InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Aiud

Raspunderea pentru evictiune in cursul vanzarilor succesive

(Sentinta civila nr. 542/2009 din data de 30.04.2009 pronuntata de Judecatoria Aiud)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Aiud | Jurisprudenta Judecatoria Aiud

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub dosar nr.2805/175/2008, ca urmare a disjungerii petitului 6 al contestatiei la executare, inregistrata sub dosar nr. 2005/175/2008, reclamantul A.S.S. in contradictoriu cu paratii S.C. XXX, B.V.E., S.C. XXX S.R.L. si M.L. a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca:
- sa fie obligata parata B.V.E. la restituirea integrala a valorii autoturismului marca Dacia Solenza avand numar de inmatriculare XX-XX-XX si a tuturor cheltuielilor ocazionate, in conformitate cu obligatia de garantie pentru evictiune a vanzatorului sau a creditorului, parata S.C. XXX, in conditiile art.1910 teza ultima, fata de care invoca un drept de retentie;
In motivare reclamantul arata ca a cumparat autoturismul marca Dacia  Solenza , avand serie motor UA 85778, carte de identitate XXXX ca autovehicul folosit  de la targul de masini din XXX  la data de XXX de la B.V.E., incheind in acest scop un contract  de vanzare-cumparare  pentru  vehicul folosit, platind pretul convenit si preluand in  posesie atat autoturismul  cat si toate actele acestuia , respectiv cartea de identitate, certificatul de  radiere precum si un exemplar  din contractul de vanzare-cumparare anterior prin care vanzatoarea a intrat in posesia  si  proprietatea autoturismului pe care l-a cumparat de la parata SC XXX.  La data cumpararii autoturismul era  inmatriculat  cu nr. XXX si  a fost reinmatriculat pe numele  reclamantului  cu nr. XXX la data de XXX.
La data de XXX a primit de la Biroul Executorului Judecatoresc S.F. din circumscriptia Judecatoriei XXX o somatie de predare  a autoturismului, insotita de un set de acte contabile din care nu rezulta daca numita M.L., prima proprietara a autoturismului are  sau nu  debite la societate si respectiv un contract de gaj fara deposedare care precizeaza  in mod expres obligatia creditorului  de a  pastra careta de identitate  a autoturismului pana la achitarea integrala a pretului masinii catre debitor. Ori cartea de identitate a autoturismului  a fost  in posesia primului proprietar, in speta parata M.L. care a transmis-o  impreuna cu autoturismul  catre intimatul S.C. XXX prin vanzare si care  la randul sau a instrainat autoturismul catre  B.V.E..
Actele  de instrainare  succesive  materializate prin contracte  de vanzare-cumparare tip urmate  de inmatricularea  autoturismului pe numele  dobanditorului au transmis  dreptul  de proprietate si nu o simpla posesie asupra bunului , contractele avand mentiunea  expresa  prin care vanzatorul declara ca vehiculul  proprietatea  lui este liber  de orice sarcini. In atare situatie  calitatea contestatorului  de cumparator  de buna credinta si proprietar al autoturismului  si nu simplu posesor in conditiile art. 1909 si 1910 Cod civil, respectiv 480 Cod civil il pune la adapost  de orice incercare de uzurpare  a dreptului sau de proprietate , asa cum se incearca prin cererea de executare silita. Sustine reclamantul ca dreptul sau de proprietate  asupra bunului nu poate fi pus  discutie , in conditiile in care acesta a fost dobandit cu respectarea tuturor prevederilor legale  si cu buna credinta.
Contractul de gaj invocat este un res inter alios  si daca ar fi fost incalcat  de catre parata M.L.  cu care reclamantul nu are  nici un raport juridic, creditoarea-parata S.C. XXX nu are  decat sa uzeze  de toate mijloacele legale, inclusiv de natura penala impotriva acesteia.
Arata reclamantul ca invoca dreptul de proprietate asupra autoturismului dobandit in conditiile art.1909 si art.1910 Cod civil si solicita ca, in caz de evictiune, sa i se restituie pretul platit si celelalte cheltuieli de la vanzatorul autoturismului catre el, parata B.V.E., sau de la parata S.C. XXX in conditiile art.1910 Cod civil.
In drept au fost invocate dispozitiile art.380, art.1909, art.1910 Cod civil.
Prin precizarea de actiune depusa la fila 28, reclamantul A.S.S. a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca:
- sa se constate calitatea sa de proprietar asupra autoturismului marca Dacia Solenza avand numar de inmatriculare X, dobandit prin cumparare prin act de vanzare-cumparare de vehicul folosit, act asimilat celui autentic la data de X din targul de masini din X de la parata B.V.E., care la randul ei l-a dobandit tot prin contract de vanzare-cumparare de la parata S.C. X, reclamantul fiind inscris ca si proprietar in cartea de identitate si in certificatul de inmatriculare a vehiculului cu numarul de inmatriculare X, platind pretul convenit si efectuand toate formalitatile legale necesare pentru inmatricularea autoturismului, fara a exista nici un impediment legal raportat la actele autoturismului, reclamantul fiind cumparator de buna credinta in conditiile art.1909 si art.1910 Cod civil;
- sa fie obligata parata S.C. X sa recunoasca si sa respecte dreptul de proprietate al reclamantului asupra autoturismului anterior indicat;
- in subsidiar, daca parata S.C. X va incerca preluarea autoturismului in temeiul contractului de gaj nr. X, sa se faca aplicarea art. 1909 si art.1910 Cod civil, in sensul obligarii paratei S.C. X la plata contravalorii autoturismului in suma de 14.500 lei, pret platit de reclamant ca si cumparator de buna credinta, cu instituirea unui drept de retentie in favoarea sa pana la plata pretului.
In motivarea precizarii de actiune reclamantul arata ca prin contestatia la executare inregistrata in dosarul 2005/175/2008 a solicitat anularea actelor de executare pornite impotriva sa, avand ca obiect obligarea sa la predarea catre S.C. X a autoturismului  cu numar de inmatriculare X, dobandit prin cumparare, prin act de vanzare-cumparare de vehicul folosit. A solicitat sa se constate inopozabilitatea contractului de gaj incheiat intre S.C. X si M.L., in conditiile in care are calitatea de proprietar si nu de posesor al autoturismului, solicitand totodata a se constata lipsa oricarui raport juridic intre persoana sa si pretinsul creditor S.C. X, care sa justifice cererea acestuia de predare a autoturismului. Petitul sase al contestatiei la executare, prin care a solicitat ca, in caz de pierdere a autoturismului, sa fie obligata vanzatoarea si respectiv pretinsa creditoare la restituirea pretului, a fost disjuns, formandu-se prezentul dosar.
Arata reclamantul ca a formulat precizarea de actiune urmare a respingerii contestatiei la executare, apreciind ca, fiind cumparator de buna credinta, trebuie sa-i fie respectat dreptul de proprietate.
In drept au fost invocate dispozitiile art.480, art.1909, art.1910 Cod civil si art.111 Cod pr.civila.
Prin intampinarea formulata la precizarea de actiune, depusa la filele 48-49, parata S.C. X a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru nerespectarea prevederilor art.720 ind.1 Cod pr.civila si exceptia de litispendenta, exceptii care au fost respinse prin incheierea pronuntata la data de 11.12.2008 pentru considerentele aratate in incheiere.
Pe fondul cauzei, parata a solicitat respingerea actiunii, aratand ca solicitarea reclamantului de a se constata calitatea sa de proprietar este lipsita de interes intrucat societatea sa a pornit procedura executarii silite asupra reclamantului prin prisma garantiei reale mobiliare pe care o detine asupra autoturismului, si nu prin prisma vreunui drept de proprietate asupra bunului.
Mai arata parata ca sustinerile reclamantului referitoare la buna sa credinta nu pot fi primite intrucat garantia sa reala mobiliara a fost adusa la cunostinta publicului prin inscrierea acesteia in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. In plus, esenta constituirii unei garantii reale mobiliare fara deposedare nu este indisponibilizarea bunului, ci dreptul creditorului de a urmari respectivul bun in mainile oricui s-ar afla. Reclamantul are drept de regres impotriva celui de la care a cumparat respectivul bun si care avea obligatia de a-l apara impotriva oricarei evictiuni.
Ceilalti parati nu au formulat intampinare.
Prin precizarea de actiune depusa la fila 112 reclamantul A.S.S. a completat petitul trei al precizarii de actiune depusa la fila 28, solicitand ca, in caz de evictiune, sa se dispuna obligarea paratei B.V.E. la restituirea pretului platit pentru autoturismul vandut reclamantului, precum si a tuturor cheltuielilor, potrivit art.1341 Cod civil.
Paratii nu au formulat intampinare.
In probatiune s-au depus inscrisuri.
La termenul de judecata din 11.12.2008 parata S.C. X a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive.
Examinand actele si lucrarile dosarului, atat prin prisma exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. X, cat si pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:
Coroborand factura fiscala nr. X emisa de parata S.C. X (fila 14) cu contractul de gaj nr. X (filele 8-10), instanta retine ca parata S.C. X a vandut catre parata M.L. autoturismul marca Dacia Solenza Rapsodie, an fabricatie 2004, avand serie sasiu X si serie motor X prin contractul nr. X, parata M.L. constituind in favoarea paratei  S.C. X SA un gaj fara deposedare asupra autoturismului.
Gajul a fost inscris in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare la data de X (fila 11).
Din coroborarea inscrisurilor depuse la filele 18-25, rezulta ca autoturismul care a facut obiectul contractului de gaj a fost instrainat de catre parata M.L. catre parata S.C. X, care l-a instrainat catre parata B.V.E., iar aceasta din urma l-a vandut reclamantului A.S.S. prin contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit incheiat la data de 07.07.2007.
In temeiul contractului de gaj nr.683/08.03.2004, prin cererea inregistrata la Biroul Executorului Judecatoresc X sub nr.X (fila 8), parata S.C. X a solicitat predarea in posesie a autoturismului marca Dacia Solenza Rapsodie.
Prin somatia emisa la data de 30.06.2008 executorul judecatoresc i-a pus in vedere reclamantului A.F.S. ca la data de 09.07.2008 ora 10.00 sa puna la dispozitia executorului judecatoresc si a reprezentantului paratei S.C. X autoturismul marca Dacia Solenza Rapsodie, an fabricatie 2004, avand serie sasiu X si serie motor X.
In ce priveste solicitarea reclamantului in sensul de a se constata calitatea sa de proprietar al autoturismului in litigiu, instanta apreciaza ca este inadmisibila in raport de dispozitiile art.111 Cod pr.civila, potrivit carora "partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului." Reclamantul, prin actiunea formulata si precizata, a cerut realizarea dreptului.
Referitor la petitul privind obligarea paratei S.C. X sa recunoasca si sa respecte dreptul de proprietate al reclamantului asupra autoturismului, instanta apreciaza ca este neintemeiat intrucat in favoarea paratei s-a instituit un gaj fara deposedare asupra autoturismului, iar creditorul are dreptul de a revendica lucrul gajat, pe temeiul dreptului real de gaj din mana oricui s-ar gasi. Inregistrarea gajului in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a asigurat opozabilitatea fata de terti a contractului de gaj, astfel ca nu se poate prevala reclamantul de dispozitiile art.1909, 1910 Cod civil.
Cu privire la garantia pentru evictiune invocata de catre reclamant fata de paratii S.C. X si B.V.E., instanta retine urmatoarele:
Potrivit art.1336 Cod civil "vanzatorul raspunde pentru linistita posesiune a lucrului si pentru viciile acestuia". Din art.1337 Cod civil rezulta ca intra sub incidenta raspunderii pentru evictiune si sarcinile nedeclarate care greveaza bunul, in speta gajul fara deposedare.
In cazul vanzarilor succesive, fata de ultimul cumparator raspunde pentru evictiune doar vanzatorul sau, care poate chema in garantie pe cel de la care a cumparat, in temeiul art.60 alin.1 Cod pr.civila, iar potrivit alineatului 2 al aceluiasi text legal, chematul in garantie poate sa cheme in garantie pe cel de la care, la randul sau, a cumparat.
Fata de aceste considerente, nu este justificata calitatea procesuala pasiva a paratei S.C. X in ce priveste garantia pentru evictiune, fata de reclamantul A.S.S. raspunzand de evictiune doar vanzatorul sau, parata B.V.E..
Prin urmare, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. X. in ce priveste petitul intemeiat pe garantia pentru evictiune.
Instanta apreciaza ca parata B.V.E. raspunde pentru evictiune, chiar daca gajul constituit asupra autoturismului era inscris in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare la data la care aceasta a contractat cu reclamantul. Aceasta intrucat, din coroborarea dispozitiilor art.1337 Cod civil cu cele ale art.1349 Cod civil, rezulta ca primul text, care impune vanzatorului sa declare sarcinile care greveaza lucrul vandut, trebuie interpretat in sensul ca se refera la calea cea mai directa de a incunostiinta pe cumparator de situatia juridica a acelui lucru, nu si in sensul restrictiv ca aceasta ar fi singura cale pe care s-ar putea realiza. Insa numai dovada cunoasterii efective a situatiei juridice a bunului din partea cumparatorului exonereaza pe vanzator de obligatia de garantie pentru evictiune, iar nu si o simpla posibilitate, cum este aceea care subzista in cazul in care sarcina respectiva a fost inscrisa registre sau alte evidente.
In cauza nu sunt incidente dispozitiile art.1909, art.1910 Cod civil invocate de catre reclamant fata de parata S.C. X.
Pentru a invoca prevederile art.1909 Cod civil este necesar ca proprietarul sa se fi desesizat voluntar de bunul sau mobil, incredintandu-l prin contract unui detentor precar, care sa instraineze cu titlu oneros bunul mobil respectiv unei terte persoane, iar tertul sa dobandeasca bunul cu buna credinta de la detentorul precar. In cauza S.C. X nu s-a desesizat in favoarea unui detentor precar, ci a incheiat contract de vanzare-cumparare cu privire la autoturismul in litigiu.
Dispozitiile art.1910 Cod civil privesc revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de buna credinta, care le-a dobandit de la un hot sau un gasitor, respectiv situatia in care bunul mobil a iesit involuntar din stapanirea proprietarului sau, fiind pierdut sau furat. Autoturismul in litigiu nu a fost pierdut sau furat, ci a facut obiectul unor vanzari succesive.
Fata de cele ce preced, instanta va admite in parte actiunea civila formulata si precizata de reclamantul A.S.S. in contradictoriu cu parata B.V.E. si in consecinta:
Va obliga parata B.V.E. sa restituie reclamantului suma de 14.500 lei reprezentand pretul autoturismului marca Dacia Solenza, care a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de X, precum si la plata tuturor cheltuielilor potrivit art.1341 Cod civil.
Va respinge in rest actiunea fata de parata B.V.E. si in totalitate fata de  paratii S.C. X, S.C. X si M.L..
In baza art.274 Cod pr.civila, va obliga parata B.V.E. sa plateasca reclamantului suma de 919 cu titlu de cheltuieli de judecata.

HOTARASTE
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013