InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Investire cu formula executorie

(Decizie nr. 41431/301/2010 din data de 13.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

DOSAR NR. 41431/301/2010
 R O M A N I A
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IV A CIVILA
DECIZIA CIVILA NR. 901 R
SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 13.04.2011
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE
JUDECATOR -
JUDECATOR
GREFIER  

Pe rol solutionarea recursului civil declarat de recurenta S.C. S. C. S.R.L. impotriva incheierii de sedinta din data de 09.12.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr. 41431/301/2010, in contradictoriu cu intimata T T P S.R.L., cererea de chemare in judecata avand ca obiect investire cu formula executorie.
La apelul nominal facut in sedinta din camera de consiliu nu se prezinta partile.
Procedura legal indeplinita.
 S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza tribunalului ca intimata-petenta a depus la dosarul cauzei intampinare si a solicitat judecarea cauzei in lipsa, dupa care;
Tribunalul constata ca intimata-petenta a solicitat judecarea cauzei in lipsa si retine cauza in pronuntare.
 
TRIBUNALUL


Deliberand, constata ca prin incheierea din 09.12.2010 pronuntata de Judecatoria Sector 3 in dosarul nr. 41431/301/2010, a fost admisa cererea formulata de petenta SC T T PS.R.L., si s-a dispus investirea cu formula executorie a biletului la ordin emis de SC S C S.R.L., cu scadenta la 09.07.1010, retinandu-se ca biletul la ordin are valoare de titlu executoriu.
Impotriva incheierii a declarat recurs SC S CS.R.L., aratand ca lipsesc elemente esentiale legate de forma biletului la ordin, taxa de timbru a fost platita la o alta primarie iar biletul la ordin nu e inseriat..
Intimata a solicitat, prin concluzii scrise, respingerea recursului.
Astazi, tribunalul a invocat din oficiu inadmisibilitatea recursului.

Analizand exceptia de inadmisibilitate a recursului, Tribunalul o constata intemeiata.

Potrivit art. 373/1 al. 1/1 C.pr.civila, incheierea prin care este admisa cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris nu este supusa niciunei cai de atac.
Faptul ca, potrivit art. 106 raportat la art. 61 al. 4 din Legea 58/1934, in legea speciala mai veche se prevede ca hotararea de investire  biletului la ordin nu este supusa apelului nu are relevanta.
Asa cum rezulta din formularea negativa a textului, dispozitia din legea speciala urmarea exclusiv ca, prin derogare de la dreptul comun al vremii, sa suprime apelul, iar nu sa dea drept de recurs: dreptul de recurs venea din completarea legii speciale cu dreptul comun al epocii.
Faptul ca, in prezent, dreptul procesual comun suprima orice cale de atac impotriva hotararii de admitere a investirii biletului la ordin cu formula executorie, nu poate da o noua interpretare si noi valente normei speciale anterioare, in sensul de a transforma intentia legiuitorului de a suprima o cale de atac din dreptul comun (apelul) intr-una de a reintroduce o cale de atac suprimata de dreptul comun actual.
Prin urmare, fata de dispozitiile art. 373/3 al. 1/1 C.pr.civil, va fi admisa exceptia inadmisibilitatii recursului si va fi respins recursul ca inadmisibil.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite exceptia inadmisibilitatii recursului.
Respinge recursul declarat de recurentul SC S C S.R.L., cu sediul ales in Bimpotriva incheierii de sedinta din data de 09.12.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr. 41431/301/2010, in contradictoriu cu intimata SC T T P S.R.L., cu sediul ales in B, ca inadmisibil.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, azi 13.04.2011.

PRESEDINTE,              JUDECATOR,              JUDECATOR,                GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Ordonanta de plata(OUG 119/2007) - Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010
somatie de plata -cond.admisibilitate - Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 28 din data de 11.01.2010
Civil. Contractul de imprumut. - Hotarare nr. 10044 din data de 01.07.2011
BANCI - Sentinta civila nr. **** din data de 05.12.2017
Fond funciar - Hotarare nr. **** din data de 27.07.2017
Obligarea la virarea soldului disponibil in contul unic de lichidare - Sentinta civila nr. **** din data de 03.07.2017
Obligare emitere act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 14.10.2015
Anulare act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 18.11.2016
Actiune in raspundere delictuala - Hotarare nr. **** din data de 19.05.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. **** din data de 29.06.2017
Uzucapiune - Decizie nr. **** din data de 15.06.2017