Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Recunoasterea hotararilor straine; analiza legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa rezultanta

(Hotarare nr. 1213 din data de 27.10.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 5623/215/2014, condamnatul P.A. a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art 6 NCP, cu privire la pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 127/30.III.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, definitiva prin nerecurare la data de 06.07.2012.
In sustinerea cererii s-au atasat mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 142/2012 din 13.07.2012 emis de Curtea de Apel Bucuresti, sentinta penala nr. 127/30.03.2012 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia I Penala, definitiva prin nerecurare la data de 06.07.2012, fisa de evaluare a detinutului.
Prin sentinta penala nr. 1551/07.03.2014, Judecatoria Craiova a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei privind contestatia la executare formulata de P.A. in favoarea Tribunalului Dolj, unde a fost inregistrata la data de 03.04.2014 sub nr. 5021/63/2014.
Prin incheierea de sedinta din 28.04.2014, cauza a fost suspendata, potrivit art. 476 alin. 4 Cpp, pentru solutionarea sesizarii ICCJ formulate de Tribunalul Harghita, referitoare la aplicarea dispoz. art. 6 alin. 1 NCP, cu privire la condamnarile pronuntate de un alt stat fata de cetateni romani, aflati in executarea acelei pedepse pe teritoriul Romaniei.
Cauza a fost repusa pe rol si s-a solicitat mandatul de executare a pedepsei inchisorii, fisa de evaluare  si sentinta penala de condamnare.
Prin adresa nr. V2 33700/30.06.2014, Penitenciarul Pelendava a inaintat la dosar, in copie, fisa de evaluare a condamnatului P.A., mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 142/2012 din 13.07.2012 emis de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, sentinta penala nr. 127/30.03.2012 a Curtii de Apel Bucuresti.
De asemenea, s-a solicitat si depus la dosar sentinta penala nr. 43/20.11.2009 pronuntata de Curtea cu Jurati de Apel din Milano, prin care petentul P.A. a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 416 alin. 1, 2, 3, 4 si 6, art. 600, art. 601 si art. 611 Cod penal italian.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Prin s.p. 127/30.11.2012 a Curtii de Apel Bucuresti definitiva prin nerecurare la data de 06.07.2012 s-a recunoscut sentinta penala nr. 43/20.11.2009 a Curtii cu Jurati de Apel din Milano prin care contestatorul a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani pentru savarsirea infractiunilor de asociere pentru comiterea de infractiuni, reducerea in stare de sclavie sau servitute, trafic si comert de sclavi,violenta sau amenintarea utilizata in scopul constrangerii pe cineva la savarsirea de infractiuni, prev. de art. 416 alin. 1, 2, 3, 4 si 6, art. 600, art. 601 si art. 611 din Codul penal italian.
S-a mai retinut ca aceste fapte au corespondent in legislatia penala romana si realizeaza continutul constitutiv al infractiunilor prev. de art. 12 alin. 2 lit.a  si art. 13 alin. 1 si 2 din Legea nr. 678/2001
S-a emis MEPI nr. 142/2012 din 13.07.2012 de catre Curtea de Apel Bucuresti, iar executarea pedepsei a inceput la data de 11.12.2007.
Potrivit art. 6 alin 1 C.pen. " cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita se reduce la acest maxim " .
In speta, nu s-au aplicat pedepse individualizate pentru ambele infractiuni, iar instanta nu poate analiza incidenta dispozitiilor art. 6 Cp pentru fiecare fapta.
Totusi, desi in raport de aceste dispozitii legale ar parea ca atata timp cat nu s-au aplicat pedepse individualizate pentru fiecare infractiune nu s-ar putea analiza incidenta legii penale mai favorabile, insa tribunalul apreciaza ca, desi s-a aplicata o pedeapsa rezultanta, incidenta legii penale mai favorabile poate fi analizata in raport de pedeapsa rezultanta la care s-ar putea ajunge potrivit dispozitiilor Noului Cod penal.
In consecinta, va proceda la compararea pedepsei aplicate condamnatului cu pedeapsa care ar putea fi dispusa conform Noului Cod penal.
Infractiunile au corespondent in NCP dispozitiile art. 210 alin. 1 lit. b , potrivit carora traficul de persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si prevederile art. 211 alin. 1, potrivit carora traficul de minori se pedepseste cu inchisoarea de 3 la 10 ani.
De asemenea, potrivit art. 39 alin. 1 lit. b NCp: "cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea, se aplica pedeapsa cea mai grea la care se adauga o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite".
Prin urmare, in raport de faptele comise, sub imperiul noii legi contestatorul ar fi condamnat la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru traficul de persoane prev. de art. 210 alin. 1 lit. b  NCP la care s-ar adauga o treime din pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru art. 211 alin. 1 NCP (adica 3 ani si 4 luni), in final rezultand pedeapsa de 13 ani si 4 luni inchisoare.
Avand in vedere aceste dispozitii legale, tribunalul constata ca pedeapsa de 12 ani aplicata condamnatului este mai mica decat pedeapsa maxima la care s-ar putea ajunge potrivit legii noi, care este de 13 ani si 4 luni, astfel ca se nu impune reducerea acesteia.
Pentru aceste motive, in baza art. 23 din Legea nr 255/2013 rapl la art. 595 Cpp, va respinge contestatia la executare formulata de P.A., ca nefondata.
In baza art. 275 alin. 2 Cpp, va obliga condamnatul la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013