului SAB, nascut la data de XX.XX.1997, acesta este copil din casatoria numitului SCE cu parata RG (fosta S). Este de observat ca paternitatea reclamantului a fost stabilita prin aplicarea prezumtiei de paternitate fata de numitului SCE, reclamantul fiind conceput in timpul casatoriei acestuia cu parata si nascut ulterior incetarii casatoriei prin deces. Astfel, dupa cum rezulta din adresa nr. 1XX8/04.08.1998 eliberata de Primaria municipiului T, casatoria numitului SCE cu parata RG (fosta S) a incetat prin deces, numitul SCE decedand anterior nasterii reclamantului, respectiv la data de 25.06.1997.
       In ceea ce o priveste pe parata, dupa cum rezulta din actele de stare civila depuse in probatiune si din mentiunile Sentintei civile  pronuntata de Judecatoria T si ale Deciziei civile pronuntata de Tribunalul Cj, aceasta are calitatea de sotie supravietuitoare a defunctului SCE.
        Potrivit art. 53 alin.2 Codul familiei, copilul nascut dupa desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei, daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie, iar in conformitate cu prevederile art. 54 din acelasi act normativ, paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului; actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de oricare dintre soti, precum si de catre copil; mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui.
      Proba testimoniala administrata in cauza a confirmat faptul ca parata s-a separat in fapt de numitul  SCE  la inceputul anului 1995 si ulterior s-a mutat impreuna cu numitul RB in localitatea B. Declaratiile martorilor au fost concordante cu privire la caracterul stabil si de notorietate al relatiei dintre parata si numitul RB, care in data de 16.10.1997 s-au si casatorit, precum si cu privire la imprejurarea ca reclamantul nu este fiul numitului SCE, ci al numitului   RB.
     Din coroborarea intregului materialul probator reiese asadar ca reclamantul a fost conceput si nascut in urma relatiilor notorii asemanatoare celor de familie dintre parata si numitul RB, incepand cu anul 1995, perioada legala de conceptie situandu-se in intervalul de timp in care partile au convietuit anterior incheierii casatoriei.
     Fata de aceste considerente, actiunea formulata de reclamantul SAB apare ca intemeiata, astfel ca instanta o va admite si in consecinta:
       In temeiul art. 54 Codul familiei, va constata ca reclamantul nu este fiul numitului SCE, acesta din urma nefiind tatal biologic al reclamantului, si in consecinta urmeaza a dispune radierea numelui si prenumelui numitului SCE de la rubrica tata din actul de nastere inregistrat.
       In baza art. 43 lit. b) din Legea nr. 119/1996, va dispune efectuarea modificarilor cuvenite in actul de nastere al reclamantului.
     Fara cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Paternitate. Stabilire. Tagada

Contestare paternitate - Sentinta civila nr. 461 din data de 30.06.2009
Contestarea recunoasterii de paternitate. Imprescriptibilitatea actiuni. Incalcarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii . Consecinte. - Decizie nr. 100 din data de 12.09.2011
Actiune in stabilirea paternitatii. Lipsa de deligenta a uneia dintre parti - Decizie nr. 124 din data de 17.10.2006
ACTIUNE IN STABILIREA PATERNITATII. INTRODUCERE SI RENUNTARE. PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI. - Decizie nr. 158 din data de 24.04.2007
Paternitate - Sentinta civila nr. 248 din data de 12.01.2010
Stabilire Paternitate - Sentinta civila nr. 17045 din data de 06.05.2010
Tagada de paternitate;exceptia lipsei de interes - Sentinta civila nr. 402 din data de 20.01.2009
Actiune in tagada paternitatii. Exceptia lipsei de interes in promovarea cererii este intemeiata atata vreme cat, la rubrica „ numele tatalui” in actul de nastere al minorului, este mentionat tatal biologic (si nu reclamantul, sotul mamei la data inr... - Sentinta civila nr. 402/ 20.01.2009 din data de 21.09.2009
- Sentinta civila nr. 4877 din data de 28.05.2007
Tagada paternitate - Sentinta civila nr. 3366 din data de 17.06.2010
Stabilire paternitate - Sentinta civila nr. 3626 din data de 17.11.2009
Paternitate - Sentinta civila nr. 638 din data de 23.02.2011
Solicitarea sa se dispuna inregistrarea tardiva a minorei si sa se constate ca paratul este tatal minorei - Sentinta penala nr. 77 din data de 06.04.2009
- Sentinta civila nr. 241 din data de 05.02.2009
Stabilire paternitate si tagada paternitate - Sentinta civila nr. 303 din data de 24.04.2013
Stabilire paternitate - Sentinta civila nr. 146 din data de 04.04.2012
Exceptie de necompetenta teritoriala - Sentinta civila nr. 262 din data de 07.11.2007
Tagada paternitate. Prescrip?ie. Efectele deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr.1033/2010. Inaplicabilitatea art.8 C.E.D.O. - Decizie nr. 1431 din data de 01.11.2011
Stabilire paternitate - Decizie nr. 1693 din data de 22.09.2006
Stabilire domiciliu minor - Hotarare nr. 2920 din data de 11.05.2015