InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Plangere contraventionala.

(Sentinta civila nr. 1299/2008 din data de 26.11.2008 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

     Deliberand asupra cauzei contraventionale de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul _/203/2008, petentul BC, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Alba Politia orasului Cimpeni a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal seria CC nr. 1003686 din data de 09.07.2008.
In fapt, petentul a aratat ca in data de 09.07.2008 se deplasa cu autoturismul marca Wolkswagen Golf 4, cu nr. de inmatriculare _, dinspre Vadul Motilor spre Cimpeni.
Petentul a sustinut ca intre cele doua localitati sus-mentionate a fost oprit de un echipaj de politie, cerandu-i-se actele la control si punandu-i-se in vedere ca a circulat cu viteza de 62 km/h in localitate.
     Petentul a aratat ca a contestat faptul ca ar fi circulat in localitate, pretinzand ca nu exista marcaje corespunzatoare, aspect ce nu a fost luat in considerare de echipajul de politie.
     Petentul a invocat de asemenea ca in cuprinsul procesului verbal numele politistului nu este lizibil, functia sa nu este mentionata, ca seria si numarul sau de buletin nu sunt corecte, nu exista marcii si culorii masinii, nu este trecuta directia de deplasare a autovehiculului si km. unde a fost surprins de aparatul radar, nu este nicio referire cu privire la locul de munca si ocupatia sa, nu este completata rubrica in care ar fi trebuit sa fie informat cu privire locul depunerii plangerii, iar procesul verbal nu este semnat nici de el, nici de un martor.
     In drept, au fost invocate prevederile art. 19, 16.alin.1 si 32 din OG 2/2001, art. 105 din OUG 195/2002, art. 154 alin.1 si 156 lit.a din ROUG 195/2002.
     In dovedirea cererii, petentul a solicitat instantei sa ii incuviinteze proba cu un martor si inscrisuri.
     Petentul a atasat cererii procesul verbal seria CC nr. 1003686 si a solicitat sa se comunice certificatul de omologare a aparatului de masura, buletin de verificare metrologica, autorizatia de operator radar si inregistrarea contraventiei.
     Desi legal citat in fata instantei, intimatul nu a formulat intampinare.
     In baza art. 167 alin.1 C.proc.civ., instanta, apreciind ca probele propuse de petent sunt partial pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei, le-a incuviintat in parte, anume proba cu inscrisuri.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Instanta constata ca este competenta, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 sa solutioneze prezenta plangere, contraventia fiind savarsita in circumscriptia sa teritoriala si ca plangerea s-a formulat in termenul legal de 15 zile de la inmanarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.
     Prin procesul verbal seria CC nr. 1003686 din data de 09.07.2008 (fila 7), s-a retinut faptul ca petentul a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare _ pe DN 75, in orasul Cimpeni, Mihoiesti, cu viteza de 65 km/h, inregistrat si filmat cu aparatul radar pe caseta video, fapta sanctionata de art. 121, 99 alin.2, art. 108 alin.1, lit.a, pct.4 din OUG 195/2002, pentru care i s-a aplicat sanctiunea contraventionala a amenzii in cuantum de 100 lei.
     Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta constata ca nu exista nici una dintre cauzele de nulitate absoluta, prevazute de art. 17 din OG 2/2001, procesul verbal fiind corect completat sub aspectul numelui, prenumelui si calitatea agentului constatator, numelui si prenumelui contravenientului, domiciliului acestuia, faptei savarsite si datei comiterii ei, precum si a semnaturii agentului constatator.
     Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta apreciaza ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile recunoscute si garantate de art.6 CEDO, care face parte din dreptul intern, in temeiul art.11 din Constitutia Romaniei si care are prioritate fata de legislatia interna in temeiul aceluiasi act normativ.
     Instanta are in vedere si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, in speta cauza Anghel contra Romaniei in care s-a stabilit ca  in pofida caracterului pecuniar al sanctiunii contraventionale si a naturii civile a legii care sanctioneaza contraventia in discutie, procedura in cauza poate fi asimilata unei proceduri penale, pentru ca se constata ca dispozitia a carei incalcare se reproseaza reclamantului are un caracter general si nu se adreseaza unui grup determinat de persoane, ci tuturor cetatenilor; aceasta le impune un anumit comportament si asociaza acestei exigente o sanctiune care incearca sa descurajeze si sa reprime in acelasi timp; sanctiunea contraventionala, chiar daca in concret are o valoare rezonabila, poate atinge un maxim care ar crea dificultati in plata.
     Conform art. 1 din OG 2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege [...].
     Contraventia retinuta in sarcina petentului este prevazuta de art. 99 alin.2 si art. 108 alin.1 lit.a pct.4 din OUG 195/2002, respectiv de art. 121 din OUG 195/2002. Instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentului, respectiv depasirea vitezei in localitate, a fost inregistrata cu mijloace tehnice inregistrate si verificate metrologic, consemnandu-se aceste aspecte in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, astfel cum prevede art.109 alin.2 din OUG 195/2002. Ordinul 301/2005 emis de Biroul Roman de Metrologie Legala, prin care se aproba norma de metrologie legala NML 021-05/29.08.2007, prevede conditiile ce trebuie indeplinite de inregistrari pentru a putea fi folosite ca probe in litigiul contraventional. Astfel, conform art. 4.2. din norma sus amintita, masurarile si inregistrarile trebuie sa fie efectuate numai de catre operatori calificati. Potrivit atestatului de operator radar (fila 19), agentul sef de politie NGP este atestat sa foloseasca si sa exploateze echipamentul video de supraveghere a traficului rutier si masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, aceasta persoana fiind si cea care a semnat procesul verbal seria CC nr. 1003686 in calitate de agent constatator, pe cale de consecinta fiind indeplinite exigentele impuse de art. 4.2.
     Conform art.4.3. din aceeasi norma, cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic. Din continutul buletinului de verificare metrologica nr. 0099424 din data de 07.09.2007 emis de Institutul National de Metrologie (fila 20), instanta constata cinemometrul indeplinea aceasta conditie, nefiind expirat termenul de un an de valabilitate a verificarii, fata de data inregistrarii contraventiei 09.07.2008.  Conform art. 4.4 din norma de metrologie legala, in momentul masurarii, in raza de masurare a aparatului, nu trebuie sa se afle simultan mai multe autovehicule, pentru ca cel masurat sa poata fi pus clar in evidenta, iar potrivit art.3.5.1. din aceeasi norma, inregistrarea trebuie sa cuprinda valoarea vitezei masurate. Din plansele foto atasate (fila 17), instanta constata ca sunt respectate cerintele actului normativ sus-citat, anume a fost filmat un singur autoturism, iar vitezele inregistrate, ca valori unice, au oscilat de la 53 km/h la ora 08.06.00 pana la 65 km/h la ora 08.05.54.
     Fata de cele mai sus expuse, instanta apreciaza ca procesul verbal atacat indeplineste toate conditiile legale sub aspectul legalitatii si ale temeiniciei.
     In ceea ce priveste argumentele aduse de petent in sustinerea plangerii, instanta constata urmatoarele:
- cu privire lipsa functiei agentului constatator si a faptului ca nu este lizibil numele acestuia, se observa ca procesul verbal cuprinde mentiunea functiei, in prescurtare curent folosita, anume ASP, pentru agent sef de politie, iar numele este lizibil;
- cu privire la incorectitudinea numarului si seriei actului de identitate, instanta constata ca in procesul verbal a fost inregistrata seria permisului de conducere al conducatorului auto, aspect ce nu este de natura a produce petentului nicio vatamare, acesta fiind de fata la data intocmirii procesului verbal si neinvocand acest aspect. In plus, acest aspect nu reprezinta o cauza de nulitate absoluta,  conform art. 17 din OG 2/2001. drept consecinta, vatamarea nu se prezuma de lege, petentul trebuind sa faca dovada acesteia, ceea ce nu s-a intamplat.
- cu privire la lipsa marcii sau a culorii autoturismului si a locului de munca sau a ocupatiei contravenientului, instanta apreciaza ca aceste omisiuni nu sunt de natura a produce petentului vreo vatamare, atata timp cat existenta contraventiei nu depinde de aceste mentiuni, ele nefiind nici retinute drept cauze de nulitate absoluta, conform art. 17 din OG 2/2001.
- In privinta lipsei mentiunilor cu privire la directia de deplasare si a km. la care petentul a fost surprins de aparatul radar, instanta constata ca acestea sunt irelevante pentru existenta infractiunii, atata timp cat petentului i se reproseaza depasirea vitezei in localitate, atata timp cat agentul constatator a mentionat locul savarsirii contraventiei ca fiind satul Mihoiesti. Indiferent de directia de mers sau de km. la care era amplasat aparatul radar in localitatea sus-mentionata, petentul trebuia sa respecte viteza legala in localitate.
- In privinta neindicarii instantei la care se depune plangerea, instanta constata ca aceasta lipsa nu a produs petentului nicio vatamare, intrucat plangerea a fost depusa de acesta in termen la instanta competenta.
- In privinta lipsei semnaturii unui martor in conditiile in care petentul nu a semnat procesul verbal, instanta constata ca acest aspect este un motiv de nulitate relativa, petentul trebuind sa faca dovada unei vatamari. In conditiile in care principalele sale argumente s-au referit la valoarea vitezei de deplasare si la locul in care se afla in momentul filmarii sale, iar rolul martorului asistent este acela de a proba ca la momentul incheieri procesului verbal situatia de fapt coincidea cu cea consemnata, fata de continutul planselor foto atasate, instanta apreciaza ca petentul nu putea fi subiectul vreunei vatamari prin lipsa martorului asistent. Astfel din continutul planselor foto rezulta viteza petentului de deplasare, superioara celei legale, precum locul constatarii acestei viteze, in interiorul unei localitati. De altfel, petentul nu a invocat existenta vreunei vatamari proprii in sustinerea acestui argument.
     Fata de cele mai sus expuse, instanta apreciaza ca procesul verbal atacat indeplineste toate conditiile legale sub aspectul legalitatii si ale temeiniciei, motiv pentru care va respinge ca neintemeiata plangerea formulata de petentul BC, domiciliat in Vadul Motilor, str. Popestii de Jos, nr. 347, jud. Alba in contradictoriu cu intimatul IPJ Alba Politia orasului Cimpeni impotriva procesului verbal seria CC nr. 1003686, incheiat la data de 09.07.2008 de agentul constatator al intimatei si in consecinta va mentine procesul verbal antementionat.
     Conform art.274 alin.1 C.proc.pen., instanta nu va acorda cheltuieli de judecata.
           
     Respinge ca neintemeiata plangerea formulata de petentul BC, domiciliat in Vadul Motilor, str. Popestii de Jos, nr. 347, jud. Alba in contradictoriu cu intimatul IPJ Alba Politia orasului Cimpeni impotriva procesului verbal seria CC nr. 1003686, incheiat la data de 09.07.2008 de agentul constatator al intimatei si in consecinta:
     Mentine procesul verbal antementionat.
     Fara cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 06.10.2008.
      

     PRESEDINTE
     
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007
Legea nr. 554/2004. Cerere avand ca obiect suspendarea executarii actului administrativ contestat - Decizie nr. 1244 din data de 02.10.2006
Contencios administrativ. Cerere in despagubiri. Procedura prealabila - Decizie nr. 794 din data de 17.04.2006
Recurs formulat de partea care nu a declarat apel impotriva hotararii instantei de fond - Decizie nr. 684 din data de 21.09.2006
Somatia de plata intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 5-2001. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 1975 din data de 26.09.2005
Cererea de completare a deciziei civile pronuntate in apel. Redactarea cererii in comun pentru cazuri diferite de erori sau omisiuni. Admisibilitatea cererii gresit motivata in drept . Obligativitatea citarii partilor. - Decizie nr. 2018/A din data de 22.12.2004