InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatie in anulare. Termen de exercitare

(Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

   Contestatie in anulare. Termen de exercitare. Invocarea citarii nelegale raportat la lipsa dreptului la aparare ca temei al contestatiei prev. de art. 317 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila.
    
    Art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila stabileste 15 zile intre primirea citatiei si termenul de judecata ca o prevedere in favoarea paratului, reglementarea acestei perioade pentru reclamant se regaseste in art. 89 alin. 1 Cod procedura civila.
    Acordarea unui singur termen pentru aparare la solicitarea oricarei parti in temeiul art. 156 Cod procedura civila, este o facultate a instantei de judecata.
    
    Sectia  civila – Decizia  civila nr.349/06 septembrie 2007
    
    Contestatorii H.N. si H.S. au solicitat in contradictoriu cu intimatii C.S.B.E.R., C.E., SC. U. SA, anularea deciziei civile nr. xxx/2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului. Contestatorii sustin ca instanta de recurs nu a respectat prevederile art.316 raportat la art. 298 cu aplicarea art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila, in sensul ca in incheierea de sedinta din 12 mai 2006 s-a mentionat ca procedura este legal indeplinita, desi citatia au primit-o cu doar 10 zile inaintea termenului de judecata, iar art. 114/1 Cod procedura civila, prevede un termen de 15 zile. La solicitarea intimatei C.S.B.E.R, instanta a acordat un termen pentru data de 2.06.2006 pentru ca intimata sa-si poata pregati apararea si formula intampinare. Anterior termenului de judecata din 2.06.2006, recurentii-contestatori si intimatul C.E. au formulat cerere de amanare pentru lipsa de aparare, cerere respinsa de instanta, care a amanat pronuntarea, insa contestatorii nu au avut cunostinta de acest aspect. Citatia a fost primita cu 10 zile inainte de termenul de judecata, iar in incheierea de sedinta s-a mentionat ca procedura este legal indeplinita, desi au fost incalcate prevederile art. 114/1 Cod procedura civila. Cererea de amanare formulata de recurenti era justificata, intrucat intampinarea nu fusese depusa. Concluzia contestatorilor este in sensul ca procedura de citare nu era legal indeplinita, in aceste conditii pentru nici unul din termenele de judecata.
    In privinta termenului de exercitare a contestatiei, se arata ca despre decizia atacata au luat cunostinta abia in data de 28.05.2006 in urma studierii dosarului 4793/2003 la Judecatoria Sibiu, si se incadreaza in termenul prev. de art. 319 alin. 2 Cod procedura civila.
    Intimatul a invocat tardivitatea formularii contestatiei, peste termenul de 15 zile prev. de art. 319 Cod procedura civila, caci este greu de admis ca recurentii nu au fost interesati de solutia din propria cale de atac. Pe de alta parte, se solicita respingerea contestatiei ca inadmisibila, fata de prevederile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, care prevede ca inmanarea citatiei trebuie facuta cu 5 zile inaintea termenului de judecata ,iar contestatorii le-au primit cu 10 zile inainte.
    Instanta a respins contestatia in anulare, ca nefondata, retinand ca art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila stipuleaza ca primul termen de judecata va fi astfel stabilit incat de la dat primirii citatiei, paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente cel putin 5 zile. Acordarea termenelor urmatoare de judecata se face in conditiile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, care sanctioneaza cu nulitatea inmanarea citatiei cu mai putin de 5 zile inaintea termenului de judecata. Contestatorii au declarat recurs inca din 2004, (recursul fiind inregistrat pe rolul ICCJ a avut un termen de judecata in 2006 si trimis in urma schimbarii normelor de procedura spre competenta solutionare curtii de apel ),   deci declansarea caii de atac nu a avut caracterul unei masuri „surpriza”, iar citarea lor cu 10 zile anterior termenului de judecata, respecta prevederile art. 114/1 Cod procedura civila (care raporteaza termenul la pozitia procesuala a paratului). Sunt respectate prevederile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, cu privire la procedura de citare pentru ambele termene de judecata.
In ceea ce priveste acordarea termenului pentru aparare, potrivit art. 156 Cod procedura civila, instanta are facultatea de a acorda un termen pentru acest motiv, insa doar un singur termen, la solicitarea oricarei parti. Sustinerea potrivit careia instanta poate acorda cate un termen pentru aparare la cererea fiecarei parti nu are suport in lege. In acest context instanta nu a retinut afirmatia contestatorilor ca nu au avut timp sa pregateasca apararea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017