Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Contestatie la legea penala mai favorabila; recidiva, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente si a rezultantei

(Hotarare nr. 727 din data de 14.10.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Prin sentinta penala nr. 991/20.02.2014, pronuntata in dosarul nr. 4069/215/2014, Judecatoria Craiova a fost respinsa contestatia la executare formulata de condamnatul S.C.D. si a constatat ca nu sunt incidente dispoz. art. 6 NCP.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 4069/215/2014, petentul condamnat S.C.D. a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusa prin sentinta penala nr. 273 din 14.10.2011, pronuntata de Judecatoria Caracal, definitiva prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curtii de Apel Craiova
Cererea formulata de petentul condamnat nu a fost motivata in fapt si in drept.
La dosarul cauzei s-au depus o copie de pe mandatul de executare a pedepsei aplicate condamnatului si o copie a sentintei penale mentionate, insotita de un referat al compartimentului de executari penale privind data si modalitatea ramanerii definitive, precum si stadiul executarii.
Analizand actele dosarului prin prisma dispozitiilor legale, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Inculpatul S.C.D. a fost condamnat, prin s.p. 273 din 14.10.2011, pronuntata de Judecatoria Caracal,definitiva prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curtii de Apel Craiova, la pedeapsa de 13 ani  si 6 luni  inchisoare.
Prin aceeasi sentinta, in baza art. 71 C.p.,i-a fost interzisa exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a si lit. b C.p.
In baza sentintei penale nr. 273 din 14.10.2011, pronuntata de Judecatoria Caracal,definitiva prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curtii de Apel Craiova, s-a emis MEPI 243/03.07.2012 de catre Judecatoria Caracal, executarea pedepsei incepand la data de 10.11.2010.
Pentru aplicarea dispozitiilor art. 6 Cod proc. pen., instanta a analizat, in ordinea mentionata urmatoarele aspecte:
1. aplicarea legii mai favorabile in ceea ce priveste limitele maxime de pedeapsa si normele aplicabile concursului de infractiuni.
1. In ceea ce priveste limitele de pedeapsa mai favorabile, instanta a stabilit limitele maxime de pedeapsa prevazute de legea noua pentru infractiunile pentru care inculpatul a fost condamnat.
Astfel, instanta a retinut ca inculpatul a fost condamnat pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni: furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i si alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplicarea art. 41 alin. 2  C.p. de la 1969, furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i cu aplic. art. 37 lit. a  C.p. de la 1969, furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. e,g,i cu aplic. art. 37 lit. a  C.p. de la 1969 si complicitate la furt calificat prev. de art. 26 raportat la art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, g, i cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.de la 1969.
Instanta de fond a analizat pedepsele aplicate inculpatului pentru aceste infractiuni potrivit noilor incriminari si a constatat ca pedepsele aplicate pentru aceste infractiuni indeplinesc cerintele de legalitate, nefiind mai mari decat maximul special al pedepselor potrivit noilor incriminari. In ceea ce priveste pedeapsa de 10 ani inchisoare - aplicata pentru infractiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i si alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplicarea art. 41 alin. 2  C.p. de la 1969( in reglementarea din N.C.p. art. 228 alin.1-229 alin. 1 lit. b, d art. 77 lit. a , art. 43 alin.1 si art. 36 alin.1) a constat ca indeplineste cerintele de legalitate, avand in vedere maximul special al noii incriminari - 5 ani, maxim sporit cu 3 ani potrivit art. 36 alin. 1 N.C.p.si apoi cu inca 2 ani potrivit art. 78 , urmare a aplicarii circumstantei agravante prev. de art. 77 lit.a N.C.p.
Pentru considerentele expuse mai sus, instanta a constatat ca nu este intemeiata cererea formulata de petentul condamnat Saris Cristian Dan, de aplicare a legii penale mai favorabile, in cauza nefiind incidente dispozitiile art. 6 N.C.p., motiv pentru care cererea formulata de petentul condamnat a fost respinsa, ca neintemeiata.
In baza art. 275pct. 4  alin. 2 C. proc. pen. , petentul condamnat a fost obligat la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. 
Impotriva acestei sentinte penala a formulat contestatie condamnatul S.C.D. care a solicitat desfiintarea sentintei penale pronuntata de Judecatoria Craiova, iar pe fond admiterea contestatiei la executare in sensul aplicarii legii penale mai favorabile si reducerea pedepsei de 10 ani inchisoare la care contestatorul a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat la maximul prevazut de noile reglementari respectiv 5 ani inchisoare, la care sa se adauge pedeapsa de 3 ani si 6 luni a carei executare a fost suspendata conditionat, in final pedeapsa rezultata sa fie de 8 ani si 6 luni inchisoare.
Examinand sentinta atacata sub toate aspectele de fapt si de drept si, in raport de actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata urmatoarele:
Prin sentinta atacata, instanta de fond a analizat pedeapsa de 10 ani inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala. nr. 273/14.10.2011 a Judecatorie Caracal, def. prin  dec. den. nr. 1548/2012 a Curtii de Apel Craiova pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a, g, i si alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1969, considerand ca, indeplineste cerintele de legalitate, prin raportare la dispoz. art. 36 alin. 1 CNp, art. 78 si art. 77 lit. a NCp si nu se impune reducerea acesteia.
Tribunalul constata ca prin decizia nr. 8/26.05.2014 pronuntata de ICCJ in dosarul nr. 12/1/2014/HP/P a stabilit: "in aplicarea legii mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 CP, la maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita, nu se vor lua in considerare circumstante atenuante sau agravante retinute condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concreta atunci cand se compara pedeapsa aplicata cu maximul prevazut de legea noua", ceea ce inseamna ca in speta se va avea in vedere pedeapsa prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b si d NCP adica inchisoarea de la 1 la 5 ani.
Pentru aceste motive instanta va dispune reducerea pedepsei de 10 ani aplicata condamnatului pentru infractiunea prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a, g, i si alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1969 la maximul special de 5 ani inchisoare prevazut de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b si d Cp NCP, art. 77 lit. a NCP, cu aplic. art. 43 alin. 1 NCP si art. 36 alin. 1 NCp.
Analizand celelalte pedepse aplicate condamnatului instanta constata ca nu impune reducerea acestora.
Astfel acesta a fost condamnat la urmatoarele pedepse: pedeapsa de 3 an pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (fapta care in prezent este reglementata de dispozitiile art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b si d Cp, cu aplic. art 77 lit. a si art. 43 alin. 1 CP, avand prevazuta o pedeapsa maxima de 5 ani); pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (fapta care in prezent este reglementata de dispozitiile art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b si d Cp, cu aplic. art 77 lit. a si art. 43 alin. 1 CP, avand prevazuta o pedeapsa maxima de 5 ani); pedeapsa de 3 ani pentru 26 Cp rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (fapta care in prezent este reglementata de dispozitiile art. 48 rap. la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b si d Cp, cu aplic. art. 77 lit. a si art. 43 alin. 1 CP, avand prevazuta o pedeapsa maxima de 5 ani) .
Prin urmare se constata ca fata de maximul special prevazut de noua lege nu se impune reducerea niciuneia din celelalte pedepse aplicate condamnatului.
Instanta va analiza in continuare incidenta deciziei nr. 15 din 23 iunie 2014 pronuntata de ICCJ in dosarul nr. 161/1/2014/HP/P si a deciziei nr. 1 pronuntata de ICCJ in dosarul nr. 1/1/2014/HP/P, daca pedeapsa rezultanta aplicata potrivit legii vechi depaseste maximul la care s-ar putea ajunge in baza legii noi conform art. 39 NC.pen., art. 43 alin. 2 NC.pen, art. 96 alin.4 NCP si art. 79 alin. 2 NCP.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 79 alin. 2 Cp: "daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea raspunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuata, concurs sau recidiva".
Conform art. 39 alin. 1 lit. b NCP atunci cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea se aplica pedeapsa ce mai grea (in speta, cea de 5 ani), la care se adauga un spor egal cu o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (9 ani), in speta acest spor fiind egal cu 3 ani, rezultand o pedeapsa de 8 ani inchisoare.
In continuare, tribunalul va face aplicarea dispozitiilor art. 43 alin. 2 NCp potrivit carora daca inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata sunt savarseste mai multe infractiuni concurente, dintre care cel putin una in stare de recidiva, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozitiilor referitoare la concursul de infractiuni, iar pedeapsa rezultata se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul neexecutat din aceasta si a dispozitiilor art. 96 alin. 4 NCP, conform carora daca se savarseste o noua infractiune in termenul de supraveghere, instanta revoca suspendarea si dispune executarea acesteia potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea de infractiuni.
Raportand aceste dispozitii legale la speta, inseamna ca instanta ar trebui sa revoce pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin s.p. 26/2010 a Judecatoriei Caracal si sa dispuna executarea in intregime a acesteia, alaturi de pedeapsa de 8 ani inchisoare, in final persoana privata de libertate executand pedeapsa de 11 ani si 6 luni inchisoare.
Cum aceasta pedeapsa este mai mica decat pedeapsa de 13 ani si 6 luni inchisoare pe care o executa contestatorul, tribunalul constata ca in temeiul art. 6 NCp se impune reducerea acestei pedepse la 11 ani si 6 luni inchisoare.
Pentru aceste considerente in baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., va admite contestatia formulata de S.C.D., va desfiinta sentinta penala nr. 991/20.02.2014 a Judecatoriei Craiova si rejudecand va descontopi pedeapsa rezultanta de 13 ani si 6 luni inchisoare, aplicata prin s.p. 273/14.10.2011 a Judecatoriei Caracal, definitiva prin d.p. nr. 1548/2012 a Curtii de Apel Craiova, in pedepsele componente de: 10 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp si alin. 4 Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp, art. 41 alin. 2 Cp si art. 64 lit. a a teza a II-a si lit. b Cp, pe o perioada de 2 ani ; 3 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp , art. 37 lit. a Cp; 3 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g, i Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp; 3 ani pentru art. 26 Cp rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a g, i Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp si 3 ani si 6 luni aplicata prin s.p. 26/2010 a Judecatoriei Caracal, pentru care s-a dispus revocarea suspendarii sub supraveghere.
In baza art. 6 alin. 1 NCP va reduce pedeapsa de 10 ani inchisoare aplicata pentru comiterea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp si alin. 4 Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp, art. 41 alin. 2 Cp si art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cp, la maximul special de 5 ani inchisoare prevazut de art. 228 alin. 1, 229 alin. 2 NCP, art. 77 lit. a NCp, art. 43 alin. 1 NCP si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cp din 1968 (art. 66 lit. a si b NCP).
In baza art. 39 alin. 1 lit. b NCp va recontopi cele patru pedepse de 5 ani inchisoare; 3 ani inchisoare; 3 ani inchisoare; 3 ani inchisoare si aplica pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, la care adauga un spor de 1/3 din totalul celorlalte (9 ani), adica 3 ani, in final inculpatul executand pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare.
In baza art. 96 alin. 4 NCP, art. 43 alin. 1 NCP si art. 79 alin. 2 NCP va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 3 ani si 6 luni aplicata prin s.p. 26/2010 a Judecatoriei Caracal si dispune executarea in intregime a acesteia, alaturi de pedeapsa de 8 ani inchisoare, in final inculpatul executand pedeapsa de 11 ani si 6 luni inchisoare.
In baza art. 6 NCP, va reduce pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului prin s.p. 273/14.10.2011 a Judecatoriei Caracal, definitiva prin d.p. nr. 1548/2012 a Curtii de Apel Craiova de la 13 ani si 6 luni la 11 ani si 6 luni inchisoare.
Va deduce durata retinerii din data de 02.11.2010, durata arestarii preventive din 20.06.2008 pana la 17.11.2008, arestarea preventiva si detentia din 10.11.2010 la zi si mentine starea de arest.
Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr. 273/14.10.2011 a Judecatoriei Caracal, definitiva prin d.p. nr. 1548/2012 a Curtii de Apel Craiova.
Va dispune anularea mandatului de executare nr. 243/03.07.2012 emis de Judecatoria Caracal si emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei in sensul celor aratate mai sus.
In baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013