InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Secuiesc

sentinta civila nr. 623

(Sentinta civila nr. 623 din data de 04.05.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Secuiesc)

Domeniu Persoane juridice; Societati comerciale | Dosare Judecatoria Targu-Secuiesc | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Secuiesc

Dosar nr. 2002/322/2010, sentinta civila nr. 623 din 4 mai 2011, judecator Raicea Liviu


Prin cererea comerciala formulata la data de 27 octombrie 2010 si inregistrata sub nr. dosar 2002/322/2010 reclamanta SC.GT SRL, cu sediul in ……, a chemat in judecata pe parata SC. T SA, cu sediul in ……… , solicitand instantei de judecata ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata sumei totale de 10.989,09 lei, reprezentand contravaloarea facturilor, seria GER nr.002020 din data de 31.08.2009, nr.002033 din data de 30.11.2009, nr.002029 din data de 30.10.2009, nr.002036 din data de 31.12.2009, nr.002038 din data de 1.02.2010, nr.002044 din data de 26.02.2010, respectiv nr.002045 din data de 9.04.2010 plus penalitati de intarziere aferente, in cuantum de 1 % pe fiecare zi de intarziere potrivit art.4 din Contractul de prestari servicii incheiat intre parti nr.46 din data de 1.07.2009, incepand cu data scadentei facturilor si pana la plata integrala a debitului, cerere intemeiata pe prevederile art.720/1 si urmatoarele C.pr.civ..
Cererea a fost legal timbrata cu 3 lei timbru judiciar, plus suma de 770, 34 lei taxa judiciara de timbru(fila nr.20).
In motivarea cererii se arata faptul ca intre parti s-a incheiat CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr.46 din data de 1.07.2009, avand ca obiect punerea la dispozitia paratei a peroanelor din cadrul Autogarii situata in …., in vederea efectuarii de catre parata a transportului public de calatori si contrar obligatiilor asumate la art. 4 din contract, avand ca obiect tariful pentru utilizarea peroanelor pentru fiecare intrare-iesire din autogara, parata nu si-a onorat obligatiile asumate, fiind in restanta cu sumele solicitate(Contract depus in copie la filele nr.31-32).
Parata, a invocat exceptia nulitatii absolute a CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII nr.46 din data de 1.07.2009, incheiat intre parti, pe motivul ca din partea locatorului Contractul a fost semnat de catre numitul G.E, exceptie pe care instanta o va respinge, pe motivul ca din actul emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului depus la dosar la filele nr.82-83, rezulta faptul ca reclamanta SC.GT SRL are ca administrator pe numitul L.GH incepand cu data de 17 iulie 2009, data ulterioara incheierii Contractului.
Instanta, retine faptul ca cererea de chemare in judecata formulata la data de 27 octombrie 2010, nu a fost semnata de catre administratorul reclamantei SC.GT SRL numitul Lazar Gheorghe, fiind semnata de catre patron, functie care nu exista si nu este definita de catre Legea nr.31/1990.
In drept, potrivit dispozitiilor art.137 alin.1 C.pr.Civ.” Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra acelor de fond, care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.”
In drept, potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, art.197 alin.1- Societatea comerciala cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala, iar potrivit dispozitiilor art.197 alin.3, dispozitiile art.75 potrivit carora „Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv”, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
In acest context, avand in vedere faptul ca cererea comerciala de fata, a fost intentata prin patronul societatii si nu s-a facut dovada mandatului dat de catre administratorul societatii reclamante patronului, pentru intentarea acestei cereri comerciale, instanta va admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal al reclamantei SC.GT SRL a numitului G.E, exceptie invocata din oficiu de catre instanta de judecata, iar pe fond, va face aplicarea dispozitiilor art.161 C.pr.civ., potrivit dispozitivului de mai jos.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Persoane juridice; Societati comerciale

Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 435A din data de 11.05.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 3064 din data de 19.12.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 3015 din data de 19.12.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1008 din data de 19.12.2016
Contestatie legea electorala - Sentinta civila nr. 980 din data de 19.12.2016
SENTINTA CIVILA NR.442 - Sentinta civila nr. 442 din data de 31.03.2016
SENTINTA CIVILA NR. 669 - Sentinta civila nr. 669 din data de 01.10.2014
SENTINTA CIVILA NR. 757 - Sentinta civila nr. 757 din data de 21.10.2014
SENTINTA CIVILA NR.401 - Sentinta civila nr. 401 din data de 21.05.2014
Sentinta civila nr. 189 din 12 martie 2014 - Sentinta civila nr. 189 din data de 12.03.2014
SENTINTA CIVILA NR.842 - Sentinta civila nr. 842 din data de 04.10.2013
Sentinta civila nr. 459/30.04.2013 - Sentinta civila nr. 459/30.04.2013 din data de 30.04.2013
sentinta civila nr. 623 - Sentinta civila nr. 623 din data de 04.05.2010
Program de vizitare cedo - Sentinta civila nr. 1063 din data de 23.09.2011
Penal- restituire dosar la parchet cedo - Sentinta penala nr. 6 din data de 13.01.2012
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Sentinta civila nr. 1186 din 10.11.2010 - Sentinta civila nr. 1186 din data de 10.11.2010
Penal rejudecare dupa extradare cedo - Sentinta penala nr. 229 din data de 18.11.2011
Sentinta civila nr. 568/05.05.2010 - Sentinta civila nr. 568 din data de 05.05.2010
Dosar nr. 1673/322/2009 SENTINTA CIVILA NR.571 Sedinta publica de la 5 mai 2010 - Sentinta civila nr. 571 din data de 05.05.2010