Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii.

(Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii.

Sectia comerciala Decizia comerciala nr.457/19 mai 2010


Prin sentinta comerciala nr. 105/COM/20.01.2010 pronuntata de Tribunalul Alba- Sectia Comerciala si Contencios Administrativ a fost admisa exceptia tardivitatii formularii opozitiei si s-a respins ca tardiva opozitia formulata de reclamanta SC M.T. SA in contradictoriu cu paratii L.I. si L.M.I., fara cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari astfel, prealabil examinarii fondului, in baza dispozitiilor art.137 Cod procedura civila, prima instanta s-a pronuntat asupra exceptiei de procedura privind tardivitatea formularii opozitiei invocata de parati prin intampinare, sens in care a retinut ca:
Prin contractul de garantie reala mobiliara asupra actiunilor debitorul garant SC M.T. SA a constituit in favoarea creditorilor garantati, L.I. si L.M. o garantie reala asupra celor 141 de actiuni detinute la SC O.I. SA in scopul garantarii creantei constand in obligatia de plata in rate a pretului promisiunii de cesiune a unui nr. de 90 de actiuni, pret stabilit la suma de 1.287.050 Euro.
    La art.7 alin. 4 lit. a din contract s-a stipulat dreptul creditorilor garantati ca, in cazul neindeplinirii la scadenta a obligatiei garantate, sa cumpere toate actiunile sau o parte din acestea la un pret de achizitie stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat, fara a fi obligati sa le ofere spre vanzare unei terte persoane sau debitorului garant.
    In consecinta, fiind indeplinite cerintele prevazute de art. 69 alin.1 din Legea nr.99/1999, in baza dispozitiilor art.71 din aceeasi lege, la data de 19.11.2009, creditorii au intocmit o notificare catre debitoare prin care ii aducea la cunostinta faptul ca la data de 2.12.2009 se va proceda la executarea silita asupra unui nr. de 141 de actiuni, prin cumpararea acestora de catre creditori, ca urmare a neplatii unui nr. de 7 rate scadente in suma totala de 774.552 Euro si penalitati de 137.922 lei.  
    S-a aratat ca notificarea a fost comunicata debitoarei prin Executorul Judecatoresc S.F., care a procedat la afisarea notificarii la sediul societatii, pe usa principala a cladirii intrucat nu gasise nici o persoana, usa fiind inchisa.
    S-a motivat de catre prima instanta ca, desi debitoarea contesta realitatea faptelor constatate prin procesul verbal de afisare din data de 19.11.2009, formuland plangere penala impotriva executorului judecatoresc pentru infractiunea de fals intelectual si abuz in serviciu, intrucat pana la data solutionarii prezentei actiuni nu s-au depus dovezi in sensul constatarii de catre organele abilitate a existentei acestei infractiuni, actul in cauza indeplineste cerintele mentionate la art.2 alin.2 din Legea nr. 188/2000. Ca atare, s-a aratat ca fiind vorba despre un act intocmit de executorul judecatoresc in indeplinirea atributiilor prevazute de art. 7 lit. b din Legea nr. 188/2000, are calitatea de act de autoritate publica si face dovada deplina pana la declararea ca fals.
    S-a concluzionat ca, intrucat notificarea a fost legal comunicata reclamantei debitoare la data de 19.11.2009, formularea opozitiei de catre aceasta la data de 17.12.2009, nu respecta termenul de decadere de 5 zile prevazut de art. 75 din Legea nr. 99/1999, astfel incat opozitia apare ca tardiv introdusa.
     Impotriva acestei sentinte, reclamanta SC M.T. SA Alba Iulia a declarat recurs, in termen, motivat si legal timbrat, solicitand sa fie casata si sa se trimita cauza spre rejudecare, cu cheltuieli de judecata.
     A motivat recurenta ca in mod eronat instanta de fond a analizat exceptia tardivitatii raportat la data afisarii notificarii impotriva careia a fost formulata opozitie si nu raportat la data primirii notificarii, astfel cum prevede art. 75 din Legea nr. 99/1999, nerealizand nici un fel de cercetare asupra momentului la care recurenta a primit efectiv notificarea, moment de la care urma sa inceapa curgerea termenului de 5 zile de la formularea opozitiei.
     Prin intampinare, intimata L.M.I. a solicitat respingerea recursului. Recursul nu este fondat.
     Art. 75 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 prevede ca, in termen de 5 zile libere de la primirea notificarii, debitorul, creditorul sau proprietarul bunului, daca are un interes poate face opozitie la vanzarea bunului la instanta competenta, potrivit Codului de procedura civila.
     Opozitia a fost depusa la 17.12.2009.
     Procedura de comunicare a notificarii s-a indeplinit de catre Executorul Judecatoresc S.F. la 19.11.2009 prin afisarea acesteia la usa principala a cladirii sediului societatii reclamante, din Alba Iulia, intrucat nu a gasit nicio persoana la acea adresa, iar usa era inchisa, sens in care a incheiat procesul verbal de afisare. Aceasta modalitate de comunicare corespunde exigentelor impuse de art. 92 al. 4 coroborat cu art. 921 Cod procedura civila.
     Chiar daca regula generala este aceea prevazuta de art. 92 al. 1 Cod procedura civila, a inmanarii in mod direct si personal a citatiei sau a oricarui act de procedura, prin exceptie comunicarea prin afisare opereaza in situatia obiectiva in care persoanele in drept sa primeasca actul sunt lipsa.
     Sunt fara relevanta juridica, in lipsa unor dovezi asupra savarsirii infractiunii de fals, sustinerile contrare  celor  retinute in procesul verbal de afisare din 19.11.2009, ce are valoarea unui act de autoritate publica si face dovada pana la declararea ca fals, potrivit art. 7 lit. b si art. 2 al. 2 din Legea nr. 188/2000 si respectiv art. 100 al. 4 Cod procedura civila.
     Prin derogare de la regula, permitandu-se afisarea in cazurile expres stipulate, se limiteaza posibilele abuzuri in exercitarea drepturilor procesuale, ce-ar putea conduce la imposibilitatea realizarii procedurilor, prin refuzul cu rea-credinta al primirii unui astfel de act.
     Daca s-ar accepta ca termenul prevazut de art. 75, invocat in cele ce preced, nu curge decat daca notificarea se preda personal, s-ar putea ajunge ca procedura de vanzare sa se prelungeasca nejustificat pentru imposibilitatea realizarii procedurii.
     Asa fiind, in aplicarea dispozitiilor art. 312 al. 1 Cod procedura civila recursul de fata urmeaza a fi respins, cu consecinta mentinerii sentintei atacate, ca legala si temeinica.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017