InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Reconstituire vechime in munca

(Sentinta civila nr. 6180 din data de 04.11.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

SENTINTA Nr. 6180/2014
Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2014

La data de contestatorul F E in contradictoriu cu intimatii CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, PRIMARIA COMUNEI MAGLAVIT PRIN PRIMAR si CONSILIUL LOCAL MAGLAVIT a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei Casa Judeteana de Pensii Dolj la a-i recunoaste ca vechime in munca perioada cuprinsa intre 01.01.1981 - 01.04.1990, cu veniturile salariale realizate in aceasta perioada si inscrise in carnetul de munca seria CM nr. 0168125, in perioada precizata anterior fiind angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la CAP HUNIA, in functia de sef sector; la emiterea deciziei privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr. 320251/24.10.2012 parata nu a luat in considerare la determinarea punctajului pentru calcularea pensiei decat o perioada de 21 de ani, 2 luni si 15 zile, fara perioada cuprinsa intre 01.01.1981 - 01.04.1990, lucru care este de natura a-l prejudicia prin faptul ca pensia lunara care i s-a acordat este mult mai mica decat ar fi trebuit.
In subsidiar a solicitat obligarea paratelor Primaria si Consiliul Local Maglavit de a-i da cate un exemplar certificat conform cu originalul de pe contractul de munca incheiat cu CAP HUNIA pentru perioada 01.01.1981 - 01.04.1990 precum si de pe statele de plata si fisa nominala de evidenta a muncii de la fostul CAP Hunia, pentru aceeasi perioada.
In fapt a aratat ca a fost angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la fostul CAP Hunia, care apartine administrativ de comuna Maglavit, judetul Dolj.
Anterior anului 1989 a lucrat in permanenta la CAP Hunia, avand functia de sef sector si salarizarea de baza lunara evidentiata in carnetul de munca, pe care-l ataseaza la cererea de chemare in judecata.
Prin cererea adresata C J P Dolj in data de 06.07.2012 si inregistrata la nr 26084 a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta, iar prin Decizia nr 320251 din 24.10.2012 i s-a stabilit o pensie in cuantum de 230 lei, pentru un stagiu total de cotizare de 21 de ani 2 luni si 15 zile, fara a i se recunoaste perioada cuprinsa intre 01.01.1981 - 01.04.1990, cu toate ca parata a avut la dispozitie evidenta inscrisa in carnetul de munca.
Referitor la neinscrierea si neluarea in calcul a perioadei de 9 ani lucrata ca sef sector la CAP Hunia i s-a raspuns intr-un mod superficial si neconvingator, respectiv ca nu ar fi prezentat si copia contractului de munca sau a statelor de plata, dar aceste acte au ramas si se afla in posesia paratelor.
A depus la dosar in copie: cartea de identitate, adresa nr. 77/31.05.2013, buletinul de calcul, date privitoare la activitatea in munca, decizia contestata, carnetul de munca.
La data de 21.11.2013 intimata casa Judeteana de Pensii Dolj a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei formulate pentru urmatoarele considerente :
A invocat exceptia inadmisibilitatii deoarece reclamantul nu a contestat decizia in termen de 30 de zile la Comisia Centrala de Contestatii, si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C J P Dolj, referitor la capatul de cerere privind constatarea vechimii in munca pentru perioada 01.01.1981 - 01.04.1990.
Pe fond a aratat ca nu a fost valorificata perioada mentionata de contestator  la stabilirea drepturilor de pensie, deoarece nu s-a prezentat copia contractului de munca sau statele de plata, intrucat din inscrierea din carnetul de munca nu rezulta in baza a ce este facuta aceasta inscriere, respectiv ca salariat in sectorul de stat cu contract de munca sau ca membru cooperator la cooperativa agricola,stabilirea drepturilor de pensie fiind diferit.
Referitor la proba cu martori , aceasta s-a opus la administrarea acestei probe intrucat nu se poate face dovada cu martori intr-o actiune privind drepturi de pensie
Conform art 411 cpc a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
La data de 18.12.2013 contestatorul F. E. a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiilor invocate de parata, mentinandu-si motivarea in cuprinsul cererii formulate. 
La data de 17.02.2014 reclamantul si-a precizat cererea de chemare in judecata in sensul ca solicita obligarea paratelor Casa Judeteana de Pensii Dolj, Primaria Comunei Maglavit si Consiliul Local Maglavit sa-i recunoasca ca vechime in munca perioada cuprinsa intre 01.01.1981-01.04.1990, cu veniturile salariale realizate in aceasta perioada si inscrise in carnetul de munca seria CM nr. 0168125. In subsidiar a solicitat obligarea paratelor Primaria Comunei Maglavit si Consiliul Local Maglavit sa-i dea cate un exemplar certificat conform cu originalul de pe contractul de munca incheiat intre reclamant si angajatorul CAP Hunia pentru perioada 01.01.1981-01.04.1990, precum si de pe statele dee plata si Fisa nominala de evidenta a muncii de la fostul CAP Hunia pentru aceeasi perioada.
A mentinut motivele invocate prin cererea de chemare in judecata initiala.
In cauza s-au audiat, la propunerea reclamantului, martorii N. G. si S. E.
Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei Judetente de Pensii Dolj in ceea ce priveste cererea modificata avand ca obiect reconstituire vechime in munca.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta constata urmatoarele:
Reclamantul a fost angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la fostul CAP Hunia, care apartine administrativ de comuna Maglavit, judetul Dolj.
Prin cererea adresata C J P Dolj in data de 06.07.2012 si inregistrata la nr 26084 a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta, iar prin Decizia nr 320251 din 24.10.2012 i s-a stabilit o pensie in cuantum de 230 lei, pentru un stagiu total de cotizare de 21 de ani 2 luni si 15 zile, fara a i se recunoaste perioada cuprinsa intre 01.01.1981 - 01.04.1990.
In perioada cuprinsa intre 01.01.1981-01.04.1990 a lucrat in permanenta la CAP Hunia, avand functia de sef sector si salarizarea de baza lunara evidentiata in carnetul de munca seria CM nr. 0168125 (fila 14-19 din dosar).
Martorii audiati in cauza  au afirmat ca au lucrat la CAP Hunia, in functia de contabil, respectiv economist, in perioada 1981-1990 reclamantul a lucrat la CAP Hunia in functia de sef sector, a figurat pe statele de plata, programul de lucru fiind de 8 ore, iar arhiva CAP-ului a fost predata Primariei Maglavit.
Unele dintre aceste aspecte au fost confirmate si cu mentiunile din carnetele de munca ale martorelor, in plus martorei S. E. i s-a eliberat de Primaria com. Maglavit adeverinta nr. 5018/20.10.2009 (fila 90 din dosar) in care se mentioneaza ca aceasta a lucrat in cadrul fostului CAP Hunia in perioada 1976-1980, realizand un numar de norme.
Potrivit art. 279 C. muncii vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca. Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.
In conditiile in care Casa Judeteana de Pensii nu i-a luat in considerare reclamantului perioada 1981-1990, asa cum rezulta din decizia nr. 320251/24.10.2012 (fila 12 din dosar), pe motiv ca nu s-a prezentat copie de pe contractul de munca sau state de plata, instanta urmeaza sa admita cererea de reconstituire vechime in munca in conformitate cu dispozitiile art. 279 C.Muncii, pe baza inscrisurilor din carnetul de munca al reclamantului si declaratiile martorilor audiati in cauza si vor fi obligate paratele Primaria comuna Maglavit si Consiliul Local Maglavit sa-i recunoasca reclamantului ca vechime in munca perioada cuprinsa intre 01.01.1981-01.04.1990, cu veniturile salariale realizate in aceasta perioada si inscrise in Carnetul de Munca seria CM nr. 0168125 .
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016