InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei.

(Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei.
     Prin greseala materiala in sensul art. 318 Cod  procedura civila se intelege o greseala de procedura si nu o greseala de judecata, de interpretare a dispozitiilor legale sau de apreciere a probelor , intrucat daca s-ar admite o asemenea situatie, ar insemna ca s-ar judeca un recurs la recurs, ceea ce este inamisibil.
     De aceea , greselile de fond pe care contestatoarea le imputa instantei de recurs, tinzand in felul acesta la rejudecarea litigiului, nu pot fi valorificate pe calea contestatiei in anulare.
      
     Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 790/28  aprilie  2010
     Prin contestatia in anulare formulata in contradictoriu cu intimata Institutia Prefectului - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculari Autovehicule Alba, contestatorul O.I. a solicitat sa se dispuna desfiintarea Deciziei nr. 1430/CA/2009 pronuntata de catre Curtea de Apel Alba Iulia in dosar nr. 1999/107/2009, cu consecinta respingerii recursului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei pronuntate de catre instanta de fond.
     In motivarea contestatiei in anulare se sustine faptul ca instanta de recurs s-a aflat intr-o eroare materiala atunci cand a admis recursul paratei Institutia Prefectului, pe motiv ca autovehiculul contestatorului nu se incadreaza in categoriile N1-Ml exceptate de la plata taxei de poluare, prevazuta de modificarea adusa de OUG 218/2008, fara a se lua in calcul faptul ca taxa de poluare instituita de OUG nr. 50/2008 contravine art. 90 din Tratatul Uniunii Europene. Instanta a luat in considerare doar teza a II-a a acestui articol, considerand ca doar modificarea adusa de OUG nr.50/2008 de catre OUG nr. 218/2008 este in contradictie cu art. 90 din Tratat, fara a lua in considerare teza I-a a art. 90, care precizeaza faptul ca nici un stat membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare. Or, din interpretarea coroborata a dispozitiilor legale in materia taxei pe poluare, rezulta ca aceasta taxa nu se aplica autovehiculelor inmatriculate (toate autovehiculele si nu numai cele Nl-Ml) in Romania si apoi reinmatriculate pe un alt proprietar in urma incheierii unor alte acte juridice translative de proprietate.
     In drept, au fost invocate prevederile art. 318 din Codul de procedura civila.
Contestatia in anulare a fost legal timbrata.
      Intimatul Institutia Prefectului judetului Alba a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei in anulare ca neintemeiata, aratand, in esenta, faptul ca din actele depuse la dosar rezulta ca autovehiculul a carui inmatriculare se cere face parte din categoria N2, instanta de recurs neaflandu-se in eroare materiala in momentul in care a retinut ca autovehiculul Iveco S2 nu face parte din categoriile M1 sau N1, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile contestatiei in anulare intemeiata pe art. 318 alin. 1 din Codul de procedura civila. Scutirea de la plata taxei pe poluare pentru autovehiculele N1 si Ml, cu capacitate cilindrica max. 200 cmc, cu norma de poluare Euro 4 stabilita prin OUG nr.218/2008 se aplica doar autoturismelor achizitionate in vederea inmatricularii in perioada 15.12.2008-31.12.2009.
Contestatia in anulare nu este intemeiata.
     Astfel, potrivit art. 31 alin. 1 teza I din Codul de procedura civila, hotararile instantei de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anulare cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale.
     Prin Decizia nr. 1430/CA/2009 Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul declarat de parata Institutia Prefectului judetului Alba impotriva Sentintei civile nr. 563/CAF/2009 pronuntata de catre Tribunalul Alba si a modificat sentinta recurata in sensul respingerii actiunii reclamantului, retinand, in urma efectuarii unei analize a compatibilitatii legislatiei interne in materie de taxa pe poluare cu dispozitiile art. 90 din TCE, ca autoturismul marca Iveco S2 achizitionat de reclamant la data de 04.08.2008 din Germania nu intruneste cerinta de a fi calificat ca produs similar autoturismelor exceptate de la plata taxei pe poluare, respectiv nu constituie un autoturism de categoria Ml, cu norma de poluare Euro 4 a carui capacitate cilindrica nu depaseste 2000 cmc si nici autoturism de categoria N1.
     Sustinerile contestatorului relativ la eroarea materiala in care instanta dea recurs s-a aflat atunci cand a admis recursul paratei Institutia Prefectului si a modificat Sentinta civila nr. 562/CAF/2009 pronuntata de Tribunalul Alba, pe motiv ca autovehiculul contestatorului nu se incadreaza in categoriile Ml si N1 exceptate de la plata taxei pe poluare, prevazuta de modificarea adusa de OUG nr. 218/2008, fara a lua in calcul faptul ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 contravine art. 90 din TCE, nu se incadreaza in ceea ce se intelege prin eroare materiala in sensul art. 3 18 din Codul de procedura civila.
     Aceasta intrucat, din examinarea actelor dosarului in care a fost pronuntata decizia contestata, rezulta ca autoturismul achizitionat de reclamant din Germania la data de 4.08.2008 nu se incadreaza in categoriile Ml-N1 cum, corect, de altfel, s-a retinut de catre instanta de recurs, fiind vorba de un autovehicul marca Iveco, care face parte din categoria S2.
     De asemenea, nu constituie greseala materiala in sensul articolului mai sus mentionat nici sustinerile contestatorului referitoare la neluarea in calcul de catre instanta de recurs a faptului ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr.
50/2008 contravine art. 90 TCE, intrucat prin greseala materiala nu se intelege o greseala de interpretare a dispozitiilor legale, ci o greseala de procedura, greselile pe care contestatorul le imputa instantei de recurs tinzand spre reluarea judecatii fondului litigiului, ceea ce nu este posibil intr-o cale extraordinara de atac.
     Referitor la sustinerile contestatorul ui in sensul ca instanta de recurs ar fi avut in vedere la pronuntarea sentintei numai teza a II-a a art. 90 din TCE si nu si teza I a acestui articol, se observa, din considerentele deciziei contestate, ca instanta de recurs a analizat compatibilitatea legislatiei nationale prin care a fost instituita taxa pe poluare prin raportare la intreg art. 90 din TCE si nu numai cu privire la teza a II-a a acestui articol, asa cum se sustine de catre contestator.
     Insa, greseala materiala in sensul art. 318 din Codul de procedura civila nu exista nici chiar in situatia in care o atare analiza s-ar fi realizat in modalitatea evocata de catre contestator, intrucat si de aceasta data se invoca tot o eroare de interpretare a dispozitiilor legale si nu greseli de procedura .
     Pentru considerentele ce au fost expuse, contestatia in anulare se constata a fi neintemeiata, motiv pentru care, in baza art. 318 si urmatoarele din Codul de procedura civila, va fi respinsa.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Ucenicie. Valorificare ca si stagiu de cotizare si vechime in munca. - Decizie nr. 535 din data de 05.04.2017
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Actiune in revendicare lacas de cult. - Decizie nr. 863 din data de 31.05.2017
Actiune in constatare desfasurare activitate in conditii deosebite de munca. - Decizie nr. 632 din data de 19.04.2017
Timbrul de mediu achitat pentru a inmatricula o autoutilitara care nu se produce ?i in Romania. Nelegalitatea refuzului de restituire. - Decizie nr. 504 din data de 01.03.2017
Restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren, atunci cand beneficiarului i s-a aprobat reintroducerea acestui teren in circuitul agricol. Nelegalitatea refuzului restituirii. - Decizie nr. 717 din data de 20.03.2017
Drepturi salariale acordate functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului A., in baza Legii nr.71/2015. Legalitatea dispozi?iilor contestate de prefect. - Decizie nr. 823 din data de 29.03.2017
Aplicarea dispozi?iilor Legii nr. 207/2015, privind noul Cod de procedura fiscala contesta?iilor administrative inregistrate ulterior datei de 01.01.2016. - Decizie nr. 863 din data de 31.03.2017
Acordarea sporului de instan?a personalului auxiliar din cadrul instan?elor judecatore?ti. Nelegalitatea deciziei de eliminare a acestuia ulterior intrarii in vigoare a Legii nr.71/2015, pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului - Decizie nr. 221 din data de 06.02.2017
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017