Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Rupea

Penal - plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.)

(Sentinta penala nr. 38/2009 din data de 13.04.2009 pronuntata de Judecatoria Rupea)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Rupea | Jurisprudenta Judecatoria Rupea

ROMANIA
JUDECATORIA RUPEA
DOSAR NR.774/293/2008SENTINTA PENALA NR.38/2009
Sedinta publica de la 13.04.2009
Instanta compusa din :
PRESEDINTE H.  A. P.
Grefier M. C.


          Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea -  a participat procuror A. G. .

         Pe rol  fiind judecarea cauzei Penale privind pe petent COMPOSESORATUL DE PADURE CUCIULATA  - PRIN PRESEDINTE S. V. si pe intimat S. I. - PRIMARUL COMUNEI HOGHIZ, avand ca obiect -plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.)
         La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.
           Procedura de citare legal  indeplinita.
           Dezbaterile au fost inregistrate conform art.304 Cod procedura penala si au avut loc in sedinta publica din data de 30 martie 2009 , cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta , avand nevoie de timp pentru deliberare , a amanat pronuntarea pentru data de  13 aprilie  2009.

                                                  I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele :
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.09.2008 sub nr. 774/293/2008, petentul Composesoratul de Padure Cuciulata a solicitat, in contradictoriu cu intimatul S. I. , primarul comunei Hoghiz, infirmarea Rezolutiei nr. 271/P/2008 din 20.08.2008 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea si a Rezolutiei nr. 271/P/2008 din 21.07.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea, prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de S. I.  sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 215 alin.1 C.p., art. 246 C.p., art. 288 C.p. si art. 291 C.p.
In motivarea plangerii formulate la data de 09.09.2008, petentul a aratat ca solutiile date de procuror sunt sfidator de partinitoare fata de abuzurile intimatului  desi probele prezentate de catre petent sunt evidente.
Prin adresa nr. 99/II-2/2008, inregistrata prn Serviciul Registratura la data de 25.09.2008, Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea a inaintat instantei dosarul penal nr. 271/P/2008.
La data de 29.09.2008 Petentul a solicitat stramutarea cauzei la o alta instanta, cerere fiind respinsa de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Incheierea nr. 354 din 23.02.2009.
Analizand actele si lucrarile dosarului in vederea solutionarii plangerii formulate de petenti impotriva rezolutiei nr. 11327/P/2006 din 09.05.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 3 Bucuresti, instanta constata ca aceasta este nefondata, astfel ca instanta va dispune respingerea plangerii pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
Instanta retine ca petentul a solicitat tragerea la raspundere a numitului S. I.  pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 288, 291 si 246 C.p. si 215 alin.1 C.p., fapte ce constau in aceea ca intimatul a produs petentului prejudicii patrimoniale prin savarsirea infractiunilor mai sus mentionate, respectiv: prin hotararea nr. 66 din 09.02.2007 Comisia judeteana Brasov de aplicare a legii fondului funciar a aprobat cererea intimatului, primarul comunei Hoghiz, de a anula un titlu de proprietate in suprafata de 574,8 ha pasune eliberat pe numele composesoratului si eliberarea unui nou titlu cu suprafata de 437,38 ha; la propunerea intimatului Comisia judeteana a aprobat a nu se acorda composesoratului suprafata de 29,7 ha teren arabil pe motivul ca aceasta suprafata de teren a fost data altor persoane in baza Legii nr. 18/1991; intimatul si-a insusit o suprafata de 182,10 ha padure ce a apartinut comunei Cuciulata, suprafata ce a fost solicitata de catre petentul Composesoratul de Padure Cuciulata.
Prin rezolutia nr. 271/P/2008 din 21.07.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea s-a dispus neinceperea urmaririi penale in cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 288, 291, 246 C.p. si 215 alin.1 C.p.
Impotriva rezolutiei nr. 271/P/2008 din 21.07.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea petentul a formulat plangere la prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea, care prin rezolutia nr. 271/P/2008 din 20.08.2008 a respins plangerea formulata. La data de 09.09.2008 petentii au formulat plangere impotriva rezolutiei prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea.
Din verificarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta constata ca, solutia de neincepere a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 288 si 291, 246 si 215 alin.1 C.p. este legala si temeinica intrucat aceasta este sustinuta de inscrisurile aflate la dosar din care rezulta ca suprafata de pasune ce revine petentului este de 437,38 ha iar nu 574,8 ha cu care fusese initial pus in posesie, diferenta de 137,42 ha rezultand din diminuarea izlazului comunal situat situat pe raza localitatii Cuciulata, acesta fiind motivul pentru care Comisia locala Hoghiz a solicitat anularea titlului nr. X/2005 eliberat Composesoratului si eliberarea unui nou titlu pentru noua suprafata. 
In ceea ce priveste suprafata de 29,7 ha teren arabil ce nu s-a atribuit Composesoratului de Padure Cuciulata conform procesului-verbal din data de 15.01.2008 intimatul a propus reconstituirea acestei suprafete de teren catre petent prin diminuarea suprafetei de pasune ce trebuie atribuita Primariei, aspect cu care presedintele Composesoratului a fost de acord, semnand procesul-verbal, motiv pentru care solutia de neincepere a urmaririi penale fata de intimat sub aspectul savarsirii infractiunilor mai sus mentionate este temeinica si legala.
Referitor la cel de-al treilea aspect al plangerii din prezenta cauza, respectiv insusirea de catre intimat a suprafetei de 182,1 ha de padure. Suprafata ce a apartinut comunei Cuciulata, instanta retine ca prin Hotararea nr. 67/09.02.2007 a Comisiei Judetene comuna Hoghiz a fost pusa in posesie cu aceasta suprafata prin procesul-verbal nr. X/11.04.2007 semnat de catre intimat in calitate de primar si de reprezentant legal al primariei iar nu in nume propriu, aspect ce rezulta si din contractul de administrare nr. 211/23.04.2007 incheiat de Directia Silvica Brasov in calitate de administrator cu comuna Hoghiz reprezentata de primar, respectiv intimatul S. I. , in calitate de beneficiara, obiectul acestui contract fiind administrarea in regim silvic a suprafetei de 182,1 ha fond forestier.
Fata de considerentele expuse anterior, instanta apreciaza ca urmarirea penala  efectuata in cauza este completa, in sensul ca organul de urmarire penala a  lamurit cauza sub toate aspectele.
In baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p., instanta va respinge plangerea formulata de petentul Composesoratul de Padure Cuciulata prin presedinte S. V. impotriva rezolutiei prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea nr. 271/P/2008 din 20.08.2008 si pe cale de consecinta va mentine solutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea prin rezolutia nr. 271/P/2008 din 21.07.2008.
Vazand si disp. art. 192 alin. 2 C.p.p, va dispune obligarea petentului la plata sumei de 35 lei cheltuieli judicare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


              Respinge ca neintemeiata plangerea formulata de catre  petentul  Composesoratul de  Padure  Cuciulata ,  prin  presedinte  S.  V. ,  cu  sediul in  Cuciulata   jud. Brasov  impotriva   rezolutiei procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria  Rupea  din data de 21.07.2008 din  dosar 271/P/2008 si  impotriva  rezolutiei  prim procurorului  Parchetului de  pe  langa Judecatoria Rupea  din data de 20.08.2008  din  dosar  nr.89/II-2/2008, a  caror  solutii  le  mentine.
            In baza art.192 al.2  Cod procedura penala  obliga  pe petent sa plateasca  35 lei   cheltuieli  judiciare catre stat.
           Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare.
           Pronuntata in sedinta publica azi, 13 aprilie 2009.

PRESEDINTE GREFIER
         H.  A. P. M. C.Red.HAP- 28.05.2009
Tehnored. MC- 29.05.2009-4 ex.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010