Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului

(Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului-s.c. 10047/4.11.2008
       Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la 26.09.2007 reclamanta T. V. a chemat in judecata pe parata N. E. solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea contractului de vanzare cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr... din data de... la BNP D. G., pentru lipsa consimtamantului valabil al vanzatorului.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere a vandut paratei apartamentul proprietatea sa, situat in Bucuresti, sector 3, in cuprinsul contractului fiind inserata clauza de intretinere in sarcina cumparatorului si dreptul de abitatie viagera al vanzatorului asupra apartamentului.
       Reclamanta a aratat ca actul anterior mentionat nu este valabil, deoarece are probleme de sanatate si nu a fost in masura sa realizeze ce anume a semnat in fata notarului.
       In drept au fost invocate dispozitiile art.948 C.civil.
       Reclamanta a solicitat proba cu interogatoriul paratei,  inscrisuri si expertiza medicolegala psihiatrica, probe care au fost incuviintate de catre instanta ca fiind utile, pertinente si concludente solutionarii cauzei.
       La termenul de azi instanta a dispus,  in baza art. 137 alin. 2 C.pr.civ., unirea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de exercitiu a reclamantei,  invocata de parata prin concluzii, cu  fondul cauzei.
       Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
       Prin contractul  de vanzare cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr...la BNP D. G., reclamanta a vandut paratei apartamentul situat in Bucuresti, sector 3, rezervandu-si un drept de abitatie viagera. Conform incheierii de autentificare, " intrucat vanzatoarea  nu poate vorbi fluent, consimtamantul s-a luat in prezenta martorilor asistenti S. F. si S. D." .
       Potrivit raportului de expertiza medico-legala psihiatrica, anterior incheierii actului de instrainare,  reclamanta era in evidente cu patologie psihiatrica, fiind pensionata medical inca din anul 1969 cu diagnosticul psihonevroza polimorfa, iar cu doua saptamani inainte de semnarea actului se eliberasera acte medicale in  care se mentioneaza ca este suferinda de status post AVC recent in recuperare, dementa mixta. Concluzionand,  Comisia de prima expertiza medico-legala psihiatrica a aratat ca,  la data semnarii actului reclamanta nu avea capacitate de apreciere critica a continutului si consecintelor juridice ce pot decurge din actul  incheiat,  neavand capacitate psihica de exercitiu (discernamant abolit).
       Fiind in discutie un contract, valabilitatea acestuia presupune indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 948 c.civ., respectiv capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga, obiectul determinat si cauza licita.
       Consimtamantul este valabil exprimat daca respecta la randul sau cerintele de a proveni de la o persoana cu discernamant, de a fi exteriorizat, de a fi dat cu intentia de a produce efecte juridice si de a nu fi afectat de un viciu de consimtamant.
       In cauza, instanta retine ca la perfectarea contractului de de vanzare cumparare,  reclamanta nu a avut discernamant, adica acea capacitate de a-si exprima constient vointa si de a realiza continutul si efectele juridice care decurgeau din actul incheiat, iar acest caz, sanctiunea care intervine este cea a nulitatii relative, urmand ca instanta sa dispuna in consecinta.
       In ceea ce priveste exceptia lipsei capacitatii procesuale de exercitiu invocata de parata, instanta retine ca o persoana poate fi lipsita total sau partial de capacitate de exercitiu numai in cazurile si in conditiile expres prevazute de lege. Cum  in speta nu s-a dispus punerea sub interdictie printr-o hotarare judecatoareasca a reclamantei, exceptia nu este intemeiata si va fi respinsa.

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 1569 din data de 10.02.2016
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 9417 din data de 17.06.2016
Pretentii - Sentinta civila nr. 1596 din data de 10.02.2016
Drept de retentie - Sentinta civila nr. 6915 din data de 10.05.2016