InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

contestatie la executare formulata odata co contestatia impotriva deciziei ce constituie titlu executoriu

(Sentinta civila nr. 355 din data de 27.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

SENTINTA CIVILA Nr. 355/2015
Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2015

      Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin contestatia inregistrata la data de 18.07 2014 , contestatorul R. GH. in contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea somatiei din 14.06.2014 emisa in dosarul de executare nr. 340/E/2014 si a decizia nr. 232688/21.11.2012 emise de intimata.
S-a motivat de catre contestator, ca i-a fost comunicata somatia a carei anulare  o solicita  fara ca decizia nr. 232688/21.11.2012 la care se face referire in somatie si care constituie titlul executor,  sa-i fi fost comunicata.
De asemenea, contestatorul a sustinut ca lunar ,de circa un an de zile i se retine din pensie suma de 136 de lei . Pensia contestatorului este in cuantum de 410 lei , astfel ca dupa retinerea sumei de 136 de lei aceste ramane cu 274 de lei, suma care este insuficienta pentru a acoperii cheltuielile zilnice ale contestatorului .  Contestatorul a sustinut ca este o persoana in varsta ,a desfasurat o activitate de 23 de ani de munca , este bolnav si urmeaza tratament medical permanent.
Contestatorul nu a formulat cereri de probatorii.
Intimata a depus intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii referitor la contestarea decizia nr. 232688/21.11.2012 ,sustinand ca aceasta decizie i-a fost comunicata contestatorului cu borderoul din data de 23.11.2014. Pe fond, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata.
In aparare, intimata a solicitat proba cu inscrisuri, depunand la dosar inscrisurile din dosarul de executare emisa in dosarul de executare nr. 340/E/2014.
Analizand, exceptia tardivitatii invocate de catre intimata referitor la contestarea deciziei nr. 232688/21.11.2012 instanta constata ca exceptia este intemeiata. Astfel din borderoul"pentru obiectele de tip corespondenta cu indicatia recomandat" (fila-16) rezulta ca la data de 23.11.2012 acestuia i-a fost comunicata  prin scrisoare recomandata decizia nr. 232688/21.11.2012 emisa de catre intimata.
Aceasta , decizie trebuia contestata conform prevederilor 172-173 din OG nr. 92/2003 in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod .Cum , contestatorul a recunoscut  ca de circa "un an de zile i se retine din pensie suma de 136 de lei" avand in vedere si borderoul depus de catre intimata, instanta va admite exceptia tardivitatii si va respinge contestatia impotriva  deciziei  nr. 232688/21.11.2012 emisa de intimata.
Analizand, pe fond, contestatia impotriva somatiei din 14.06.2014 instanta  retine ca prin acest act contestatorul a fost instiintat ca figureaza in evidentele intimatei cu un debit in cuantum de 3294 lei ,pentru care in temeiul titlului executoriu nr. 232688 din 21.11.2012 a declansat executarea silita. Suma care urma sa fie recuperata de la contestator  decurgea din faptul ca acesta fiind beneficiar al unei pensii de invaliditate gradul II, a realizat in anul 2010 venituri din profesii liberale.
Potrivit art. 172 alin. 1 din OG 92/2003 "persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii".
Prin contestatia formulata, contestatorul nu a invocat motive de nulitate a somatiei din 14.06.2014, singurele argumente vizand imprejurarea ca este o persoana in varsta ,care a desfasurat o activitate de 23 de ani de munca , este bolnav si urmeaza tratament medical permanent, fara a depune inscrisuri doveditoare.
Situatia precara a contestatorului, nu poate constitui un motiv de nulitate a somatiei in conditiile in care intimata a respectat dispozitiile legale in materie .Referitor la executarea creantelor prin poprirea veniturilor rezultate din salarii sau pensii dispozitiile art. 142 din OU nr. 92/ 2003 trimit la prevederile codului de procedura civila .Rezulta ,in raport de dispozitiile art. 728 alin. 1 lit. b, ca intimata a retinut lunar contestatorului  o suma cuprinsa in limita unei treimi din venitul lunar net obtinut de acesta(136 lei din 436 lei pensie lunara) astfel ca, instanta, urmeaza sa respinga contestatia impotriva somatiei din 14.06.2014 , ca nefondata
Fata de cele retinute ,instanta va respinge contestatia formulata de catre contestator.
Opinia asistentilor judiciar este conforma cu considerentele si dispozitivul sentintei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013