Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Cheltuieli de spitalizare

(Sentinta civila nr. 542 din data de 09.04.2014 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de (_) sub nr. (_) reclamantul (_) a chemat in judecata pe paratul (_), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa fie obligat acesta la plata sumei de (_) lei, reprezentand cheltuieli de spitalizare acordate partii vatamate (_).
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca din Rezolutia nr. (_) a (_)  reiese ca, in urma infractiunii de vatamare corporala din culpa al carei autor a fost paratul, partii vatamate (_) i-au fost acordate ingrijiri medicale la (_), perioada de spitalizare fiind (_), iar din fisa de decont reiese ca, in speta, cheltuielile ocazionate de spitalizarea partii vatamate au fost de (_) lei.
Reclamantul a mai aratat ca desi paratul nu raspune penal pentru comiterea infractiunii, avand in vedere scoaterea de sub urmarire penala, intrucat faptei ii lipseste gradul de pericol social caracteristic unei infractiuni, exista raport de cauzalitate intre fapta sa si prejudiciul cauzat sanatatii partii vatamate, motiv pentru care acesta urmeaza sa raspunda potrivit legii civile si sa suporte cheltuielile ocazionate de asistenta medicala acordata acesteia.
De asemenea, s-a invederat ca potrivit art. 313 din Legea 95/2006 suma constituie prejudiciu si urmeaza a fi recuperata de catre furnizorul de servicii medicale, acesta subrogandu-se in drepturile si obligatiile Casei de Asigurari de Sanatate, iar potrivit alin. 2 al acestui articol, persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata.
S-a mai aratat ca spitalul restituie sumele recuperate catre Casa de Asigurari de Sanatate (_) sume ce se vireaza la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate precum si ca decontul de cheltuieli reprezentand cheltuieli de spitalizare se intocmeste conform prevederilor OMS nr. 1100/2005.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 194 C.proc.civ., art. 1349 alin. 1 si 2 C.civ., art. 313 din Legea nr. 95/2006.
In dovedirea cererii s-a solicitat proba cu inscrisuri.
Au fost anexate, in copie, urmatoarele inscrisuri: Ordonanta nr. (_) emisa de (_), decont de cheltuieli.
Desi legal citat, paratul nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a combate sustinerile reclamantului.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a  retinut  urmatoarele:
In fapt, instanta retine ca la data de (...), paratul (_), fiind la domiciliul sau din (_),  pe fondul deranjului generat de zgomotul pe care il produceau in strada mai multi adolescenti, a proiectat un corp dur ( grebla)  asupra minorului (_) in varsta de 14 ani, provocandu-i la nivelul capului vatamari ce au necesitat 7-8 zile de ingrijiri medicale, astfel cum reiese din Ordonanta de scoatere de sub urmarire penale din dosar nr. (_) a (_)
Urmare acestui incident, minorul a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 7-8 zile ingrijiri medicale, fiind internat la Spitalul de Pediatrie din (_) unde a primit ingrijiri medicale in cuantum de (_) lei, astfel cum reiese din decontul de cheltuieli .
De asemenea, instanta retine ca prin Ordonanta emisa de (_) in dosar nr. (_) la data de (_), s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala fata de invinuitul (_), potrivit art. 10 lit. b indice 1 C.proc.pen. Instanta retine ca potrivit art. 10 lit. b indice 1 C.proc.pen. pentru a se dipune scoaterea de sub urmarire penala s-a retinut ca faptei ii lipseste gradul de pericol social caracteristic unei infractiuni.
In drept, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii "Persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentand cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile avand ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobandesc calitatea procesuala a acestora, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.
Cu privire la temeiul de drept invocat de reclamant, respectiv art. 1349 alin. 1 si 2  din noul Cod civil, instanta retine ca sunt aplicabile dispozitiile din vechea reglementare, respectiv art. 998-999 C.civ.
Pentru a aprecia astfel, instanta are in vedere dispozitiile art. 6 alin. 2 din noul C.civ. cu privire la aplicarea in timp a legii civile, care prevede ca actele si faptele juridice incheiate sau dupa caz savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi, nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau dupa caz a savarsirii ori producerii lor.
Cum fapta in temeiul careia se solicita suma a fost comisa la data de (_), sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare la acel moment.
Conform art. 998-999 C.civ. persoana care cauzeaza altuia un prejudiciu, chiar si din neglijenta sau imprudenta, este obligata sa repare in intregime acest prejudiciu.
Astfel, pentru a se angaja raspunderea civila delictuala a paratului pe temeiul dispozitiilor art. 998-999 C.civ trebuie indeplinite patru conditii, si anume: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul, constand in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.
In ceea ce priveste prima conditie a angajarii raspunderii civile delictuale a paratului, instanta retine ca prin fapta ilicita se intelege orice actiune sau inactiune prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului ce apartine unei persoane.
In speta, fapta ilicita a paratului consta in lovirea minorului (_) in varsta de 14 ani, cu un corp dur ( grebla).
In ceea ce priveste cea de-a doua conditie ce trebuie indeplinita pentru a se putea angaja raspunderea civila delictuala a paratului, respectiv existenta prejudiciului, instanta retine ca aceasta a fost dovedita in cauza prin depunerea foii de observatie si decontul de cheltuieli, la fel ca si existenta legaturii de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.
Si conditia  savarsirii de catre parat cu vinovatie a faptei ilicite retinuta in sarcina sa este indeplinita in cauza, asa cum rezulta din continutul Ordonantei nr. (_)
Astfel, instanta  a retinut ca in materia raspunderii civile delictuale, aceasta opereaza pentru culpa cea mai usoara, in cauza fiind stabilita intentia indirecta a paratului in ceea ce priveste savarsirea faptei ilicite.
Fata de cele retinute, instanta a constatat  ca sunt indeplinite toate conditiile cerute de art. 998-999 C. Civ. pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala a acestuia, motiv pentru care urmeaza a admite cererea formulata de catre reclamant.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016