InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contestatie in anulare

(Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat, ca urmare a disjungerii dispuse prin decizia nr. 1093/2009 de catre Curtea de impotriva sentintei civile numarul 1194/2007 a Tribunalului Sibiu prin care a solicitat anularea hotararii atacate si admiterea contestatiei  formulate in contradictoriu cu S.C. „K. Q. I. S.” S.A. .
In motivarea contestatiei in anulare contestatoarea arata in esenta urmatoarele:
Pe toata durata judecarii pricinii in fond nu a fost citata legal la adresa din Bucuresti, adresa comunicata instantei prin doua inscrisuri oficiale, aflate la filele 13 si 14 din dosar. Gresita citare rezulta si din dovezile de indeplinire a procedurii de citare, in care se  mentioneaza  ca persoana citata si-a schimbat adresa. Contestatoarea arata la data de 13.06.2007 a adresat instantei o cerere in care arata ca se afla in curs de derulare a formalitatilor pentru schimbarea domiciliului dintr-o localitate in alta si ca  a solicitat la acelasi termenul de judecata sa dispuna citarea sa la OP 39 post restant Bucuresti.
Se mai arata in motivarea contestatiei in anulare ca pe toata durata procesului la fond contestatoarea a fost citata la o adresa precizata printr-un document fals in urma judecatii si anume raportul de expertiza criminalistica nr. 258/12.12.2008, dispus in cadrul dosarului de  urmarire penala al avocatului care s-a declarat aparator al contestatoarei in dosarul de fond.
In incheierea de sedinta din data de 13.06.2007 se consemneaza de catre instanta de fond ca procedura de citare este legal indeplinita si ca partile nu sunt prezente, existand o cerere de amanare din parte intimatei S.C. „K. Q. I. S.” S.A.
La termenul de judecata din data de 27 iunie 2007 se consemneaza legalitatea indeplinirii procedurii de citare , insa contestatoarea solicita sa se examineze fila 49 din dosarul instantei de fond, ce reprezinta dovada de indeplinire a procedurii de citare cu S.C. „K.Q.I.S.” S.A. din data de 22.06.2007, dovada de indeplinire fiind stampilata de S.C. L. R. S. S. Ag, aplicabile devenind dispozitiile art. 240 si 293 Cod penal.
Avocatul intimatei nu avea drept sa-si aroge calitatea oficiala  de aparator al intimatei deoarece: intimata este S.C. „K.Q.I.S.” S.A. si nu; S.C. L. R. S. S. Ag, aceasta din urma societate nu putea sa imputerniceasca o persoana sa desfasoare activitati in dosar; schimbarea identitatii intimatei nu poate fi altceva decat rezultatul traficului de influenta. La termenul de judecata din data de 24.04.2007 in mod gresit instanta de fond nu observa nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munca, in complicitate cu avocatul intimatei. In aceeasi sedinta instanta nu observa nelegalitatea mandatului aparatorului intimatei.
La termenul de judecata din data de 28.08.2007, aparatorul intimatei, fata de lipsa de procedura cu contestatoarea solicita citarea acesteia la sediul aparatorului acesteia, desi nu avea dreptul de a se erija in „aparator al contestatoarei” si nici sa ridice cereri in numele sau, incalcand astfel dispozitiile art. 119 din Statutul profesiei de avocat, conflictul de interese fiind prevazut ca infractiune in Codul penal. Desi in dosar nu exista adresa avocatului contestatoarei este curios cum instanta o indica in dosar si dispune citarea contestatoarei de la aceasta adresa.
Avocatul M. A. nu a avut niciodata mandat sa reprezinte interesele contestatoarei, imprejurare care rezulta din adresa UNBR, nu s-a prezentat niciodata in cauza si nu exista nici o motivatie ca instanta sa comunice sentinta pe adresa acestuia la data de 30.10.2007.
In incheierea din data de 20.09.2007 fara a exista vreo proba, instanta renunta sa o citeze  in calitate de intimata pe S.C. „K.Q.I.S.” S.A si citeaza o alta societate pe S.C. L. R. S. S. Ag.
In incheierea din data de 24.10.2007 instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond, iar in baza unui mandat nelegal avocatul intimatei pune concluzii in fond. Prin aceeasi incheiere se amana pronuntarea solutiei pentru data de 26.10.2007. la aceasta data se depun la dosar chitante in care sunt consemnate onorarii de avocat intr-un cuantum exorbitant, in copii xerox. Sentinta este pronuntata in contradictoriu cu S.C. L. R. S. S. Ag si nu cu S.C. „K.Q.I.S.” S.A. Pe toata durata procesului contestatoarea arata ca nu a fost legal citata, nu a putut invoca aceasta imprejurare intrucat nu ea este cea care a formulat recursul impotriva sentintei.
Contestatoarea arata ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 43, 105, 106 si 108 Cod de procedura civila, incheierile de sedinta fiind nule, mandatul de reprezentare al avocatului intimatei fiind de asemenea nul, reprezentarea sa de catre avocat nu este una valida deoarece nu exista contract incheiat intre contestatoare si avocat pentru reprezentarea acesteia, iar imputernicirea avocatiala nu este semnata de aceasta.
In sustinerea contestatiei in anulare se invoca si dispozitiile art. 6 ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului potrivit cu care  in solutionarea cauzelor instanta trebuie sa aiba o abordare obiectiva, ca o cerinta de impartialitate ( Bochan vs. Ucraina), iar in cauza Kyprianou vs. Cipru Curtea face trimitere la o jurisdictie superioara care poate in anumite cazuri sa redreseze erorile de procedura din prima instanta.
Se invoca in mod amplu motive privind nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munca si  ale actelor de procedura. 
Au fost depuse la dosar Rezolutia nr. 218/P/2008 a parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia numarul 660/10 octombrie 2009 a Uniunii nationale a Barourilor din Romania, Decizia penala numarul 1216/R a curtii de Apel Bucuresti Sectia a II a penala pentru cauze cu minori si familie.
Asupra contestatiei in anulare de fata instanta retine urmatoarele: astfel cum rezulta din dispozitiile art. 317 Cod de procedura civila, hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare atunci cand procedura de chemare in judecata a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina , nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii. Dispozitiile legale aratate prescriu si faptul ca aceasta cale extraordinara de atac poate fi primita doar atunci cand aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.
Ceea ce instanta este chemata sa examineze, pentru a se pronunta asupra admisibilitatii contestatiei in anulare, vizeaza doua aspecte: verificarea legalitatii procedurii de citare la instanta de fond si imprejurarea daca eventuala nelegala citare putea fi invocata pe calea recursului.
Cu privire la modul in care contestatoarea a fost citata in fata instantei de fond, Tribunalul retine urmatoarele:
La data de 29 mai , contestatoarea se  adreseaza Tribunalului Sibiu cu o contestatie prin care solicita anularea deciziei de concediere, cerere ce se inregistreaza in dosarul 2227/85/2007 al acestei instante. In cuprinsul cererii domiciliul  contestatoarei este indicat ca fiind in  Mun. Sibiu. Instanta dispune citarea contestatoarei de la adresa indicata.
La termenul din 13.06.2007, in cuprinsul procedurii  de citare cu contestatoarea se consemneaza ca persoana citata si-a schimbat adresa.
Obligatia indicarii domiciliului partilor, in cererea de chemare in judecata, revine reclamantului, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 112 Cod de procedura civila.
Nici un moment contestatoarea nu a invocat faptul ca domiciliul sau initial a fost cel aratat in contestatia formulata in fata instantei de fond, ci doar faptul ca pe parcursul procesului s-a produs o schimbare a domiciliului sau.
Articolul 98 din Codul de procedura civila prescrie modalitatea in care schimbarea domiciliului uneia dintre parti pe parcursul procesului trebuie adusa la cunostinta instantei, sub sanctiunea neluarii ei in seama. Schimbarea domiciliului trebuie adusa la cunostinta instantei cu petitie depusa la dosar, iar partii potrivnice prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu petitia prin care se instiinteaza instanta despre schimbarea domiciliului.
Aceste norme sunt de procedura si in consecinta de stricta interpretare.
 In situatia in care partea nu se supune conduitei prescrise de dispozitia legala aratata, instanta este tinuta sa citeze partea de la adresa indicata, considerand ca acesta este domiciliul sau, in sens procedural, pe care si l-a ales, si unde doreste sa i se comunice toate actele de procedura.
Este adevarat ca in denuntul, respectiv plangerea penala depuse contestatoarea indica Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti un oficiu postal ca fiind locul de comunicare al actelor de procedura. Aceasta adresa nu este indicata insa si Tribunalului Sibiu, astfel ca in contextul dispozitiilor art. 98 Cod de procedura civila aceasta adresa nu putea fi luata in seama de catre instanta pentru comunicarea actelor de procedura efectuate in dosarul instrumentat .
Faptul ca instanta a dispus citarea contestatoarei si la sediul profesional al avocatului, precum si prin afisare la usa instantei, sunt masuri care nu viciaza procedura de citare cu contestatoarea cat timp a fost indeplinita procedura de citare si la domiciliul indicat de aceasta in cererea sa. Pe de alta, parte tabloul avocatilor, in care este consemnat si sediul profesional,  este un document public afisat la sediul fiecarei instante.
Contestatoarea a dovedit odata cu depunerea raportului de expertiza criminalistica extrajudiciara (fila 66 din dosar) faptul ca semnatura de pe contestatia ce face obiectul dosarului numarul 1 al Tribunalului Sibiu nu-i apartine. Insa, contestatoarea intelege sa sustina, prin intreaga sa atitudine si chiar si prin formularea prezentei cai de atac, contestatia formulata.
In cauza de fata, contestatoarea arata faptul ca cererea de suspendare, aflata la fila 16 din dosarul instantei de fond, nu este semnata de ea, insa invoca in sustinerea contestatiei in anulare inscrisuri ce insotesc cererea de suspendare, manifestand o atitudine care exclude buna credinta in exercitarea drepturilor procesuale.
Concluzia care se desprinde este aceea ca procedura de citare in fata instantei de fond pentru contestatoare, cu prilejul dezbaterii cauzei a fost indeplinita in mod legal, cu respectarea normelor procesuale  mai sus aratate.
Cu privire la imprejurarea daca eventuala  nelegala citare putea fi invocata pe calea caii de atac a recursului, Tribunalul retine urmatoarele:
Hotararea instantei de fond a fost comunicata contestatoarei si la adresa indicata in cererea de chemare in judecata (fila 180 din dosarul 1), astfel incat motivele invocate in prezenta contestatie in anulare  puteau fi relevate pe calea recursului intrucat nu s-au nascut dupa pronuntarea hotararii si contestatoarea nu a dovedit vreo imprejurare mai presus de vointa ei care sa o impiedice sa formuleze recurs.
Fata de cele mai sus aratate, intrucat la data dezbaterii pricinii in fond (24 octombrie 2007) procedura de citare cu contestatoarea s-a realizat  la adresa indicata de aceasta in cererea de chemare in judecata (fila 170), iar motivele invocate in prezenta cale extraordinara de atac existau la data pronuntarii hotararii atacate, si in consecinta puteau fi invocate de catre contestatoare pe calea recursului, rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prescrise de dispozitiile articolului 317 Cod de procedura civila, iar contestatia la executare nu poate fi admisa.
Celelalte motive invocate de catre contestatoare cu privire la nulitatea actelor de procedura si la nulitatea deciziei de concediere  nu se mai impun a fi analizate cat timp nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare.
Cauza de fata a fost dezbatuta in contradictoriu cu. SC. L. R. S. S. Ag  , fosta S.C. K. Q. I. S. S.A., pentru a se respecta cadrul procesual din fata instantei de fond, dar si avand in vedere faptul ca in dosarul numarul 1, in faza caii de atac a recursului, s-au depus inscrisuri (filele 35-55), care atesta identitatea celor doua societati, ca urmare a schimbarii denumirii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017