InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei

(Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA nr. 2601/sind

Sedinta publica din data de 12.12.2011
JUDECATOR SINDIC   - S. O.
GREFIER – M. G.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra contestatiei debitoarei SC D.I.G. SRL la tabelul definitiv intocmit de administratorul judiciar C.SPRL.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare ,  se constata lipsa  partilor.
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 05.12.2011 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de 12.12.201.  

JUDECATORUL  SINDIC  

      Asupra cauzei de fata:
      Debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C.a formulat contestatie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind valoarea inscrierii creditorilor AFP Brasov, SC M. C. SRL, SC F. I. SRL, SC T. T. SRL, SC L. SRL, SC E. I. SRL, M. D., SC  SRL, P. C. si SC T. I. SRL.
      In motivarea contestatiei se arata ca fara a verifica cererile de creanta depuse de creditorii aratati, administratorul judiciar C. SPRL i-a inscris pe doar pe baza propriei declaratii, fara a se tine seama de platile facute de debitoare, precum si de actele doveditoare.
      Mai arata debitoarea ca in ceea ce o priveste pe creditoarea P. C. aceasta a formulat cerere de renuntare le declaratia de creanta si cu toate acestea figureaza inca in tabelul definitiv.
      Tot debitoarea a aratat sumele reale cu care trebuiau inscrisi creditorii, acestia fiind inscrisi cu sume mai mari dintr-o eroare de calcul de administratorul judiciar.
      In drept au fost invocate prevederile art. 73 al. 2, art. 74, art. 75 din Legea nr.85/2006.
      Administratorul judiciar C. SPRL, prin raportul depus, a solicitat respingerea contestatiei in ceea ce priveste creantele creditorilor AFP Brasov si SC T.I. SRL, avand in vedere ca instanta s-a pronuntat asupra acestor creante prin contestatia formulata la tabelul preliminar de debitoare.
      In privinta celorlalte creditoare aratate, administratorul judiciar a aratat care sunt sumele pe care debitoarea le datoreaza fata de acestia, creditorii fiind inscrisi cu sume mai mari din eroare.
      Prin intampinarea depusa creditoarea AFP Brasov a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata avand in vedere ca la data de 02.12.2011 suma pe care aceasta o datoreaza este de 3.756.143 lei.
      Mai arata creditoarea ca prin Decizia de impunere nr. 751/2008 a solicitat inscrierea unei creante in suma de 3.678.446 lei, iar ulterior emiterii acestei decizii si pana la data de 18.01.2010, data deschiderii procedurii insolventei, debitoarea a procedat la achitarea sumei de 392.015 lei.
      Contestatia a fost legal timbrata cu 120 lei taxa judiciara de timbru  si 0,3 lei timbru judiciar .
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
      Administratorul judiciar C. SPRL a inscris creditoarele AFP Brasov, SC M. C. SRL, SC F. I. SRL, SC T. T. SRL, SC L. SRL, SC E. I. SRL, M.D., SC A. SRL si SC T. I. SRL in tabelul definitiv cu diferite sume, care sunt contestate de debitoare in sensul ca au fost inscrise in mod eronat.
      Creditoarea P. C. nu a mai fost trecuta de administratorul judiciar in tabelul definitiv avand in vedere ca aceasta a renuntat la creanta sa.
      Mai retine instanta ca prin Sentinta civila nr. 1311/sind/23.05.2011 a Tribunalului Brasov, a fost solutionata in mod irevocabil contestatia la tabelul preliminar al creantelor debitoarei.
      La termenul din data de 05.12.2011, instanta apus in discutia partilor exceptia prematuritatii intocmirii si afisarii tabelului definitiv al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., invocata de aceasta.
      Referitor la exceptia invocata, instanta urmeaza sa o respinga ca neintemeiata pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Astfel, potrivit art. 73 al. 1 din Legea nr. 85/2006, debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante, iar conform art. 74 al. 1 din acelasi act normativ, dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate, administratorul judiciar/lichidatorul va inregistra, de indata, la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor impotriva averii debitorului, aratand suma, prioritatea si situatia - garantata sau negarantata - a fiecarei creante.
      In cauza de fata, asa cum am aratat, prin Sentinta civila nr. 1311/sind/23.05.2011 a Tribunalului Brasov, irevocabila prin respingerea recursului, a fost solutionata contestatia la tabelul preliminar al creantelor debitoarei.
      Prin urmare, solutionandu-se in mod irevocabil toate contestatiile la tabelul preliminar al creantelor debitoarei, administratorul judiciar in mod corect a intocmit tabelul definitiv, l-a inregistrat si afisat la sediul tribunalului, intocmirea si afisarea nefiind prematura.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 137 C. pr. civ., raportat la art. 74 al. 1 din Legea nr. 85/2006, va respinge exceptia prematuritatii intocmirii si afisarii tabelului definitiv al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., invocata de aceasta, ca neintemeiata.
      Pe fondul cauzei, instanta urmeaza sa admita, sa admita in parte si sa respinga contestatiile formulate pentru urmatoarele motive:
      Astfel, potrivit art. 75 al. 1 din Legea nr. 85/2006, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.
      Fiind o contestatie la tabelul preliminar instanta va analiza pentru fiecare contestatie in parte existenta unei erori esentiale (o greseala,o incalcare involuntara a unui adevar), care daca exista impune modificarea tabelului definitiv de creante al debitoarei.
      Instanta urmeaza sa admita contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C, la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei AFP Brasov, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Creditoarea AFP Brasov a fost inscrisa in mod provizoriu in tabelul definitiv al creantelor debitoarei cu suma de 3.678.446 lei, in categoria creantelor garantate.
      Aceasta suma a fost inscrisa in mod provizoriu in baza Deciziei de impunere nr. 751/2008, decizie care este contestata de debitoare (este si motivul pentru care a fost inscrisa in mod provizoriu).
      Asa cum am aratat, prin intampinarea depusa, creditoarea AFP Brasov a recunoscut ca  ulterior emiterii acestei decizii si pana la data de 18.01.2010, data deschiderii procedurii insolventei, debitoarea a procedat la achitarea sumei de 392.015 lei.
      Fiind achitata aceasta suma inainte de deschiderea procedurii insolventei, in mod eronat a fost trecuta in tabelul preliminar si apoi definitiv, suma nefiind datorata.
      Nu are relevanta ca dupa data deschiderii procedurii debitoarea are de achitat sume in plus deoarece aceste sume nu trebuie trecute in tabelul preliminar si nici in cel definitiv urmand sa fie achitate cu prioritate conform art. 64 al. 6 din Legea nr. 85/2006.
      Faptul ca initial debitoarea a formulat contestatie la tabelul preliminar si impotriva acestei inscrieri a creditoarei nu duce la incalcarea autoritatii de lucru judecat, deoarece pe de o parte creanta creditoarei AFP Brasov este inscrisa in mod provizoriu, iar pe de alta parte creditoarea a recunoscut faptul ca debitoarea a achitat o parte din debit inainte de deschiderea procedurii insolventei.
      Prin urmare ne aflam in situatia unei erori esentiale care impune modificarea tabelului definitiv.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 75 al. 1 si 2 din Legea nr.85/2006, va admite contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special Savin Costel, la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei AFP Brasov si in consecinta va dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea AFP Brasov, in sensul inscrierii in mod provizoriu la masa credala cu suma de 3.286.431 lei, in loc de 3.678.446 lei, in categoria creantelor garantate.
      Instanta va admite si contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor SC M. C. SRL, SC F. I. SRL, SC T. T. SRL, SC L. SRL si SC E. I. SRL, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Astfel, asa cum reiese din tabelul definitiv rectificat al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, creditoarea SC M. C. SRL a fost trecuta cu suma de 26.553,72 lei, creditoarea SC F. I.SRL cu suma de 24.090 lei, creditoarea SC T. T. SRL cu suma de 8.013,56 lei, creditoarea SC L.A SRL cu suma de 29.820 lei, iar creditoarea SC E. I. SRL cu suma de 24.046,30 lei, toate in categoria creantelor chirografare.
      Asa cum reiese din actele depuse in dosarul de insolventa nr. 8014/62/2009 de catre creditori, cat si din raportul administratorului judiciar C. SPRL, dintr-o eroare acesti creditori au fost trecuti cu sume mai mari decat cele pe care le au in realitate.
      Astfel, acesti creditori detin in fapt urmatoarele creante: SC M. C.SRL suma de 23.593 lei, SC F. I. SRL suma de 23.710 lei, SC T. T. SRL suma de 7.633,56 lei, SC L. SRL suma de 15.778,92 lei, iar SC E. I. SRL suma de 23.666,30 lei.
      Prin urmare numai datorita unei erori de calcul (eroare esentiala) acesti creditori au fost trecuti in tabelul definitiv cu sume mai mari decat cele pe care le detin.
      Fata de cele aratate, fiind o eroare de calcul, instanta, in baza art. 75 al. 1 si 2 din Legea nr.85/2006, va admite contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S.C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor SC M. C. SRL, SC F. I. SRL, SC T. T. SRL, SC L. SRL si SC E. I. SRL si in consecinta va dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea SC M. C. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.593 lei, in loc de 26.553,72 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC F. I. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.710 lei, in loc de 24.090 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC T. T. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 7.633,56 lei, in loc de 8.013,56 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC L. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 15.778,92 lei, in loc de 29.820 lei, in categoria creantelor chirografare si privind creditoarea SC E. I. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.666,30 lei, in loc de 24.046,30 lei, in categoria creantelor chirografare.
      Instanta va admite in parte si contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special Savin Costel, la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor M. D. si SC A. SRL, pentru urmatoarele motive:
      Astfel, asa cum reiese din tabelul definitiv rectificat al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, creditoarea M.D. a fost inscrisa cu suma de 17.870 lei, iar creditoarea SC A. SRL cu suma de 79.765,58 lei.
      Asa cum reiese din actele depuse in dosarul de insolventa nr. 8014/62/2009 de catre creditori, cat si din raportul administratorului judiciar C. SPRL, dintr-o eroare acesti creditori au fost trecuti cu sume mai mari decat cele pe care le au in realitate.
      Astfel, acesti creditori detin in fapt urmatoarele creante: M.D. suma de 16.320,30 lei, iar SC A. SRL suma de 51.753 lei.
      Prin urmare numai datorita unei erori de calcul (eroare esentiala) acesti creditori au fost trecuti in tabelul definitiv cu sume mai mari decat cele pe care le detin.
      Fata de cele aratate, fiind o eroare de calcul, instanta, in baza art. 75 al. 1 si 2 din Legea nr.85/2006, va admite in parte contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor M. D.si SC A. SRL si in consecinta va dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea M. D., in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 16.320,30 lei, in loc de 17.870 lei, in categoria creantelor chirografare si privind creditoarea SC A. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 51.753 lei, in loc de 79.765,58 lei, in categoria creantelor chirografare.
      Contestatia a fost admisa in parte deoarece debitoarea a solicitat modificarea tabelului definitiv prin inscrierea unor alte sume, nefacand nicio dovada in acest sens.
      In schimb, instanta va respinge contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S.C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei P. C., ca ramasa fara obiect, avand in vedere urmatoarele motive:
      Asa cum reiese din tabelul definitiv rectificat al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, creditoarea P.C. nu a mai fost inscrisa in acest tabel deoarece a renuntat la creanta pe care o detinea la societatea debitoare.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 75 al. 2 din Legea nr. 85/2006, raportat la art. 112 pct. 3 C. pr. civ, va respinge contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei P. C., ca ramasa fara obiect.
      Instanta va respinge si contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei SC T. I. SRL, ca neintemeiata, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Astfel, asa cum am aratat, debitoarea a formulat si contestatie la tabelul preliminar al creantelor, contestatie care a fost solutionata prin Sentinta civila nr. 1311/sind/23.05.2011 a Tribunalului Brasov, irevocabila prin respingerea recursului.
      Prin aceasta sentinta a fost admisa in parte contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special, la tabelul preliminar al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind inscrierea creantelor creditoarei SC T. I. SRL, dispunandu-se administratorului judiciar C. SPRL sa inscrie in tabelul definitiv al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, creditoarea SC T. I. SRL cu suma de 212.559 lei, in categoria creantelor chirografare, conform art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006.
      In aceste conditii creanta creditoarei a fost inscrisa in mod irevocabil in tabelul definitiv cu suma de 212.139,30 lei, inscrierea cu o alta suma respectiv cu suma de 39.190 lei cu titlu definitiv si cu suma de 173.368,02 lei cu titlu provizoriu incalcand autoritatea de lucru judecat.
      Neinscrierea in tabelul definitiv a sumei de 173.368,02 lei cu titlu provizoriu nu constituie o eroare esentiala, ci eventual o eroare de judecata care nu poate fi cenzurata in conditiile art. 75 al. 1 din Legea nr. 85/2006.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 75 al. 2 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei SC T. I. SRL, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII 
HOTARASTE 

      Respinge exceptia prematuritatii intocmirii si afisarii tabelului definitiv al creantelor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., invocata de aceasta, ca neintemeiata.
      Admite contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei AFP Brasov si in consecinta:
      Dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea AFP Brasov, in sensul inscrierii in mod provizoriu la masa credala cu suma de 3.286.431 lei, in loc de 3.678.446 lei, in categoria creantelor garantate.
      Admite contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor SC M.C. SRL, SC F. I. SRL, SC T. T. SRL, SC L.A SRL si SC E. I. SRL si in consecinta:
      Dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea SC M. C. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.593 lei, in loc de 26.553,72 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC F. I. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.710 lei, in loc de 24.090 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC T. T. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 7.633,56 lei, in loc de 8.013,56 lei, in categoria creantelor chirografare, privind creditoarea SC L. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 15.778,92 lei, in loc de 29.820 lei, in categoria creantelor chirografare si privind creditoarea SC E.I. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 23.666,30 lei, in loc de 24.046,30 lei, in categoria creantelor chirografare.
       Admite in parte contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special Savin Costel, la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarelor M. D. si SC A. SRL si in consecinta:
      Dispune administratorului judiciar C. SPRL sa modifice tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC D.I.G. SRL-in insolventa, privind creditoarea M. D., in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 16.320,30 lei, in loc de 17.870 lei, in categoria creantelor chirografare si privind creditoarea SC A. SRL, in sensul inscrierii la masa credala cu suma de 51.753 lei, in loc de 79.765,58 lei, in categoria creantelor chirografare.
      Respinge contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei P.C., ca ramasa fara obiect.
      Respinge contestatia formulata de debitoarea SC D.I.G. SRL-in insolventa, prin administrator special S. C., la tabelul definitiv, privind inscrierea creditoarei SC T. I. SRL, ca neintemeiata.
      Cu recurs in termen de 7 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica din data de 12.12.2011.
      
      JUDECATOR SINDIC GREFIER
      S. O. M. G.Red.O.S./20.12.2011
Dact.M.G./21.12.2011
3 ex.
         

1
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012