Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Obligatia de „a face”

(Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

OBIECT:    obligatia de „a face”
 
SENTINTA CIVILA NR.1752 / 22.06.2010

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamanta SC R SRL , cu sediul in mun. T., str. , jud. N., avand J, CUI, legal reprezentata prin a solicitat in contradictoriu cu paratul RAR cu sediul in mun. , str.  nr. , sector 1,prin care solicit ca in urma probelor ce se vor administra sa se  dispuna obligarea paratei sa procedeze la generarea de catre paratul RAR a unui nou cod de identificare a autoturismului proprietate a SC R SRL conform procedurilor legale; repansonarea seriei( codului nou de identificare) pe caroseria autoturismului in vederea omologarii individuale si eliberarea cartii de identitate cu noul cod de identitate precum si a certificatului de autenticitate al autovehiculului in vederea reinmatricularii pe numele reclamantului
In motivarea cererii se arata ca SC R SRL a achizitionat din Elvetia cu factura nr. XXX din data de____ autoturismul cu nr. de identificare ________, serie motor ______, pe care a atasat-o in copie.
Au fost indeplinite toate formalitatile legale pentru introducerea autoturismului in tara, s-au achitat taxele vamale si masina a fost supusa controlului RAR care a avizat favorabil inscrierea in circulatie pe drumurile publice din Romania a acestui autovehicul astfel incat a fost elaborata cartea de identitate a autoturismului si i s-a eliberat Certificatul de inmatriculare numarul _______.
Incepand cu data de 22.10.2001 cand a fost eliberat Certificatul de inmatriculare autoturismul a fost supus, in conformitate cu prevederile legale, controlului RAR in cadrul reviziilor tehnice periodice de mai multe ori, astfel la data de 08.10.2001, 08.10.2003, 08.10.2005, 08.10. 2007 ocazie cu care nu i-au fost comunicate nici un fel de obiectiuni sau nereguli in legatura cu faptul ca placuta constructor ar fi neconforma.
In acest interval de timp de noua ani nu a intervenit nici o schimbare a caroseriei masinii deoarece masina a suferit in acest timp mai multe accidente rutiere pentru care au fost intocmite dosare de catre agentul asigurator cu mentionarea clara a avariilor suferite, urmele acestor avarii existand succesiv pe caroseria autoturismului ceea ce este o dovada indubitabila ca nu s-a intervenit pentru o schimbare frauduloasa a caroseriei, asa cum eronat sugereaza RAR-ul in corespondenta purtata.
In aprilie 2009, deoarece intentiona sa vanda autoturismul numitului F.F., domiciliat in satul__, com.____, jud. _ acesta s-a prezentat pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice a autoturismul in cadrul RAR - filiala __ unde, prin nota de constatare privind identificarea in urma raportului de verificare nr. 238452 din 16.04.09 prin care s-a dispus : " Respins ! se introduce la blocari 02C”.
Considera ca este o situatie fara precedent ca un vehicul care timp de noua ani a fost supus aceluiasi control de 4 ori fara a i se comunica proprietarului ca ar exista nici cea mai mica problema in legatura cu placuta constructor sa fie dintr-o data obiectul unei asemenea masuri administrative, care conduce practic la imposibilitatea utilizarii autoturismului pe drumurile publice deci la scoaterea lui din circuitul economic.
Conform practicii uzuale, deoarece in decursul acestor 9 ani nu au aparut date in legatura cu posibilitatea ca autoturismul sa fi facut obiectul unui furt, iar societatea face dovada indubitabila ca a fost cumparator de buna credinta,
Din toate inscrisurile depuse la dosar este dovedit cu claritate faptul ca, a fost indusa in eroare asupra identitatii reale a autoturismului ca urmare a unei prestatii cel putin neglijente a inspectorului RAR care a efectuat initial omologarea acestei masini la aducerea in tara, deoarece nu este vorba doar de alterarea sub o forma sau alta doar a placutelor conforme aflate pe masina ci a inexistentei chiar a combinatiei de litere si cifre ce formeaza codul de identificare al masinii, combinatie care este preluata sub aceasta forma inexistenta de RAR din actele de proprietate ale vehiculului si omologata ca fiind autentica in toate inscrisurile cu care masina a circulat in Romania timp de 9 ani. Acest fapt a condus la achitarea atat a pretului de cumparare al masinii, a taxelor vamale si a altor taxe necesare inscrierii in circulatie a autovehiculului pe care abia dupa 9 ani de circulatie cu aceasta identitate declarata legal inca de la aducerea in tara i se comunica de catre parata RAR ca nu a existat niciodata in baza de date a fabricantului.
Prin emiterea actului administrativ individual numit " Nota de constatare ca urmare a raportului de verificare nr. 238452/16.04.2009 " s-a anulat dreptul de a rula pe drumurile publice din Romania a autoturismului proprietate a SC”R”SRL avand cod de identificare ________ conducand la lipsirea de identitate valabila a acestui vehicul prin dovedirea neconformitati placutelor de identitate ceea ce a condus la anularea de facto a setului de inscrisuri ce privesc inscrierea lui in circulatie , Cartea de identitate a autoturismului si certificatul de inmatriculare .
Prin inscrisurile depuse la dosar, raportul de expertiza criminalistic si rezolutia Parchetului de pe langa Judecatorie, a raspuns la doua din conditiile impuse de RAR si comunicate ei dovedind atat faptul ca este cumparator de buna credinta, ca nu se face vinovata de nici o vina cu privire la situatia identitatii autoturismului si aceasta se datoreaza in exclusivitate neglijentei in serviciu a inspectorului RAR care a efectuat prima verificare, acum 9 ani , cand a fost inscris in circulatie autoturismul, cat si in ceea ce priveste faptul ca nu exista in acest moment nici o posibilitate ca o alta persoana, fizica sau juridica, sa revendice acest autoturism ca urmare a faptului ca a intervenit prescriptia in ceea ce priveste furtul dar si a faptului ca nu s-a putut stabilii o alta identitate a acestui vehicul care sa poata face posibila revendicarea lui.
In drept, s-au invocat art.1073 C.civ. si art. 3,9,11 si 13 din OG 78/2000, privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, ordonanta modificata si completata prin OG nr.35/2005 si a atasat in copie inscrisurile la care a facut referire in actiune.
In termen legl paratul a depus intampinare, prin care  expus in esenta situtia de fapt care a fost avuta in vedere cu ocazia intocmirii notei de constatare ca urmare a raportului de verificare nr. xxxxxxx/16.04.2009 si in principiu, nu s-a opus admiterii actiunii reclamantei.
Din probatoriul administrat in cauza inscrisuri, expertiza tehnica de specialitate extrajudiciara, proba testimoniala instanta retine:
Avand in vedere situatia de fapt expusa in cadrul actiunii introductive acest autoturism a fost achizitionat de catre societatea reclamanta la data de 25.07.2001, asa cum rezulta si din factura fiscala anexata la dosarul cauzei seria V nr., care cuprind date de identificare ale autoturismului cu nr.de identificare _____,seria motor _____.
La introducerea in tara a acestui autoturism societatea reclamanta a achitatat taxele vamale aferente si pentru a fi realizata inmatricularea pe numele societatii reclamante a fost realizata totdata si inspectia R.A.R , care a avizat favorabil inscrierea in circulatie a acestui autoturism fiind eliberata cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al acestuia in conformitate cu dispozitiile legale.In toata aceasta perioada autotrismul s-a aflat in patrimoniul societatii reclamante, care efectua inspectiile tehnice periodice, neexistand nici un fel de obiectiuni sau neregului cu privire la placuta constructor a autoturismului.Invedram instantei faptul ca toate aceste inspectii se realizau de catre societatea parata, in cadrul filialelor din tara.
In momentul in care societatea reclamanta a inteles sa instraineze acest autoturism la inspectia R.A.R filiala ___ s-au constatat neregului cu privire la acest autotrism , care in urma inspectiei tehnice a inteles sa blocheze autorismul ,avand interdictie de a mai fi pus in circulatie, deoarece seria de caroserie aparenta existenta pe autoturism ar fi contrafacuta.
Desi autoturismul a intrat in posesia cumparatorului vanzarea cumpararea nu a putut fi perfectata tocmai acestor nereguli sesizate de R.A.R.
Societatea reclamanta a formulat si o plangere penala pentru neglijenta in serviciu fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art.249 alin.1 C.p , plangere ce a facut obiectul dosarului penal nr.___ , in cadrul caruia s-a administrat proba cu expertiza tehnica de specialitate.In cadrul raportului de expertiza tehnico-stiintifica  nr.xxxxxx/08.02.2010 s-a concluzionat faptul ca nu rezulta modificari a seriei de identificare poansonata pe caroseria autoturismului marca cu numere de inmatriculare _______ si ca ultimele 8 caractere ale seriei de caroserie prezint o aliniere atipica.Prin rezolutia pronuntata in cadrul dosarului penal procurorul de caz in motivarea rezolutiei a retinut faptul ca in cauza sunt indicii referiotare la savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu, insa data fiind incidenta institutia prescriptiei raspunderii penale prevazute de dispozitiile art.122 alin.1 lit.d C.p.p a dispus neinceperea urmaririi penale.
Ulterior societatea reclamanta a inteles sa introduca prezenta actiunea in vederea restabilirii unei situatii de fapt, in cadrul careia nu poate fi retinuta o culpa a societatii reclamante, in conditiile in care aceasta obligatie de verificare si omologare a prezentului autotrism revenea societatii parate.
Potrivit disp.art. 1 din O.G nr. 78/2000 actualizata privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania (aplicabila incepand cu data de 10 octombrie 2009*): Vehiculele rutiere pot fi comercializate, inmatriculate sau inregistrate in Romania numai dupa omologarea si certificarea autenticitatii acestora, dupa caz, de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», denumita in continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Ori acest autoturism a fost supus in momentul inmatricularii de catre societatea parata in cursul anului 2001 inspectiei tehnice R.A.R , primind aviz favorabil si eliberandu-se in acest sens cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al acestuia. Analizand indeaproape certificatul de inmatriculare al autorisumului in cauza se observa faptul ca acest autoturism timp de 9 ani a primit avizul favorabil la toate inspectiile tehnice realizate, respectiv la:08.10.2001, 08.10.2003,08.10.2005,08.10.2007.
Depozitia martorului audiat in cauza R.M, angajat al service-ului autorizat in cadrul caruia se realizau inspectiile tehnice la acest autoturism nu face decat sa confirme situatia expusa de societatea relcamanta, si anume ca acest autorism nu a suferit modificari constructive in timp, ca daca s-ar fi constatat nereguli in ceea ce priveste datele de identificare ale acestuia nu s-ar fi dat aviz favorabil cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice, ca service-ul nu ar fi primit si nu ar fi procedat la autentificarea acestui autoturism, daca ar fi existat nereguli vis-a-vis de elementele de identificare al acestuia.
Cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R. atesta faptul ca un vehicul a fost omologat si indeplineste conditiile tehnice privind siguranta circulatiei, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.In situatia data nu poate fi retinuta o culpa in sarcina societatii reclamante cu privire la datele inscrise in cadrul cartii de identitate si cele existente care se regasesc poansonate pe autoturism in conditiile in care cartea de identitate este un document ce emana de la societatea parata.
In cauza isi regasesc aplicabilitate si dispozitiile art. 4 din O.G.78/2000 care vizeaza conditiile privind omologarea individuala:
    (1) Omologarea individuala a unui vehicul rutier se acorda pentru:
    c) vehiculele rutiere care au suferit modificari ale caracteristicilor mentionate in cartea de identitate a vehiculului.
Prin expertiza tehnica de specialitate extrajudiciara s-a constatat existenta acestor modificari ,practic nu e vorba de o modificare propriu-zisa ,ci de o lipsa de aliniere a ultimelor 8 caractere din compunerea seriei poansonate pe autoturism, ceea ce a determinat blocarea autovehiculului si retragerea acestuia din circulatie pana la eliberarea unui cod unic de identificare si poansonarea acestuia de catre institutia abilitata, respectiv de catre societatea parata, conform disp.art.(2) din OG.78/2000,care prevede: “Omologarea individuala se acorda de R.A.R. prin reprezentantele sale teritoriale”.
Societatea reclamanta justifica un interes major in promovarea prezentei actiunii in conditiile in care potrivit disp. art. 9 din O.G.78/2000 pentru a se dispune repunerea in circulatie a autotrismului este necesara omologarea individuala a acestuia.
Art.1 stabileste ca pentru mentinerea in circulatie, vehiculele rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania, care au suferit modificari ale caracteristicilor mentionate in cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologarii individuale si modificarii cartii de identitate a vehiculului.
Totodata societatea parata este cea care poate proceda la eliberarea unei noi carti de identitate in conformitate cu respectarea dispozitiilor legale si cu date de identificare de natura sa individualizeze autoturismul in cauza asa cum rezulta din dispozitiile art.11 raportat la art.15 din O.G 78/2000.
         Art 11 (1) Eliberarea cartii de identitate se face cu respectarea urmatoarelor conditii: a) in cazul omologarii individuale, precum si in cazul vehiculelor rutiere deja inmatriculate sau inregistrate in Romania, daca vehiculul poate fi identificat si corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei rutiere, de protectie a mediului, precum si folosintei careia ii este destinat;
Art.15(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, indeplineste urmatoarele atributii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante:o) acorda omologarea individuala a unui vehicul rutier; r) elibereaza cartea de identitate a vehiculului; s) asigura modificarea cartii de identitate a vehiculelor care au suferit modificari ale caracteristicilor mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
Avand in vedere motivele expuse, care isi regasesc aplicabilitate in O.G.78/2000  actualizata instanta va admite actiunea reclamantei asa cum a fost formulata si va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. 
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017