InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Civil-Actiune in constatare.

(Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Sentinta civila nr. 1004/ 19.01.2012
   
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus, reclamantul ST a chemat in judecata pe paratul VGD, solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate interevenita vanzarea cumpararea autoturismului xxxx.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, la data de 23.01.2009, a vandut paratului autoturismul xxx, incheind cu acesta un contract de vanzare cumparare, urmand ca, pe mai departe, sa intocmeasca si celelalte acte pentru a trece autoturismul pe numele lui. A predat toate actele masinii si cheile, a obtinut un certificat de atestare fiscala de la AFP, dar paratul nu a facut mai departe demersurile convenite.
Paratul nu  a depus intampinare, dar s-a prezentat in instanta si a sustinut ca ar fi vandut autoturismul unei alte persoane si ca solicita scoaterea autoturismului din circulatie.
In dovedire, partiele au solicitat si instanta a incuviintat  proba cu inscrisuri.
Analizand cererea, prin prisma probelor administrate, instanta retine, in primul rand ca, potrivit art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele si cererile in materie civila sau comerciala in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Codului civil se solutioneaza de catre instantele legal investite, in conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale in vigoare la data cand acestea au fost pornite. Pentru aceste motive, fata de data inregistrarii prezentei cereri pe rolul instantelor (11.01.2011 – f.1) instanta va analiza prezenta cerere prin prisma dispozitiilor legale ale Codului civil 1864, astfel cum urmeaza:
In drept, potrivit art. 1295 c.civ., vanzarea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator in privinta vanzatorului indata ce partile s-au invoit asupra pretului si asupra lucrului, desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat, dovada contractului de vanzare, care are caracter consensual atata timp cat vorbim de un autovehicul ca in prezenta cauza, urmand a fi facuta potrivit art. 1191 C.cv si urm.
De asemenea, potrivit. art. 117 alin. 1 C.cv si art. 177 alin. 1 C.pr.cv, acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este dator fie sa recunoasca, fie sa tagaduisca semnatura sau daca este cazul, scrierea, in caz contrar, acest inscris, odata privit de lege ca recunoscut, facand dovada deplina cu privire la continutul sau pana la proba contrara.
In prezenta cauza, instanta retine ca, in data de 23.01.2009, reclamantul a vandut paratului autoturismul Dacia 1310 I, xxx, stabilindu-se un pret de 900 RON, dovada transferului dreptului de proprietate de la reclamant la fiind facuta, potrivit art. 117 alin. 1 C.cv si art. 177 alin. 1 C.pr.cv si art. 1295 C.cv. mai sus mentionate, cu inscrisul sub semnatura privata intitulat „contract de vanzare cumparare pentru vehicul folosit” (f.5), inscris semnat de catre parat si recunoscut de acesta in sedinta de judecata.
Avand in vedere caracterul consensual al contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un autovehicul, instanta apreciaza ca fiind valabil incheiat contractul prin act sub semnatura privata dintre parti, motiv pentru care va admite cererea reclamantului si va constata  ca, la data de 23.01.2009, intre reclamantul ST- in calitate de vanzator si paratul VGD - in calitate de cumparator, a intervenit  contractul de vanzare-cumparare asupra autoturismului Dacia 1310 I, xxxxx, pentru un pret de 900 de lei.
Instanta nu va retine sustinerile paratului in sensul ca ar fi vandut autoturismul unei alte persoane si ca acesta ar trebui radiat. Pe de o parte, paratul nu a facut dovada vanzarii autoturismului care face obiectul prezentei cauze catre o alta persoana, prin contract incheiat in conditiile legii, nici nu a indicat numele pretinsului cumparator. In al doilea rand radierea unui autoturism nu se poate dispune decat in cazul scoaterii lui din circulatie, aspect care trebuie dovedit cu acte de predare catre institutii de casare auto. Or, in cauza autoturismul xxxxx inca este in circulatie, dovada fiind si procesele verbale de contraventie atasate la dosar care vizeaza chiar acest autoturism.
Pentru toate aceste  motive, instanta va admite cererea astfel cum a fost formulata.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 1569 din data de 10.02.2016
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 9417 din data de 17.06.2016
Pretentii - Sentinta civila nr. 1596 din data de 10.02.2016
Drept de retentie - Sentinta civila nr. 6915 din data de 10.05.2016