InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

somatie de plata -cond.admisibilitate

(Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

SC 36/12.01.2010

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditoarea C.F. si pe debitoarea V.N., avand ca obiect somatie de plata.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns creditoarea prin aparator G.I.A, cu delegatie la dosar, fila 2 si debitoarea.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instanta procedeaza la identitificarea debitoarei aceasta legitimandu-se cu CI
Constatand ca nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul in sustinerea probatoriului.
Aparatorul creditoarei solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Debitoarea invedereaza ca tatal sau are cunostinta de modul in care s-au incheiat actele, insa in acest moment, se afla internat in spital. Precizeaza ca ea locuieste la tara si ca terenul figureaza inregistrat pe numele sau. Solicita amanarea cauzei pentru a se prezenta in instanta tatal sau.
Instanta, fata de sustinerile debitoarei mai sus retinute, pune in vedere acesteia ca figureaza ca parte in cererea de chemare in judecata, antecontractul de vazare-cumparare aflat la dosar a fost semnat de catre ea, nefiind obligatorie prezenta tataului sau in instanta.Totodata, in deliberare asupra solicitarii de probatoriu, avand in vedere disp. art. 167 alin.1 C.p.c.si apreciind ca proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei, este legala, pertinenta si concludenta pentru justa solutionare a cauzei, o incuviinteaza ca atare pentru ambele parti.
Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata, acordand cuvantul asupra fondului cauzei.
Aparatorul creditoarei solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si precizata, pe cale de consecinta emiterea unei somatii de plata pentru suma mentionata in cuprinsul cererii de chemare in judecata, apreciind ca fiind dovedite conditiile prevazute de dispozitiile OG 5/2001. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, arata ca isi rezerva dreptul de a le solicita pe cale separata.
Debitoarea arata ca nu stie ce concluzii sa formuleze, tatal sau fiind cel care cunoaste actele.
INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.07.2009, sub nr. 8307/302/2009, creditoarea C.F. a chemat in judecata pe debitoarea V.N., solicitand instantei sa emita o ordonanta prin care sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 8.500 Euro la cursul BNR din ziua platii, suma ce reprezinta totalul avansului dat conform antecontractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 14.09.2006 si inregistrat sub nr.R240/14.09.2006 de catre Agentia Imobiliara R.G. + obligarea debitoarei la plata dobanzii legal moratorii cu titlu de daune interese de la data introducerii actiunii si pana la data restituirii integrale a sumei de 8.500 Euro – la cursul BNR  din ziua platii, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii s-a aratat ca intre parti s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare inregistrat sub nr.R240/14.09.2006 la Agentia Imobiliara R.G., contract ce avea ca obiect vanzarea de catre debitoare a terenului si constructiilor edificate pe acesta situat in Bucuresti, sector 5.La data incheierii antecontractului, creditoarea a achitat cu titlu de avans suma de 1.500 Euro, prin alte 3 acte aditionale fiind achitate sumele de 3.500 Euro ( la data de 15.09.2006), 2000 Euro ( la data de 22.09.2006)  si 1500 Euro (la data de 09.10.2006).
A mai aratat creditoarea ca nu s-a putut perfecta contractul de vanzare-cumpaare in forma autentica din vina exclusiva a debitoarei; s-a precizat de asemenea ca prezenta creanta este certa, lichida si exigibila.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe disp. OG 5/2005, art.969, 970, 1073, 1079, 1576-1590 C.civil.
In sustinerea cererii de chemare in judecata au fost depuse la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: antecontract de vanzare-cumparare inregistrat sub nr.R240/14.09.2006, actele aditionale inregistrate sub nr.R 241/15.09.2006, R257/09.10.2006, incheierea nr.18436/31.10.2006 emisa de catre ODPI sector 5, contract de vanzare-cumparare si act de alipire.
Debitoarea, desi legal citata, nu a depus la dosar intampinare.
La termenul de judecata din data de 03.08.2009 creditoarea a depus la dosar cerere precizatoare prin care a solicitat instantei ca in temeiul disp.art.2 alin 1 si art.3 din OG 5/2001 sa dispuna emiterea ordonantei privind somatia de plata pentru suma de 17000 Euro la cursul BNR din ziua platii, suma ce se compune din: 8500 euro platiti cu titlu de avans conform  antecontractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 14.09.2006 si inregistrat sub nr.R240/14.09.2006 de catre Agentia Imobiliara R.G. si 8.500 Euro la cursul BNR, cu titlu de sanctiune pentru debitoare intrucat antecontractul nu s-a perfectat din vina sa, potrivit disp.art.7 lit a „Sanctiuni”.  S-a solicitat de asemenea obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze.
S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele: intre parti s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare inregistrat sub nr.R240/14.09.2006 la Agentia Imobiliara R.G., contract ce avea ca obiect vanzarea de catre debitoare a terenului si constructiilor edificate pe acesta situat in Bucuresti, sector 5.
La data incheierii antecontractului, creditoarea a achitat cu titlu de avans suma de 1.500 Euro, prin alte 3 acte aditionale fiind achitate sumele de 3.500 Euro ( la data de 15.09.2006), 2000 Euro ( la data de 22.09.2006)  si 1500 Euro (la data de 09.10.2006).
Reclamanta a invederat insatntei faptul ca solicita plata sumei repsective tocmai pentru ca paratei ii apartine culpa in neexecutarea claizelor contractuale, pentru faptul ca nu a mai fost intocmit actul autentic de vanzare cumparare.
Din analiza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei instanta retine insa ca obligatia pentru care creditoarea solicita somarea debitoarei nu are caracter cert, cerinta obligatorie potrivit art.1 al.1 din O.G. nr.5/2001.
Sub raportul neexecutarii obligatiei corelative a debitoarei, este necesara administrarea de probe si analizarea raporturilor obligationale dintre parti atat sub aspectul existentei acestora, cat si al respectarii obligatiilor contractuale reciproce asumate, ceea ce nu se poate realiza insa pe calea procedurii simplificate si derogatorii a somatiei de plata, ci in cadrul procedurii contencioase de drept comun, astfel ca in raport de dispozitiile art.1, 6 si 111 din O.G.nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, emiterea unei somatii de plata nu este admisibila in aceste conditii. Pe calea dreptului comun urmeaza a se stabili cui ii partine culpa in neexecutarea obligatiilor contractuale.
Fata de toate aceste considerente, retinandu-se ca in cauza nu sunt intrunite cerintele impuse sub aspectul admisibilitatii, de art.1 alin.1 din O.G. nr.5/2001,  creanta neavand un caracter cert, instanta apreciaza drept neintemeiata prezenta cerere de emitere a somatiei de plata, urmand a o respinge ca atare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Respine actiunea formulata de catre creditoarea C.F., cu domiciliul ales la avocat G.I.A, cu sediul in Bucuresti, in contradictoriu cu debitoarea V.N.,cu domiciliul in Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata.
Irevocabila
           Pronuntata  in sedinta publica, azi, data de 12.01.2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010
Minori si familie - divort cu minori/comp. teritoriala - Sentinta civila nr. 19 din data de 11.01.2010
Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 42 din data de 12.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 225 din data de 22.02.2011
Inselaciunea - Hotarare nr. 94 din data de 26.01.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Hotarare nr. 728 din data de 10.05.2011