InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Inadmisibilitate contestatiei in anulare in conformitate cu dispoz. art. 318 teza II c.p.c. fata de hotararea pronuntata de instanta de recurs in cadrul unei revizuiri.

(Decizie nr. 168 din data de 10.02.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Inadmisibilitate  contestatiei in anulare  in conformitate cu dispoz. art. 318 teza II c.p.c. fata de  hotararea pronuntata  de instanta de recurs  in cadrul  unei revizuiri.

Prin sentinta civila nr. 1466/2007 Judecatoria Bals a respins ca neintemeiata actiunea formulata de petentul S. F. prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,13 ha pe vechiul amplasament situat in localitatea Bals, str. N. Titulescu, judetul Olt.
Recursul petentului declarat impotriva acestei sentinte a fost admis prin decizia civila nr. 1566/18.10.2007 pronuntata de Tribunalul Olt, iar instanta de fond rejudecand dupa casare prin sentinta civila nr. 84/25.01.2008 a admis actiunea, a obligat C. L. B. sa intocmeasca fisa premergatoare pentru suprafata de 0,10 ha teren situat in intravilanul orasului Bals, str. N. Titulescu, a obligat presedintele comisiei locale sa puna in posesie petentul pe acest amplasament, iar C. J.O. a fost obligata sa emita titlul de proprietate in sensul mentionat.
Impotriva sentintei civile nr. 84/2008  a declarat recurs  C. L. B.  iar Tribunalul Olt prin decizia civila nr. 597/26.03.2008 a admis recursul declarat, a modificat sentinta si a respins actiunea petentului intimat S. F.
          Petentul S. F. a formulat cerere de revizuire a decizia civila nr. 597/26.03.2008 invocand dispozitiile art. 322 pct.5 Cod procedura civila iar prin decizia civila nr. 1205/28.08.2008 pronuntata in dosarul nr. 1215.3.2/184/2007 Tribunalul Olt a respins ca neintemeiata cererea acestuia.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca adeverinta eliberata de P. B. la data de 06.05.2008 nu poate constitui un act nou in sensul art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, fiind emis dupa pronuntarea hotararii a carei revizuire se cere, iar situatia de fapt la care se refera a fost examinata de instanta la data pronuntarii hotararii.
Potrivit dispozitiilor art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, revizuirea unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare ori a unei hotarari date de instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere daca, dupa data hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, situatii ce nu se aplica spetei de fata.
Impotriva acestei hotarari a formulat contestatie in anulare recurentul S. F. criticand hotararea pentru nelegalitate intrucat instanta nu a luat in considerare adeverinta datata in 06.05.2008, aceasta reprezentand un act nou in sensul prevederilor art. 322 alin. 3 Cod procedura civila hotararea fiind astfel rezultatul unei greseli materiale in sensul art. 318 Cod procedura civila.
Contestatia in anulare, nu este fondata.
Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, admisibila numai in cazurile limitativ enumerate de lege, fiind de stricta interpretare.

Astfel, potrivit art. 318 Cod procedura civila, hotararile instantei de recurs pot fi atacate cu contestatia cand  dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l in parte a omis din greseala sa cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.
Contestatorul S. F. a invocat prima ipoteza  a contestatiei in anulare speciala respectiv greseala materiala.
In sensul textului art. 318 Cod procedura civila, "greseala materiala" inseamna erorile materiale  evidente, referitoare la  aspectele  formale ale judecarii recursului respectiv greselile materiale cu caracter procedural care au dus la pronuntarea unei solutii eronate. In aceasta categorie intra greselile comise prin confundarea  unor date esentiale ale dosarului cauzei.
Pe aceasta cale nu se pot valorifica  greseli de judecata cum sunt cele privind  aprecierea  probelor sau interpretarea unor dispozitii legale,  intrucat contestatia in anulare nu implica reexaminarea  fondului sau reaprecierea probelor.
In speta contestatorul invoca greseala materiala savarsita de instanta investita cu solutionarea  cererii de revizuire privind aprecierea ca adeverinta emisa la 06.05.2008 de P. B. nu constituie act nou deoarece situatia de fapt la care se refera a fost avuta in vedere de catre instanta de recurs.
Or, in atare situatie, cand instanta a facut o apreciere asupra  continutului inscrisului invocat nu poate fi vorba de o greseala materiala in sensul legii, ci eventual de o greseala de judecata, care nu se poate indrepta de aceeasi instanta prin retractarea propriei sale hotarari.
Mai trebuie mentionat ca pe calea  contestatiei in anulare  speciale pot fi atacate numai hotararile pronuntate in recurs, or, in cauza, hotararea a carei retractare se solicita a fost pronuntata in revizuire.
In consecinta, avand in vedere aceste argumente contestatia in anulare  va fi respinsa nefiind indeplinite conditiile art. 318 Cod procedura civila.

Data publicarii pe portal : 09.03.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006