InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Recurs inadmisibil - incheiere premergatoare

(Decizie nr. 2115 din data de 25.01.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Bunuri si valori imobiliare | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara


Recurs civil.
     Incheiere premergatoare. Recurs inadmisibil (decizia civila nr. 974/R/2009,  dosar nr. 2115/278/2009).
     
       Prin incheierea de sedinta din 26.06.2009, data in dosarul nr.2115/278/2009 al Judecatoriei Petrosani, s-au dispus urmatoarele:
       In baza art.201 C.pr.civ., incuviinteaza  cererea privind efectuarea unei expertize topografice, sens in care se emite adresa catre B.J.E. Deva, sa comunice lista cu experti topografi.
       Pune in vedere reclamantei sa achite avans onorariu expert, in suma de 200 lei si sa depuna chitanta la dosar.
       Pune in vedere reclamantei sa depuna spre vedere, in original, actul intitulat „chitanta”.
       Admite cererea privind acvirarea dosarului nr.3826/2004.
       In considerentele incheierii s-a retinut si faptul ca reprezentantul paratei a reiterat exceptiile invocate, respectiv, exceptia autoritatii de lucru judecat, cu referire la sentinta civila nr.5066/2007, pronuntata in dosarul nr.388/278/2007, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, cu motivarea ca parata nu este parte in actul, denumit „chitanta”, exceptia prescriptiei achizitive, prevazute de art.1890 C.civ. si, de asemenea, exceptia prescriptiei extinctive, exceptii respinse de instanta.   
       Impotriva incheierii de sedinta din 26.06.2009, parata, prin avocat ales, a declarat recurs, solicitand desfiintarea dispozitiilor cuprinse in aceasta.
       In motivarea recursului s-a invederat ca, prin intampinarea depusa, la dosarul cauzei, cat si oral, in instanta, parata - prin reprezentantul sau, a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, cu referire la sentinta civila nr.5066/20.XI.2007, pronuntata de Judecatoria Petrosani, in dosarul nr.388/299/2006, irevocabila  prin decizia civila nr.97/R/10.XI.2008, exceptie care a fost, insa, respinsa.
       Prin aceeasi incheiere de sedinta au fost respinse si exceptia prescriptiei extinctive, respectiv, a lipsei calitatii procesuale pasive, pe care le-a invocat, desi, apreciaza recurenta, exceptiile au  fost temeinic motivate.
       In drept nu s-au invocat dispozitii legale.
       Intimata reclamanta nu a formulat intampinare.
       Recursul este inadmisibil, pentru urmatoarele considerente:
       Din economia dispozitiilor art.282 alin.2 C.pr.civ. reiese ca ”Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul”, exceptand cazurile in care, prin ele, „s-a intrerupt cursul judecatii”.
       Potrivit prevederilor art.299 alin.1 teza a II a C.pr.civ. ”Dispozitiile art.282 alin.2 sunt aplicabile in mod corespunzator si in recurs”, ceea ce inseamna ca incheierile premergatoare, neatacabile cu apel, nu sunt
susceptibile nici de recurs. 
        In speta, incheierea de sedinta din 26.06.2009, atacata de recurenta, este o incheiere premergatoare, prin aceasta neintrerupandu-se cursul judecatii, considerente pentru care nu poate fi atacata decat odata cu fondul litigiului, cand vor putea fi examinate toate criticile formulate de recurenta, inclusiv sub aspectul modului de solutionare, de catre instanta de fond, a exceptiilor invocate de aceasta.
       Pentru cele ce preced, dand eficienta dispozitiilor art.282 al.2 C.pr.civ., art.299 alin.1 C.pr.civ., redate pe larg in considerente si dispozitiilor art.312 alin.1 C.pr.civ., recursul formulat va fi respins, ca inadmisibil.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Bunuri si valori imobiliare

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010