InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE IN CAZUL ATACARII IN INSTAN?A A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL

(Sentinta civila nr. 916/C din data de 19.09.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de reclamanta X X, cu sediul in X X, in contradictoriu cu paratul X X, cu sediul in X X, str. X X, judetul Neamt.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, au raspuns avocat X X, pentru reclamanta si consilier juridic X X, pentru parat.
Procedura de citare este legal indeplinita.
Dupa referatul grefierului,
Consilier juridic X X, pentru parat, arata ca spatiul nu a fost preluat din proprietatea asociatiei iar paratul nu detine alte acte.
Instanta  califica  exceptia   prematuritatii   ca   fiind  exceptia   inadmisibilitatii
actiunii pentru lipsa procedurii prealabile si acorda cuvantul pe aceasta exceptie si pe exceptia lipsei de interes a actiunii, invocate prin intampinare.
Consilier juridic X X solicita admiterea exceptiilor invocate, in principal ce a inadmisibilitatii si respingerea actiunii ca inadmisibila intrucat dispozitiile Legii Contenciosului Administrativ sunt clare, au caracter imperativ si prevad ca orice act administrativ, inainte de a fi contestat in instanta, trebuie contestat pe cale administrativa, la autoritatea emitenta.
Avocat X X, pentru reclamanta, solicita respingerea exceptiei inadmisibilitatii intrucat, in cauza, s-a contestat un act administrativ normativ, respectiv o hotarare de consiliu local pentru care procedura prealabila nu este obligatorie.
Consilier juridic X X arata ca actul contestat nu este unul normativ, ci este un act administrativ cu caracter individual, nu cuprinde reguli generale de conduita si nu are o aplicabilitate generala, ci se refera la un imobil individualizat.
Avocat X X solicita respingerea exceptiei lipsei de interes a actiunii, s-a justificat un interes in promovarea actiunii, desi spatiul face parte din proprietatea comuna a imobilului,  paratul a dispus, in mod ilegal trecerea in patrimoniul public.
S-a lasat cauza in pronuntare pe exceptiile invocate, dupa care,

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul X X reclamanta X X a solicitat, in contradictoriu cu parata X X, anularea Hotararii Consiliului Local X X X X si obligarea la cheltuieli de judecata.
In motivare, a aratat ca, in fapt, prin hotararea de consiliu contestata s-a dispus in mod nelegal „trecerea in proprietate publica a Municipiului X X a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in blocul X X. Proprietarii de imobile din blocul X X, situat pe bdul X X au constituit X X, iar spatiul cu privire la care Consiliul Local a dispus „trecerea in proprietate publica a Municipiului X X" este spatiu comun, apartinand tuturor proprietarilor de imobile din acest bloc.
La parterul blocului X X, se afla acest spatiu in suprafata de 15,19 mp, in care a functionat ulterior anului 1990 un birou de incasari al Directiei Taxe si Impozite, fara ca in acest sens sa existe acordul proprietarilor de imobile din blocul X X. Arata ca spatiul in discutie este un bun ce face obiectul unui drept de coproprietate fortata (in sensul art. 648 si 649 lit. b NCC) al proprietarilor de apartamente din blocul X X.
Initial acest spatiu a avut destinatia de spatiu de depozitare comun, apoi camera mortuara, pentru ca dupa anul 1990 sa fie ocupat de ghiseul de incasare a taxelor si impozitelor.
In conditiile in care spatiul in discutie reprezinta spatiu comun, parata nu putea
dispune asupra trecerii acestui spatiu in proprietatea Municipiului X X, situatie fata de care solicit sa constatati nelegalitatea HCL nr. X X.
Calitatea  procesuala  activa  a  asociatiei  de  proprietari  in prezenta cauza este
justificata de dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. I din Legea nr. 230/2007, potrivita carora „initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire".
In drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 554/2004, ale Legii nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004.
Parata a formulat intampinare, invocand exceptia prematuritatii introducerii actiunii, exceptia lipsei de interes si, pe fond, respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivare, a aratat ca prin actiunea formulata se solicita anularea HCL nr. X X privind trecerea in proprietatea publica a municipiului X X si administrarea directa a Administratiei financiare si a Trezoreriei municipiului X X a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in blocul X X b-dul X X. Impotriva HCL nr. X X, in calitatea acesteia de obiect al prezentei cauze, nu a fost parcursa procedura prealabila de natura administrativa, prevazuta de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
In ceea ce priveste natura actului administrativ contestat, arata ca acesta este un
act administrativ individual, avand in vedere faptul ca actul administrativ normativ cuprinde reguli generale de conduita, impersonale si de aplicabilitate repetata, in vederea aplicarii la un numar nedeterminat de subiecti, HCL nr. X X necuprinzand reguli generale de conduita, impersonale si de aplicabilitate repetata, in vederea aplicarii la un numar nedeterminat de subiecti.
De  altfel,  reclamantul  este  iesit  atat  din  termenul  de 30 de zile prevazut de
legiuitor pentru formularea plangerii prealabile cat si din termenul special de 6 luni prevazut de legiuitor pentru cazuri temeinice, potrivit art. 7 alin. (7) din acelasi act normativ.
Ca  o  consecinta  directa a aspectului potrivit caruia actul contestat nu produce
nici o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale reclamantului, acesta nu justifica nici un interes in anularea acestuia, operatiune care, odata realizata, nu ar avea nici un efect sau beneficiu pentru reclamant.
Analizand, cu prioritate, exceptiile invocate, retine urmatoarele:
Cu privire la exceptia prematuritatii introducerii actiunii invocata de parata,
recalificata de instanta ca fiind exceptia inadmisibilitatii, retine urmatoarele:
Cu privire la calificarea juridica a exceptiei, se apreciaza ca, neindeplinirea procedurii prealabile reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004 este sanctionata cu exceptia inadmisibilitatii actiunii, procedura prealabila fiind o conditie de exercitare a dreptului la actiune, si nu prematuritatea actiunii, aceasta presupunand ca insusi dreptul care se tinde a fi valorificat este supus unui termen sau unei conditii suspensive, nefiind nascut si actual.
In speta,  reclamanta  contesta  Hotararea  Consiliului  Local nr. X X,
prin care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica de interes local a municipiului X X a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in suprafata de 22mp, situat la parterul blocului X X, Bd. X X, cu acces din holul de intrare al blocului.
Actul contestat este unul cu caracter individual, intrucat actul normativ presupune a fi adoptat/emis in scopul organizarii executarii legii si contine reguli/norme cu caracter general, avand aplicabilitate intr-un numar nedefinit de situatii, producand efecte erga omnes, avand un caracter general, impersonal si obligatoriu. Or, in cauza, actul contestat produce efecte doar fata de destinatarul determinat expres, respectiv imobilul prevazut in cuprinsul sau. Astfel, reclamanta avea obligatia parcurgerii procedurii prealabile reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, neincadrandu-se in exceptiile prevazute la alin. 5.
Reclamanta nu a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile, sustinand ca aceasta nu este obligatorie, intrucat actul contestat este unul cu caracter normativ.
Instanta  subliniaza  ca, in  dispozitiilor  art. 7 alin. 5 din Legea nr. 554/2002 se
mentioneaza situatiile in care nu este necesara plangerea prealabila, iar la alin. 2 se arata ca, in cazul actului normativ, plangerea prealabila poate fi formulata oricand. Asadar, si in cazul actelor normative procedura prealabila, conditie de exercitare a dreptului la actiune, este obligatorie, singura diferenta fiind termenul de exercitare a acesteia, sustinerea reclamantei fiind lipsita de temei legal.
Fata de modul de solutionare a exceptiei inadmisibilitatii, nu se mai impune solutionarea exceptiei lipsei de interes invocata prin intampinare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
 IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite exceptia inadmisibilitatii actiunii si, in consecinta,
Respinge actiunea formulata de reclamanta X X cu sediul in X X, in contradictoriu cu paratul X X, cu sediul in X X, str. X X, judetul Neamt, ca inadmisibila.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la XX, de contencios administrativ si fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror – respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010