InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatie in anulare. Termen de exercitare

(Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

   Contestatie in anulare. Termen de exercitare. Invocarea citarii nelegale raportat la lipsa dreptului la aparare ca temei al contestatiei prev. de art. 317 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila.
    
    Art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila stabileste 15 zile intre primirea citatiei si termenul de judecata ca o prevedere in favoarea paratului, reglementarea acestei perioade pentru reclamant se regaseste in art. 89 alin. 1 Cod procedura civila.
    Acordarea unui singur termen pentru aparare la solicitarea oricarei parti in temeiul art. 156 Cod procedura civila, este o facultate a instantei de judecata.
    
    Sectia  civila – Decizia  civila nr.349/06 septembrie 2007
    
    Contestatorii H.N. si H.S. au solicitat in contradictoriu cu intimatii C.S.B.E.R., C.E., SC. U. SA, anularea deciziei civile nr. xxx/2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului. Contestatorii sustin ca instanta de recurs nu a respectat prevederile art.316 raportat la art. 298 cu aplicarea art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila, in sensul ca in incheierea de sedinta din 12 mai 2006 s-a mentionat ca procedura este legal indeplinita, desi citatia au primit-o cu doar 10 zile inaintea termenului de judecata, iar art. 114/1 Cod procedura civila, prevede un termen de 15 zile. La solicitarea intimatei C.S.B.E.R, instanta a acordat un termen pentru data de 2.06.2006 pentru ca intimata sa-si poata pregati apararea si formula intampinare. Anterior termenului de judecata din 2.06.2006, recurentii-contestatori si intimatul C.E. au formulat cerere de amanare pentru lipsa de aparare, cerere respinsa de instanta, care a amanat pronuntarea, insa contestatorii nu au avut cunostinta de acest aspect. Citatia a fost primita cu 10 zile inainte de termenul de judecata, iar in incheierea de sedinta s-a mentionat ca procedura este legal indeplinita, desi au fost incalcate prevederile art. 114/1 Cod procedura civila. Cererea de amanare formulata de recurenti era justificata, intrucat intampinarea nu fusese depusa. Concluzia contestatorilor este in sensul ca procedura de citare nu era legal indeplinita, in aceste conditii pentru nici unul din termenele de judecata.
    In privinta termenului de exercitare a contestatiei, se arata ca despre decizia atacata au luat cunostinta abia in data de 28.05.2006 in urma studierii dosarului 4793/2003 la Judecatoria Sibiu, si se incadreaza in termenul prev. de art. 319 alin. 2 Cod procedura civila.
    Intimatul a invocat tardivitatea formularii contestatiei, peste termenul de 15 zile prev. de art. 319 Cod procedura civila, caci este greu de admis ca recurentii nu au fost interesati de solutia din propria cale de atac. Pe de alta parte, se solicita respingerea contestatiei ca inadmisibila, fata de prevederile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, care prevede ca inmanarea citatiei trebuie facuta cu 5 zile inaintea termenului de judecata ,iar contestatorii le-au primit cu 10 zile inainte.
    Instanta a respins contestatia in anulare, ca nefondata, retinand ca art. 114/1 alin. 3 Cod procedura civila stipuleaza ca primul termen de judecata va fi astfel stabilit incat de la dat primirii citatiei, paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente cel putin 5 zile. Acordarea termenelor urmatoare de judecata se face in conditiile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, care sanctioneaza cu nulitatea inmanarea citatiei cu mai putin de 5 zile inaintea termenului de judecata. Contestatorii au declarat recurs inca din 2004, (recursul fiind inregistrat pe rolul ICCJ a avut un termen de judecata in 2006 si trimis in urma schimbarii normelor de procedura spre competenta solutionare curtii de apel ),   deci declansarea caii de atac nu a avut caracterul unei masuri „surpriza”, iar citarea lor cu 10 zile anterior termenului de judecata, respecta prevederile art. 114/1 Cod procedura civila (care raporteaza termenul la pozitia procesuala a paratului). Sunt respectate prevederile art. 89 alin. 1 Cod procedura civila, cu privire la procedura de citare pentru ambele termene de judecata.
In ceea ce priveste acordarea termenului pentru aparare, potrivit art. 156 Cod procedura civila, instanta are facultatea de a acorda un termen pentru acest motiv, insa doar un singur termen, la solicitarea oricarei parti. Sustinerea potrivit careia instanta poate acorda cate un termen pentru aparare la cererea fiecarei parti nu are suport in lege. In acest context instanta nu a retinut afirmatia contestatorilor ca nu au avut timp sa pregateasca apararea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Ucenicie. Valorificare ca si stagiu de cotizare si vechime in munca. - Decizie nr. 535 din data de 05.04.2017
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Actiune in revendicare lacas de cult. - Decizie nr. 863 din data de 31.05.2017
Actiune in constatare desfasurare activitate in conditii deosebite de munca. - Decizie nr. 632 din data de 19.04.2017
Timbrul de mediu achitat pentru a inmatricula o autoutilitara care nu se produce ?i in Romania. Nelegalitatea refuzului de restituire. - Decizie nr. 504 din data de 01.03.2017
Restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren, atunci cand beneficiarului i s-a aprobat reintroducerea acestui teren in circuitul agricol. Nelegalitatea refuzului restituirii. - Decizie nr. 717 din data de 20.03.2017
Drepturi salariale acordate functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului A., in baza Legii nr.71/2015. Legalitatea dispozi?iilor contestate de prefect. - Decizie nr. 823 din data de 29.03.2017
Aplicarea dispozi?iilor Legii nr. 207/2015, privind noul Cod de procedura fiscala contesta?iilor administrative inregistrate ulterior datei de 01.01.2016. - Decizie nr. 863 din data de 31.03.2017
Acordarea sporului de instan?a personalului auxiliar din cadrul instan?elor judecatore?ti. Nelegalitatea deciziei de eliminare a acestuia ulterior intrarii in vigoare a Legii nr.71/2015, pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului - Decizie nr. 221 din data de 06.02.2017
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017