InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Pretentii

(Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.1094/829/2011
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR.13
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 11.01.2012
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE :
Cu participare:
GREFIER :

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”pretentii” formulata de reclamantul C. V., in contradictoriu cu paratul B. I..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul C. V., lipsa fiind paratul B-I..
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
     Prezent in instanta reclamantul depune la dosar taxa judiciara de timbru, in valoare de 12 lei, cu chitanta  nr. 003639/11.01.2012.
     Instanta constata ca paratul a fost citat cu mentiunea „personal la interogatoriu”, motiv pentru care va da eficienta dispozitiilor art. 225 Cod procedura civila.
     La interpelarea instantei reclamantul arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si ate probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamant, avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea paratului la cheltuieli de judecata.
     S-au declarat dezbarterile inchise trecandu-se la deliberare.


I N S T A N T A,
                                                  -deliberand-

     Asupra cauzei civile de fata a retinut urmatoarele:
     Reclamantul  C. V. s-a adresat Judecatoriei Podu Turcului cu o cerere inregistrata sub nr 1094/829/2011  avand ca obiect o actiune in pretentii impotriva paratului B.I. prin care a solicitat instantei obligarea acestuia din urma la restituirea sumei de 700 lei rezultata dintr-un contract de imprumut incheiat intre cele doua parti.
      Cererea reclamantului a fost legal timbrata cu suma de 51 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.
     Reclamantul s-a prezentat in instanta si a solicitat administrarea probei cu acte si martori.
     A fost atasat la fila 4 din dosar contractul de imprumut incheiat intre cele doua parti.
     In cauza s-a dispus audierea martorului Gheorghita Costica depozitie atasata la fila 12 din dosar.
       In urma probelor administrate , instanta a retinut urmatoarele:
     La data de 24.01.2011 intre reclamant si parat a fost incheiata o conventie de imprumut din continutul careia rezulta ca paratul a imprumutat de la reclamant suma de 500 lei .
     Ulterior asa cum rezulta din declaratia martorului Gheorghita Costica reclamantul i-a mai imprumutat paratului suma de 200 lei .
     Desi in cadrul conventiei de imprumut paratul s-a obligat sa-i irestituie reclamantului suma imprumutata sau sa  il ajute pe acesta la lucrarile agricole, ulterior paratul nu a mai respectat conventia fiind plecat de la domiciliu.
      Avand in vedere ca existenta conventiei civile dintre reclamant si parat a fost dovedita prin depozitiile celor doi martori precum si fata de dispozitiile art 969 Cod Civil potrivit carora conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante
     Tinand seama si de dispozitiile art 998-999 Cod Civil potrivit carora orice fapta a omului care cauzeaza altei persoane un prejudiciu obliga pe acea persoana de a-l repara instanta urmeaza sa admita cerearea reclamantului , sa constate valabil incheiata conventia civila dintre  cele doua parti si sa oblige paratul la plata catre reclamant a sumei de 700 lei cu titlu de suma imprumutata.
     In baza art 274 alin 1 Cod procedura Civila urmeaza sa oblige paratul catre reclamant si la plata sumei de 51,3 lei constand in taxa de timbru si timbru judiciar.


   PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
     
     Admite cererea reclamantului C.V., domiciliat in comuna ___, sat ____, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul B.I., domiciliat in comuna ___, sat ____, judetul Bacau.
     Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 700 lei cu titlu de imprumut.
     Obliga paratul la plata sumei de 70 lei constand in cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 11.01.2012.
     
              PRESEDINTE,                                                     GREFIER,


Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.4
02.02.2012


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012