Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala.

(Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala.

Potrivit  art.61 Cod procedura civila oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. Interventia este principala cand intervenientul pretinde pentru sine, in tot sau in parte, dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. Asadar, pentru admisibilitatea cererii de interventie principala se impune indeplinirea cumulativa a celor doua conditii: intervenientul sa aiba interes si sa pretinda, pentru sine un drept-cel dedus judecatii sau in stransa legatura cu dreptul dedus judecatii. Doar indeplinirea conditiei interesului in cauza nu este suficienta pentru admisibilitatea cererii de interventie principale.
Asa cum rezulta din analiza cererii de interventie, intervenientul nu pretinde pentru sine nici un drept, ci solicita respingerea actiunii reclamantului, prin constatarea nulitatii absolute a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare incheiata intre reclamant si parata. Constatarea nulitatii absolute a promisiunii de vanzare cumparare nu are legatura cu vreun drept recunoscut reclamantului in legatura cu imobilul care face obiectul contractului, si nu conduce la obtinerea vreunui beneficiu in favoarea acestuia.
Pe de alta parte, afirmatia intervenientului in sensul ca prin incheierea acestui contract, parata devine insolvabila, nu este de natura a conduce la admiterea cererii de interventie, pentru ca nu s-a dovedit ca reclamanta nu are alte bunuri in proprietate (si nu face obiectul cauzei), sau ca ar deveni insolvabila, conditie care ar conferi interes intervenientului sa promoveze actiunea oblica.
O alta conditie pentru admisibilitatea actiunii oblice o constituie caracterul cert, lichid si exigibil al creantei creditorului, in speta a intervenientului. Insa in cauza, intervenientul nu avea la momentul promovarii actiunii o creanta, certa, lichida si exigibila.

Sectia I Civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale - Decizia civila nr.108/04 aprilie 2015.

 Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe  rolul Tribunalului Sibiu reclamantul  J.C.G. in contradictoriu cu parata S.A. a solicitat ca prin hotararea  ce  se  va pronunta  sa  se dispuna obligarea paratei sa elibereze  act  apt    de  intabulare  a dreptului  de  proprietate  asupra  imobilului  teren de 20 000 mp inscris in CF  S.M., iar in caz de refuz hotararea sa tina loc de  contract autentic de vanzare-cumparare; sa se dispuna ca  O.C.P.I., in baza hotararii definitive, sa procedeze la intabularea  in CF a dreptului de proprietate pe numele reclamantului; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, in fapt s-a aratat ca intre parti s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobilul teren de 20 000 mp inscris in CF  S.M.  pentru un pret de 80 000 euro urmand ca actul autentic de vanzare-cumparare sa se incheie cel mai  tarziu la data de 1.12.2013. Prin actul aditional nr.1, la solicitarea paratei, termenul s-a prelungit pana la data de 3.01.2014. Pretul imobilului a fost integral achitat la data semnarii promisiunii de vanzare-cumparare.
Desi a fost somata sa se prezinte la notar, parata a refuzat.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 896, 1669 Cod civil, 411 alin. 1 pct. 2 si 453 Cod procedura  civila.
In cauza s-a formulat cerere de interventie principala de catre R.G. prin care acesta a solicitat constatarea nulitatii promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare incheiata  intre  reclamant  si  parata  la data de 10.01.2013, ca avand o  cauza falsa si fiind realizata in frauda creditorului, respingerea actiunii reclamantului in baza art.5 din Legea nr.17/2014 si obligarea reclamantului si paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii s-a aratat, in fapt, ca intervenientul are calitatea de creditor al paratei S.A.,  valoarea creantei fiind de 120 000 euro. Titlul creantei il reprezinta conventia autentica incheiata cu debitoarea, la data de 8 februarie 2008, rezolutionata de Tribunalul Sibiu prin sentinta civila nr.../2013. Pentru a-si provoca deplina insolventa parata si-a vandut si apartamentul detinut in S.
Cererea de interventie principala a fost admisa in principiu la data de 28 mai 2014.
Prin sentinta civila nr…/2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu-sectia I civila, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantul J.C.G. in contradictoriu cu parata S.A. si in consecinta obligata parata sa elibereze reclamantului act apt pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in CF  S.M.,  in suprafata  de  20.000 mp, pentru care s-a platit  un  pret de  80.000 euro si pentru care s-a incheiat promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare cu data certa la data de 10.01.2013, iar in caz de refuz hotararea sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, apt de intabulare. S-a dispus inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, pe numele reclamantului, cu titlu de cumparare.
S-a respins in fond cererea de interventie principala formulata de intervenientul R.G., prin mandatar C.M.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca intre parata S.A.  si reclamant s-a incheiat la data de 10.01.2013 o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare prin care parata se obliga sa vanda reclamantului, pentru suma de  80 000 euro, ( in privinta careia se face mentiune in contract ca a fost platita integral la momentul redactarii conventiei) un teren in suprafata de 20 000 mp situat in comuna S.M. Se arata ca transferul dreptului de proprietate se va face la momentul incheierii contractului autentic de vanzare-cumparare  si ca partile se obliga sa incheie acest act pana cel  mai  tarziu la data de 1.12.2013.
La data  de  25.11.2013 partile incheie un act aditional, nr.1, la acest contract, in care  prelungesc termenul de incheiere a contractului autentic de vanzare-cumparare  pana cel  mai  tarziu la data de 3.01.2014.
Din extrasul de carte funciara rezulta ca proprietar al acestui imobil este  parata S.A., care a dobandit bunul prin cumparare in februarie 2008.
Anterior notarii in CF a promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare dintre  parata si reclamant, dar dupa incheierea acesteia, la data de 4.09.2013 se noteaza in CF creanta intervenientului de 120 000 euro impotriva proprietarei de CF.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantul J.C.G. si intervenientul R.G.
Se invoca nulitatea absoluta a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare, sub doua aspecte: caracterul fals al contractului in privinta semnaturii beneficiarului cumparator (fals material realizat prin contrafacerea semnaturii), dar si in privinta cauzei privitoare la plata pretului, fiind un pret fictiv. Al doilea aspect vizeaza cauza falsa si imorala a contractului: fictivitatea clauzei implica fie lipsa cauzei fie caracterul ilicit al cauzei, iar imoralitatea cauzei este determinata de incercarea evidenta de fraudare a intereselor creditorului, intervenientul, prin provocarea starii de insolvabilitate a paratei debitoare.
Apelantul considera evident falsul material in privin?a semnaturii, si desi in fata instantei de fond a solicitat verificarea de scripte in conformitate cu prev. art. 302 si 303  Cod procedura  civila  a fost respinsa cererea. Refuzul instan?ei s-a bazat pe faptul ca reclamantul a carui semnatura a fost contestata a recunoscut semnatura, si a motivat ca are doua modalitati de a semna. Recunoasterea semnaturii este realizata de cel care savarseste infractiunea, astfel ca pozitia lui nu poate asana o fapta ilicita cu caracter penal.
Apelantul considera ca actiunea reclamantului nu este admisibila intrucat terenul in suprafata de 2 ha este teren agricol extravilan si nu au fost respectate dispozi?ie art.44 din Legea nr.17/2014. Conditia admisibilitatii actiunii in prestatie tabulara de respectare a dreptului de preemtiune prevazute de dispozitiile Codului civil este legata de data promovarii actiunii si nu de momentul incheierii contractului.
Prin apelul incident depus reclamantul solicita schimbarea incheierii de admitere in principiu a cererii de interventie principala din data de 28.05.2014  in sensul respingerii ca inadmisibila a cererii de interven?ie principala.
In motivarea apelului reclamantul arata ca cererea de interventie principala este o actiune oblica prin care intervenientul solicita in numele debitoarei sale, parata in cauza, sa se constate nulitatea unui contract care a fost constituit intr-o maniera fictiva in ideea fraudarii intereselor sale. Aceasta cerere de interventie principala care este o actiune oblica este inadmisibila, intrucat intervenientul nu pretinde pentru sine dreptul dedus judecatii si nici un drept strans legat de acesta, actionand in numele si pe seama debitoarei. Conform art. 61 alin 2 Cod procedura  civila interventia este principala cand intervenientul pretinde pentru sine dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta.
Curtea a admis apelul reclamantului si a schimbat sentinta in sensul respingerii ca inadmisibila a cererii de interventie si a respins apelul intervenientului.
In ceea ce priveste cererea de interventie principala, instanta de apel a retinut incidenta art.61 Cod  procedura civila, in conformitate cu care oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. Interventia este principala cand intervenientul pretinde pentru sine, in tot sau in parte, dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. Asadar, pentru admisibilitatea cererii de interventie principala se impune indeplinirea cumulativa a celor doua conditii: intervenientul sa aiba interes si sa pretinda, pentru sine un drept-cel dedus judecatii sau in stransa legatura cu dreptul dedus judecatii. Doar indeplinirea conditiei interesului in cauza nu este suficienta pentru admisibilitatea cererii de interventie principale.
Asa cum rezulta din analiza cererii de interventie, intervenientul nu pretinde pentru sine nici un drept, ci solicita respingerea actiunii reclamantului, prin constatarea nulitatii absolute a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare. Constatarea nulitatii absolute a promisiunii de vanzare cumparare nu are legatura cu vreun drept recunoscut reclamantului in legatura cu imobilul care face obiectul contractului si nu conduce la obtinerea vreunui beneficiu in favoarea acestuia.
Pe de alta parte, afirmatia intervenientului in sensul ca prin incheierea acestui contract, parata devine insolvabila, nu este de natura a conduce la admiterea cererii de interventie, pentru ca nu s-a dovedit ca reclamanta nu are alte bunuri in proprietate (si nu face obiectul cauzei), sau ca ar deveni insolvabila, conditie care ar conferi interes intervenientului sa promoveze actiunea oblica.
O alta conditie pentru admisibilitatea actiunii oblice o constituie caracterul cert, lichid si exigibil al creantei creditorului, in speta a intervenientului. Insa in cauza, intervenientul nu avea la momentul promovarii actiunii o creanta, certa, lichida si exigibila.
Actiunea oblica poate fi promovata de creditorul unui debitor pentru valorificarea  unui  drept  a  debitorului  sau. Ori, in cazul de fata, daca actiunea ar fi fost promovata direct de debitor nu isi putea invoca propria culpa, respectiv al caracterului fictiv al contractului sau falsitatea cauzei.
In ceea ce priveste sustinerea apelantului intervenient in sensul ca promisiunea de vanzare cumparare ar fi fost semnata in fals, in mod corect tribunalul a respins cererea de verificare de scripte, pentru ca potrivit art.301 Cod procedura civila, doar acela caruia i opune un inscris sub semnatura privata poate recunoaste sau contesta scrierea ori semnatura, si nu un tert.
De asemenea, caracterul fals si imoral al cauzei nu a fost probat, in conditiile in care partile au stipulat in act si au recunoscut ca pretul stabilit a fost achitat, fara a avea ca scop o eludare a drepturilor intervenientului.
Tribunalul a respins corect exceptia nulitatii promisiunii de vanzare cumparare pe considerentul ca nu s-a respectat dreptul de preemtiune prevazut de art.5 din Legea nr.17/2014, pentru ca se are in vedere la stabilirea aplicabilitatii actului normativ momentul incheierii promisiunii si nu al promovari actiunii in justitie. Ori, inscrisul a fost incheiat anterior intrarii in vigoare a Legii nr.17/2014.
Fata de toate aceste argumente, in temeiul art.480  Cod procedura civila, instanta a  admis apelul reclamantului impotriva incheierii de admitere in principiu a cererii de interventie principala si in consecinta a respins ca inadmisibila cererea de interventie principala formulata de intervenientul R.G.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017