Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenta Tribunalul Buzau


Spete afisate: de la 41 la 60 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau


INSOLVENTA: Cerere formulata de lichidator in sensul atragerii raspunderii patrimoniale a administratorului statutar pentru intreg pasivul debitorului. Incidenta art.138 alin.1 lit.a) si d) din Lg.nr.85/2006
Hotarare nr. 25 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
INSOLVENTA : Deschiderea procedurii simplificate a insolventei la cererea debitorului. Incidenta dispozitiilor art.32 alin.1 raportat la art.107 alin.1 lit.A.a) din Legea nr.85/2006
Hotarare nr. 24 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
INSOLVENTA: Deschiderea procedurii simplificate a debitorului, societate comerciala dizolvata, la cererea lichidatorului desemnat prin rezolutia emisa de ORC de pe langa Tribunalul Buzau
Hotarare nr. 23 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale


INSOLVENTA : Intrarea societatii debitor in procedura simplificata de faliment, la cererea administratorului judiciar. Incidenta dispozitiilor art.107 alin.1 lit.D) din Legea nr.85/2006

Hotarare nr. 22 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
INSOLVENTA : Intrarea societatii debitor in procedura generala de faliment, la cererea administratorului judiciar. Incidenta dispozitiilor art.107 alin.2 lit.a) din Legea nr.85/2006
Hotarare nr. 21 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
INSOLVENTA. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de debitor. Deschiderea procedurii generale a insolventei la cererea creditorului bugetar
Hotarare nr. 20 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
LIT.PROF: Fuziunea unor societati comerciale prin absorbtie
Hotarare nr. 19 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
LIT.PROF: Divizare societate comerciala. Incidenta prevederilor art.238-art.250 din Legea nr.31/1990 si alte art.4 si art.5 din OUG nr.116/2009
Hotarare nr. 18 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Societati comerciale
LIT.PROF: Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare cumparare. Incidenta art.1669 Cod civil. Pacte comisorii. Exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei
Hotarare nr. 17 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


LIT.PROF: Cerere in anularea somatiei de plata. Incidenta prevederilor art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 sub aspectul neindeplinirii cumulative a cerintelor privind caracterul cert, lichid si exigibil al creantei

Hotarare nr. 16 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
LIT.PROF: Necompetenta materiala a tribunalului in solutionarea unei actiuni. Inaintarea dosarului Curtii de Apel Ploiesti pentru pronuntarea unui regulator asupra conflictului de competenta
Hotarare nr. 15 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Conflict negativ de competenta
LIT.PROF: Cerere de opozitie formulata de un creditor bugetar la decizia privind cesionarea unor parti sociale ale societatii parate de catre paratul asociat unic catre o persoana straina de societate
Hotarare nr. 14 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Cereri
LIT.PROF: Raport de inspectie privind stabilirea unor obligatii suplimentare fiscale in baza unor informatii ce nu pot fi asimilate unui document justificativ de inregistrare a cheltuielilor in evidenta contabila
Hotarare nr. 13 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Cereri
CONT.ADMIN: Actiune in obligarea paratei la comunicarea raspunsului pentru cererea formulata. Comunicarea raspunsului intr-un termen calificat ca fiind rezonabil. Incidenta Legii nr.554/2004
Hotarare nr. 12 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Cereri
LIT.PROF: Actiune in acordarea pretului unor lucrari de construire suplimentare. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de societatea parata beneficiara a lucrarilor
Hotarare nr. 11 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
LIT.PROF: Actiune in constatarea nulitatii contractului de achizitie publica a unor bunuri pentru folosul comunitatii, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006
Hotarare nr. 10 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CONT.ADMIN: Actiune in obligarea DMSSFAPIS BZ la plata indemnizatiei lunare cuvenite celui de-al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara. Incidenta OUG nr.148/2005. Decizia nr.26/2011 a ICCJ
Hotarare nr. 9 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


CONT.ADM: Inadmisibilitatea cererii formulata pe cale de ordonanta presedintiala in sensul inmatricularii unui autovehicul achizitionat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

Hotarare nr. 8 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CONT.ADM: Admisibilitatea actiunii in obligarea Institutiei Prefectului judetului Buzau / SPCRPCIV la inmatricularea unui autovehicul. Jurisprudenta CJUE
Hotarare nr. 7 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
CONT.ADM: Taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Reglementare interna: Legea nr.9/2012. Jurisprudenta CJUE. Dobanda legala. Incidenta dispozitiilor OG nr.13/2011
Hotarare nr. 6 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Taxa de timbru

Spete afisate: de la 41 la 60 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]