InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Pretentii

(Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 924


Se examineaza cauza civila pentru restituire imprumut formulata de reclamantul I. C. C. impotriva paratilor I. S., C. I., V. M. .
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: reclamantul asistat de av. P.A. ,lipsa fiind  paratii.
Procedura de citare legai indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier ,dupa care:
Instanta solicita reclamantului sa prezinte inscrisul  denumit „caiet” despre care a facut vorbire parata I. S..
Av. P.A. arata ca reclamantul  nu detine nici un inscris ,denumit „caiet”, cu care sa faca dovada ca a imprumutat bani  paratilor, si nu mai are de formulat alte cereri.
Constatand ca nu sunt cereri prealabile de formulat instanta  acorda cuvantul pe probe.
Av.  P.A. solicita incuviintarea probei cu inscrisurile depuse deja la dosar.
In temeiul art. 167 al.1 cod procedura civila constata utila, concludenta si pertinenta  pentru solutionarea cauzei proba cu inscrisuri, pe care o incuviinteaza.
Interpelat fiind reclamantul , arata ca  inscrisurile de la dosar  au fost scrise de fiecare parat  in parte.
In temeiul art. 3 din Decretul 167/1958 instanta,din oficiu, invoca exceptia prescriptiei dreptului la  actiune in privinta capatului de cerere vizandu-l la paratul C. I..
Av.  P.A. solicita respingerea exceptiei invocate din oficiu de instanta, avand in vedere catre reclamant si paratul C. I. este inscrisul sub semnatura privata depus la dosar.
Nemaifiind de administrat alte cereri sau probe se constata cauza in stare de judecata si se da cuvantul la fond.
Av. P.A. solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, obligarea paratilor  la plata urmatoarelor sume catre reclamant :I. S. -  250 Euro sau echivalentul in lei  in cuantum de 950 lei, C. I. – 300 dolari SUA sau echivalentul in lei in cuantum de 1050 lei si V. M.n  - 300 Euro sau echivalentul in lei  in cuantum de 1140 lei, cu cheltuieli de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care:

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 23.03.2007 pe rolul acestei instante sub nr.1019, reclamantul I. C C. a solicitat instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratilor I. S.  ,C. I. si V. M. la plata sumelor de 250 Euro ,respectiv de 300 euro si 300 euro fiecare, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a invederat instantei ca la data de 01.11.2004 i-a imprumutat paratului I. S. suma de 250 de euro (950 lei) urmand ca aceasta sa-i restituie imprumutul la data de 01.02.2005 . De asemenea , reclamantul a mai aratat ca la data de 13.10.2002 i-a imprumutat paratului Crsitecu I. suma de 300 de euro (1050 lei) urmand ca aceasta sa-i restituie imprumutul la data de 13.11.2002 si ca la data de 10.10.2004 i-a imprumutat paratei V. M. suma de 300 de euro (1140 lei) urmand ca aceasta sa-i restituie imprumutul la data de 10.12.2004
In drept, au fost invocate dispozitiile art.1576 si 1584 c.civ.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 258 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru conform dispozitiilor  art.2 alin.1 lit .c din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru si cu suma de 3 lei, reprezentand timbru judiciar conform dispozitiilor art.3 alin.2 din O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar.
In dovedirea cererii, reclamanta a anexat la dosar trei procese verbale , reprezentand inscrisurile constatatoare ale creantelor ,fiecare scrise in totalitate si semnate de fiecare parat.
Paratii ,desi legal citati ,nu au formulat intampinare la cererea de chemare in judecata. 
In sedinta publica din data de 24.05.2007 ,in considerarea caracterului de ordine publica al normelor statuate prin art 3 din Decretul 167/1958 privind prescriptia extinctiva, instanta a invocat din oficiu  exceptia prescriptiei dreptului la actiune in privinta paratului C. I..
Analizand cu prioritate exceptia procedurala , instanta retine urmatoarele :
     Pornind de la dispozitiile art 3 din Decretul 167/1958 , termenul de prescriptie de drept comun , deci si in privinta actiunii in pretentii, este de 3 ani si incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune ,in speta de la termenul stabilit de parti in inscrisul sub semnatura privata pentru restituirea imprumutului si anume de la data de 13.11.2002. Constatand ca cererea de chemare in judecata a fost introdusa la data de 23.03.2007 pe rolul acestei instante si ca nu a intervenit nici o cauza de suspendare sau de intrerupere a cursului prescriptiei ,instanta apreciaza ca dreptul la actiune avand ca obiect pretentii s-a stins prin prescriptie intrucat nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege  , urmand a respinge ca prescris capatul de cerere formulat in contradictoriu cu paratul C. I. .
In privinta celorlalte capete de cerere ,instanta retine ca reclamantul a incheiat contracte de imprumut de bani fara dobanda cu paratul I. S. la data de 1.11.2004 si cu parata V. M. ca la data de 10.10.2004, contractele fiind dovedite in raport cu dispozitiile art 1176 si 1191 c.civ.
Conform contractelor de imprumut , obligatia asumata de paratul I. S. este de natura a atrage in sarcina acestuia rambursarea sumei de bani la trei luni de la data incheierii actului , adica 01.02.2005, iar obligatia contractata de parata V. M. este scadenta la doua luni de la data semnarii actului ,respectiv  la data de 10.01.2005.
In conformitate cu dispozitiile art 177 c.pr.civ., acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este dator fie sa recunoasca, fie sa tagaduiasca scrisul sau semnatura. Intrucat paratul I. S. ,legal citat ,nu s-a prezentat in fata instantei de judecata se naste o prezumtie de recunoastere tacita a inscrisului sub semnatura privata .
In privinta paratei V. M. , instanta nu poate retine sustinerea acesteia cum ca i-a achitat imprumutul reclamantului intrucat nu a depus la dosarul cauzei nici o chitanta liberatorie.
In cauza obligatia de restituire a sumei de bani primita cu titlu de imprumut nu a fost executata de parati la scadenta , astfel ca este justa si dovedita actiunea reclamantului intemeiata pe drepturile personale de creanta afirmate in cauza.
Pentru aceste considerente instanta va admite in parte actiunea si va obliga parata I. S. sa plateasca reclamantului I. C. suma de 250 euro (avand echivalentul in lei in cuantum de 950 lei) reprezentand imprumutul nerestituit acordat la data de 01.11.2004 si pe parata V. M. suma de 300 euro (avand echivalentul in lei in cuantum de in 1140 lei) reprezentand imprumutul nerestituit acordat la data de 01.09.2004 .
In privinta cheltuielilor de judecata , in baza art 274 c.pr.civ , instanta va obliga fiecare parat cazut in pretentii  sa plateasca taxele judiciare de timbru si timbru judiciar proportional cu obiectul pretentiei principale , respectiv pe paratul I. S. la plata sumei de 82,96 ron  si pe  parata V. M. la plata sumei de 98,16 RON. 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune in privinta capatului de cerere vizandu-l pe paratul C. I., invocata din oficiu
Admite in parte actiunea formulata de reclamantul I. C. , domiciliat in com Raucesti , jud Neamt in contradictoriu cu parata I. S. domiciliata in com Raucesti, jud Neamt si parata V. M. , domiciliata in Tg Neamt , jud. Neamt
Obliga parata I. S. sa plateasca reclamantului I. C. suma de 250 euro
(avand echivalentul in lei in cuantum de 950 lei) reprezentand imprumutul nerestituit acordat la data de 01.11.2004
Obliga parata V. M.  sa plateasca reclamantului I. C. suma de 300 euro (avand echivalentul in lei in cuantum de in 1140 lei) reprezentand imprumutul nerestituit acordat la data de 01.09.2004
Respinge ca prescris capatul de cerere formulat de reclamantul I. C. in contradictoriu cu paratul C. I. , domiciliat in com. Raucesti , jud Neamt
Obliga paratul I. S. la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in cuantum de 82,96 RON reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar aferent
Obliga parata V. M. la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in cuantum de 98,16 RON reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar aferent
Cu recurs in 15 zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica astazi ,24.05.2007Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016