InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Pretentii

(Sentinta civila nr. 87 din data de 11.05.2009 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta DIRECTIA SILVICA si pe paratul C. N., avand ca obiect pretentii .
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
La a II a strigare au lipsit partile.
Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care
Instanta vazand ca prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa partilor, conform art. 242 C.pr.civ.
in temeiul art. 167 alin.i C.pr.civ. incuviinteaza proba cu inscrisurile de la dosar acestea fiind legale, pertinente si concludente pentru justa solutionare a cauzei.
Apreciind ca nu mai sunt alte probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.
INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.04.2009 sub numarul de mai sus reclamanta Directia Silvica a chemat in judecata pe paratul C. N. solicitand instantei pronuntarea unei hotarari prin care paratul sa fie obligat la plata sumei de 125,35 lei reprezentand contravaloarea prejudiciului produs.
in motivare reclamanta a aratat data de 15.03.2006 paratul a doborat si sustras un arbore esenta rasinoasa de pe raza Ocolului Silvic, avand o valoare de 125,35 lei- in urma cercetarilor s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala. Prejudiciul produs nu a fost recuperat.
in drept a invocat art.998-999 Cod civil.
A anexat cererii de chemare in judecata urmatoarele inscrisuri: adresa inaintare ordonanta (fila 5), proces verbal de calcul al valorii pagubelor (fila 8), proces verbal de contraventie (fila7), ordonanta de scoatere de sub urmarire penale (fila 6).
Legal citat paratul nu s-a prezentat in fata instantei si nu a formulat intampinare.
Instanta a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin ordonanta din 22.06.2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti din dosarul nr.779/P/2006 s-a dispus scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ fata de paratul din cauza de fata C. N. cercetat pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.32 alin.i din OG 96/1998 si art.98 alin.i din Codul silvic.
in cuprinsul ordonantei s-a retinut ca in data de 21.04.2006 a taiat si sustras din padurea Ocolului Silvic un arbore esenta rasinoase, in valoare de 125,35 lei-
S-a retinut existenta faptei care insa in continutul ei concret si prin imprejurarile comiterii ar prezenta un grad de pericol social redus, prejudiciul are valoare redusa, invi|iu|tiiljeLujioagte_fe|)ta, nefiind necesara trimiterea in judecata si aplicarea unei pedepse.
Art.998 - 999 Cod civil reglementeaza raspunderea pentru fapta proprie, stabilind conditiile generale ale unei astfel de raspunderi. Potrivit art.998 Cod civil orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-1 repara iar potrivit art.999 omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa. dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa.
Din prevederile legale mentionate rezulta ca pentru angajarea raspunderii delictuale se cer a fi intrunite cumulativ mai multe conditii: existenta unui prejudiciu; existenta unei fapte ilicite; a legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu; vinovatia celui care a cauzat prejudiciul, constand in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.
Prejudiciul consta in rezultatul negativ suferit ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta persoana. Prejudiciul poate fi patrimonial sau nepatrimonial. in cauza de fata reclamanta a facut dovada prejudiciului prin fisa de calcul atasata la dosarul cauzei (fila 8) reprezentand arbori doborati si sustrasi din fondul silvie proprietatea statului, aflat in administrarea Directiei Silvice.
Fapta ilicita a constat in doborarea si sustragerea arborilor din fondul silvie national, fapta retinuta si in cuprinsul ordonantei de scoatere de sub urmarire penala, fapta apreciata insa ca neindeplinind gradul de pericol social al unei infractiuni.
In privinta vinovatiei paratului instanta retine ca din punct de vedere penal aceasta a fost stabilita cu ocazia cercetarilor penale cand s-a considerat ca desi fapta a fost savarsita cu vinovatie (in sens penal) nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Din punct de vedere civil, autorul prejudiciului raspunde nu doar atunci cand a savarsit fapta cu vinovatie ci si atunci cand a savarsit-o din culpa iar notiunea de vinovatie din penal respectiv civil implica o unitate conceptuala cu semnificatii diferite in fiecare ramura de drept. In aceste conditii se poate retine in sarcina paratului savarsirea faptei ilicite cu vinovatie.
in ceea ce priveste legatura de cauzalitate se constata ca aceasta exista, avandu-se in vedere faptul ca in lipsa faptei ilicite nu ar fi rezultat prejudiciul, existand legatura evidenta de la cauza la efect.
Potrivit art.1169 Cod civil cel care face o propunere in fata instantei trebuie sa o dovedeasca. Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca sunt intrunite toate conditiile raspunderii civile delictuale respectiv: existenta unui prejudiciu, existenta unei fapte ilicite, a legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si a vinovatiei.
In consecinta instanta urmeaza sa admita actiunea si sa oblige pe parat la plata catre reclamanta a sumei de 125,35 lei, reprezentand valoare prejudiciu.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite actiunea formulata de reclamanta DIRECTIA SILVICA cu sediul impotriva paratului C. N.
Obliga pe parat la plata sumei de 125,35 lei, reprezentand valoare prejudiciu, catre reclamant.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 11.05.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Ordonanta de plata(OUG 119/2007) - Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010
somatie de plata -cond.admisibilitate - Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 28 din data de 11.01.2010
Civil. Contractul de imprumut. - Hotarare nr. 10044 din data de 01.07.2011
Conventie de credit. Nulitate clauze. Comision de rambursare. Restituirea sumelor deja achitate. - Decizie nr. 2613 din data de 21.06.2013
Investire cu formula executorie - Decizie nr. 41431/301/2010 din data de 13.04.2011
Pretentii. Prematuritate - Sentinta comerciala nr. 26699/3/2006 din data de 19.12.2006
Drept civil somatie de plata- contract de imprumut clauza penala prohibita de lege. - Sentinta civila nr. 37 din data de 05.01.2007
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017