Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE.

(Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

   10. CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE.

Art. 1169, 1294, 1303Cod civil
Art. 191alin. 1, 197 cu referire la art.76 alin.1 din Legea nr.31/1990

        Existenta pretului este de esenta contractului de vanzare cumparare, reclamantul avand obligatia de a dovedi caracterul fictiv al acestuia. Nulitatea vanzarii poate fi dispusa pentru pret neserios doar atunci cand pretul este atat de mic incat lipseste vanzarea de cauza nu si cand acesta ar fi lezionar. Pentru valabilitatea vanzarii imobiliare de catre unul din administratorii unei societati cu raspundere legea nu impune existenta hotararii adunarii generale a asociatilor si nu este necesar nici acordul celorlalti administratori daca prin actul constitutiv nu s-a convenit ca acestia sa lucreze impreuna..

Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal Decizia 48/27 Iunie 2008
     Prin cererea inregistrata sub nr.3551/279/2007 reclamantul S.M in contradictoriu cu SC”L.L.C ”SRL Piatra Neamt si S.G.L.E a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea facturii fiscale nr.2476977/ 29.08.2006, precum si obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este asociat  impreuna cu parata S.G.L.E la SC”L.C ”SRL Piatra Neamt in cota de 50% pentru fiecare. Printr-o actiune formulata in instanta a solicitat retragerea sa din aceasta societate, urmand ca activul sa fie impartit intre cei doi asociati. A mentionat ca in perioada urmatoare a observat ca asupra unui activ al societatii respectiv un chiosc metalic situat in Piata Centrala din Piatra Neamt, au aparut unele transformari, culminand cu aplicarea firmei unei alte societati SC”L.L.C ”SRL Piatra Neamt pe chioscul in cauza, motiv pentru care a cerut prin instanta evacuarea acelei societati din spatiul ce apartine SC”L.C ”SRL Piatra Neamt.
     Reclamantul considera ca parata S.G.L.E nu avea prerogative de administrator al SC”L.C ”SRL , astfel ca neavand aceasta calitate, nu putea face acte de dispozitie asupra patrimoniului societatii. Referitor la pretul trecut in factura si anume  50.00 lei, apreciaza ca este mic, in conditiile in care a fost achizitionat de societate cu 100.000 lei.
Prin intampinarea depusa, paratele SC” L.L.C  ” SRL precum si  S. G. E. . au solicitat respingerea actiunii reclamantului, ca neintemeiata. Au invocat exceptiile necompetentei materiale a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, intrucat SC” L.C ” RL Piatra Neamt se afla in procedura reglementata de Legea nr.85/2006, precum si a exceptiei prematuritatii introducerii actiunii.
Pe fondul cauzei parata S.G.L.E a invederat faptul ca cei doi soti au avut fiecare cate un chiosc in Piata Centrala cu marfuri similare si valori aproape egale de circa 110.000 lei, iar in dos. nr.3195/COM/2006 de la despartirea acestora, reclamantul ar fi sustras parte din marfuri,  nu a mai contribuit la plata debitelor SC” L.C ” SRL catre buget sau furnizori, astfel ca pentru a evita intrarea societatii comerciale in faliment a fost nevoita sa  vanda chioscul metalic.
A precizat ca intrucat reclamantul S.M solicitase Tribunalului Neamt – la 29.08.2006 in dos. nr.3195/COM/2006 sa se ia act de retragerea sa ca asociat a SC” L.C ” SRL, considera ca avea si calitatea sa vanda singura chioscul respectiv, ramanand asociat cu puteri depline. In acelasi dosar parata a formulat ulterior cerere reconventionala prin care a solicitat retragerea sa din societate, astfel ca la data de 18.05.2007 instanta a luat act de retragerea ambelor asociati si s-a dispus dizolvarea SC” L.C ” SRL.
Parata SC”L.L.C ”SRL mentioneaza ca a fost cumparator de buna credinta, a achitat integral c/valoarea chioscului, banii obtinuti fiind folositi pentru achitarea datoriilor societatii.
Cabinet Individual de Insolventa T,V. in calitate de lichidator judiciar a SC” L.C ” SRL Piatra Neamt – prin cererea formulata isi insuseste actiunea reclamantului S.M in contradictoriu cu paratele S.G.L.E si SC” L.L.C ” SRL. A precizat ca potrivit art.11 din actul constitutiv, SC”L.C ”SRL este administrata si reprezentata de catre cei doi asociati cu puteri decizionale egale, iar prin art.12 lit. A stabileste ca administratorii societatii „administreaza patrimoniul societatii si raspund de pastrarea integritatii acestuia”, iar in conformitate cu art.191(1) din Legea nr.31/1990 „hotararile asociatilor se iau in adunarea generala”. In cauza parata S.G.L.E nu a prezentat hotararea adunarii generale.
     Prin sentinta comerciala nr.80/COM/11.02.2008 s-a respins exceptia prematuritatii si s-a dispus anularea facturii fiscale 2476977/29.08.2006.
Cu privire la exceptia prematuritatii formularii actiunii instanta a   respins-o ca nefondata intrucat actiunea in anulare a facturii fiscale nr.2476997/29.08.2006 nu este conditionata de indeplinirea unor atributii a lichidatorului avocat T.V. impuse de Legea nr.31/1990 R in dosarul de lichidare judiciara a SC” L.C ” SRL.
Pe fondul cauzei prima instanta a constatat ca astfel cum rezulta din actul constitutiv autentificat sub nr.8214/02.12.2003, SC” L.C ” SRL Piatra Neamt a fost infiintata avand si doi asociati S.G.L.E si S.G.M, fiecare cu un aport la capitalul social de 1.000.000 lei ROL reprezentand 50% din capitalul social divizat in 10 parti sociale. Prin actul constitutiv la art.11 s-a  stabilit ca SC” L.C ”SRL este administrata si reprezentanta de catre asociatii S.G.L.E si S.G.M, cu puteri decizionale egale. Ca totodata potrivit art.12 din actul constitutiv, administratorii au puterile si raspunderile prevazute de Legea nr.31/1990 republicata, printre care la litera „a” se mentioneaza ca administreaza patrimoniul societatii si raspuns pentru pastrarea integritatii acestuia”:
Prin Legea nr.31/1990 republicata, referindu-se la societatile  cu raspundere limitata, legiuitorul stabileste prin art.191(1) ca: „hotararile asociatilor se iau in adunarea generala”, care decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, iar in cursul solutionarii cauzei, parata S.G.L.E nu a facut dovada ca adunarea generala a asociatilor a hotarat vanzarea chioscului.
Se arata ca asociata S.G.L.E prin factura fiscala nr.2476977/29.08.2006 a vandut catre SC” L.L.C ” SRL Piatra Neamt reprezentata legal prin G. E. un chiosc metalic situat in Piatra Neamt, str. Baltagului – Piata Centrala pentru suma de 58.548 lei, iar apararile paratelor, prin care justifica vanzarea bunului respectiv doar de catre un asociat – S.G.L.E , fost inlaturate deoarece la data respectiva avea si calitatea de administrator intrucat S.G.M se retrasese din calitatea de asociat  SC” L.C ” SRL.
Retine de asemenea instanta ca cererea de retragere a lui S.M din calitatea de asociat a SC” L.C ” SRL a fost adresata instantei la data de 26.05.2006, dar abia prin sentinta civila nr.715/COM/din 18.05.2007 pronuntata in dos. nr.1126/103/2006 Tribunalul Neamt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ ramasa irevocabila admitand cererea reclamant ului, instanta i-a act de retragerea asociatului S.G.M din SC” L.C ” SRL. Prin aceeasi sentinta a fost dizolvata SC” L.C ” SRL si deschizand procedura lichidarii a fost desemnat lichidator judiciar avocat T.V., dispunandu-se inscrierea dizolvarii la ORC Neamt si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a.
La data de 20.08.2006 cand a fost vandut chioscul metalic prin factura fiscala nr.2476977, S.M inca  avea calitatea de asociat la SC”L.C ”SRL, astfel ca instanta admitand actiunea formulata, a dispus anularea facturii fiscale nr.2476977/29.06.2006 intervenita intre SC”L.C ”SRL Piatra Neamt.
Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratele SC”L.L.C ” SRL si  S.G.L.E .
In motivarea apelului apelantii sustin ca societatea reclamanta a fost dizolvata iar la momentul judecarii cauzei nu s-a stabilit pasivul societatii care sa nu poata fi achitat decat prin anularea vanzarii chioscului si astfel gresit s-a respins exceptia prematuritatii.
Sustin apelantii ca cei doi asociati  ai societatii reclamante aveau cate un chiosc cu valori aproximativ egale de 1,1 miliarde lei iar apelanta S.G.L.E a inventariat corect bunurile iar celalalt asociat ar fi sustras o parte din bunuri, ca acesta din urma nu ar fi contribuit la plata furnizorilor. Mai sustine apelanta ca vanzarea a fost efectuata  cu buna credinta iar pretul achitat integral, ca celalalt asociat a ramas in posesia unui autoturism. Se arata ca chioscul a fost vandut de apelanta S.G.L.E deoarece avea calitate de administrator iar la data vanzarii celalalt asociat formulase cerere de retragere din societate si a apreciat ca a ramas ca asociat cu puteri depline, ca dizolvarea societatii s-a dispus cu un an mai tarziu decat vanzarea.
Societatea comerciala apelanta arata ca a cumparat chioscul cu buna credinta, ca vanzarea s-a realizat pentru ca societatea sa poata efectua plata datoriilor.
Sustine, de asemenea, asociata S.G.L.E ca nu a convocat adunarea generala avand in vedere ca era administrator cu puteri depline.
Prin intampinare intimata – prin lichidator – arata ca in cauza nu exista o adunare generala pentru a hotari instrainarea chioscul si nu s-a demonstrat necesitatea vanzarii chioscului. Se sustine ca actiunea in anulare a facturii nu este conditionata de indeplinirea de catre lichidator a atributiilor sale.
Prin decizia nr. 48/27 Iunie 2008 s-a admis apelul, s-a schimbat in parte sentinta apelata in sensul ca respinge actiunea ca nefondata si a fost obligat intimatul sa plateasca apelantei SC”L.L.C ” SRL suma de 595 lei cheltuieli de judecata la instanta de fond si ambelor apelante suma de 601,15 lei cheltuieli judiciare in apel.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de control judiciar a retinut urmatoarele ca asa cum rezulta din cererea de chemare in judecata, in forma insusita de lichidatorul  societatii, reclamantul solicitand anularea facturii fiscale a inteles sa solicite, in fapt, anularea actului juridic care este dovedit cu factura fiscala,  respectiv anularea contractului de vanzare cumparare a chioscului din municipiul Piatra Neamt – Piata Centrala si promisiunii de vanzare a terenului in suprafata de 10 mp pe care este edificat chioscul vandut.
In raport de actul juridic contestat reclamantul invoca drept temei pentru anularea acestuia lipsa pretului (pret fictiv), pret neserios, lipsa acordului de vointa al unuia dintre asociati (filele 2-3 ds.3551/279/2007), lipsa hotararii adunarii generale si lipsa urgentei vanzarii imobilului (fila 105 dosar tribunal).
In fapt
Societatea comerciala reclamanta a fost constituita de doi asociati  - apelanta S.G.L.E  si S.G.M, fiecare cu o participare de 50% din capitalul social (fila 116-123 dosar tribunal).
Potrivit art.11 din Actul constitutiv ambii asociati administrau societatea cu puteri decizionale egale.
In data de 25.05.2006 asociatul S.G.M a solicitat instantei sa ia act de retragerea sa din societate.
In data de 29.08.2006 societatea reclamanta – prin apelanta administrator vinde SC”L.L.C ” SRL constructie cu utilitati, edificata pe suprafata de 10 mp teren, situat in municipiul Piatra Neamt – Piata Centrala, (teren in  valoare de 400 lei iar constructia de  8750 lei , filele 112-114) vanzare materializata, ad probationem, in factura fiscala 2476977/29.08.2006 (fila 14 dosar 3551/279/2007).
Asa cum rezulta din factura fiscala mentionata, obiectul vanzarii – teren in suprafata de 10 mp si constructia cu utilitati – a fost instrainat (promis spre instrainare pentru teren) pentru pretul de 58.548 lei.
Din pretul vanzarii, apelanta S.G.L.E sustine ca au fost achitate facturile fiscale depuse la dosar (filele 32-96), conform chitantelor depuse in copie la dosar (filele 15-31 dosar tribunal).
In drept
1. Referitor la fictivitatea pretului.
Pretul, obiectul prestatiei cumparatorului, este de esenta contractului de vanzare-cumparare, lipsa pretului ori fictivitatea acestuia atrage nulitatea actului juridic, cel putin ca vanzare cumparare.
Asa cum rezulta din factura  invocata, pretul vanzarii a fost stabilit de parti la 58.548 lei.
Cum din inscrisul probator aflat la dosarul cauzei rezulta pretul vanzarii, reclamanta avea obligatia sa faca dovada fictivitatii pretului conform art.1169 sau 1175 Cod civil, proba care nu a fost realizata.
Mai mult, faptul ca pretul a fost real, rezulta si din imprejurarea invocata de asociatul-apelant care face  dovada efectuarii unor plati din pretul primit pentru vanzarea efectuata.
2. Referitor la caracterul serios al pretului.
Potrivit art.1303 Cod civil pretul trebuie sa fie serios.
Pretul este serios daca acesta nu este disproportionat de mic in raport de bunul vandut, astfel ca acesta sa nu constituie cauza vanzarii.
Asa cum rezulta din probele administrate si cum s-a retinut de instanta, imobilele ce au fost obiectul contractului incheiat au fost achizitionate cu 8750 lei (476 lei teren si 8274 lei constructii) si au fost vandute cu 58.548 lei. Fata de aceste imprejurari instanta retine ca fiind pe deplin dovedit caracterul serios al pretului, chiar daca acesta ar fi inferior pretului de piata al unor astfel de bunuri, caracterul serios al pretului existand chiar  si in situatia in care pretul ar fi  lezionar pentru vanzator, imprejurare nedovedita insa, chiar reclamanta sustinand ca valoarea cu care bunul ar fi fost inregistrat in contabilitate este de 50.000 lei.
3. Referitor la lipsa acordului  celuilalt asociat si a hotararii adunarii generale.
Societatea comerciala vanzatoare era constituita din doi asociati ambii avand si calitatea de administratori cu puteri decizionale egale (fila 121).
Potrivit art.197 cu referire la art.76 alin.1 din Legea nr.31/1990 administratorii iau decizii in unanimitate doar daca prin actul constitutiv este prevazuta clauza ca administratorii sa lucreze impreuna.
Cum o astfel de clauza nu a fost convenita de parti prin actul constitutiv, si astfel oricare din administratori putea sa angajeze societatea in relatie cu tertii.
Sub acest aspect, fata de dispozitiile legii si a actului constitutiv (pct.11) apelanta administrator avea dreptul sa angajeze societatea reclamanta in relatiile cu tertii, actele incheiate fiind opozabile  reclamantei chiar daca ar fi depasit obiectul de activitate.
Este adevarat ca incheierea contractului de vanzare cumparare nu a fost hotarata de adunarea generala a asociatilor.
Legea nr.31/1990 nu prevede o astfel de limitare a puterii de decizie a administratorului din cadrul societatilor cu raspundere limitata, art.146 din Legea 31/1990 fiind aplicabil doar societatilor pe actiuni.
O astfel de limitare a puterilor administratorului  nu este prevazuta nici prin actul constitutiv, adunarea generala a asociatilor neavand o astfel de atributie (art.10).
Este adevarat ca potrivit art.12  lit. a din actul constitutiv administratorul are obligatia sa administreze patrimoniul societatii si raspunde pentru pastrarea integritatii acestuia. Aceasta clauza din actul constitutiv nu poate fi interpretata ca o interzicere a administratorului de a efectua acte de dispozitie deoarece potrivit art.12 lit.b din acelasi act constitutiv administratorul poate sa „incheie orice operatii economice in contul societatii pentru realizarea obiectului de activitate”. Asadar administratorul reclamantei putea sa incheie acte de dispozitie daca acestea erau necesare realizarii obiectului de activitate.
Apelanta a facut dovada ca pretul vanzarii a fost destinat achitarii facturilor societatii reclamante iar aceasta din urma nu a dovedit contrariul.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011