InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei.

(Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei.
     Prin greseala materiala in sensul art. 318 Cod  procedura civila se intelege o greseala de procedura si nu o greseala de judecata, de interpretare a dispozitiilor legale sau de apreciere a probelor , intrucat daca s-ar admite o asemenea situatie, ar insemna ca s-ar judeca un recurs la recurs, ceea ce este inamisibil.
     De aceea , greselile de fond pe care contestatoarea le imputa instantei de recurs, tinzand in felul acesta la rejudecarea litigiului, nu pot fi valorificate pe calea contestatiei in anulare.
      
     Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 790/28  aprilie  2010
     Prin contestatia in anulare formulata in contradictoriu cu intimata Institutia Prefectului - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculari Autovehicule Alba, contestatorul O.I. a solicitat sa se dispuna desfiintarea Deciziei nr. 1430/CA/2009 pronuntata de catre Curtea de Apel Alba Iulia in dosar nr. 1999/107/2009, cu consecinta respingerii recursului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei pronuntate de catre instanta de fond.
     In motivarea contestatiei in anulare se sustine faptul ca instanta de recurs s-a aflat intr-o eroare materiala atunci cand a admis recursul paratei Institutia Prefectului, pe motiv ca autovehiculul contestatorului nu se incadreaza in categoriile N1-Ml exceptate de la plata taxei de poluare, prevazuta de modificarea adusa de OUG 218/2008, fara a se lua in calcul faptul ca taxa de poluare instituita de OUG nr. 50/2008 contravine art. 90 din Tratatul Uniunii Europene. Instanta a luat in considerare doar teza a II-a a acestui articol, considerand ca doar modificarea adusa de OUG nr.50/2008 de catre OUG nr. 218/2008 este in contradictie cu art. 90 din Tratat, fara a lua in considerare teza I-a a art. 90, care precizeaza faptul ca nici un stat membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare. Or, din interpretarea coroborata a dispozitiilor legale in materia taxei pe poluare, rezulta ca aceasta taxa nu se aplica autovehiculelor inmatriculate (toate autovehiculele si nu numai cele Nl-Ml) in Romania si apoi reinmatriculate pe un alt proprietar in urma incheierii unor alte acte juridice translative de proprietate.
     In drept, au fost invocate prevederile art. 318 din Codul de procedura civila.
Contestatia in anulare a fost legal timbrata.
      Intimatul Institutia Prefectului judetului Alba a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei in anulare ca neintemeiata, aratand, in esenta, faptul ca din actele depuse la dosar rezulta ca autovehiculul a carui inmatriculare se cere face parte din categoria N2, instanta de recurs neaflandu-se in eroare materiala in momentul in care a retinut ca autovehiculul Iveco S2 nu face parte din categoriile M1 sau N1, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile contestatiei in anulare intemeiata pe art. 318 alin. 1 din Codul de procedura civila. Scutirea de la plata taxei pe poluare pentru autovehiculele N1 si Ml, cu capacitate cilindrica max. 200 cmc, cu norma de poluare Euro 4 stabilita prin OUG nr.218/2008 se aplica doar autoturismelor achizitionate in vederea inmatricularii in perioada 15.12.2008-31.12.2009.
Contestatia in anulare nu este intemeiata.
     Astfel, potrivit art. 31 alin. 1 teza I din Codul de procedura civila, hotararile instantei de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anulare cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale.
     Prin Decizia nr. 1430/CA/2009 Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul declarat de parata Institutia Prefectului judetului Alba impotriva Sentintei civile nr. 563/CAF/2009 pronuntata de catre Tribunalul Alba si a modificat sentinta recurata in sensul respingerii actiunii reclamantului, retinand, in urma efectuarii unei analize a compatibilitatii legislatiei interne in materie de taxa pe poluare cu dispozitiile art. 90 din TCE, ca autoturismul marca Iveco S2 achizitionat de reclamant la data de 04.08.2008 din Germania nu intruneste cerinta de a fi calificat ca produs similar autoturismelor exceptate de la plata taxei pe poluare, respectiv nu constituie un autoturism de categoria Ml, cu norma de poluare Euro 4 a carui capacitate cilindrica nu depaseste 2000 cmc si nici autoturism de categoria N1.
     Sustinerile contestatorului relativ la eroarea materiala in care instanta dea recurs s-a aflat atunci cand a admis recursul paratei Institutia Prefectului si a modificat Sentinta civila nr. 562/CAF/2009 pronuntata de Tribunalul Alba, pe motiv ca autovehiculul contestatorului nu se incadreaza in categoriile Ml si N1 exceptate de la plata taxei pe poluare, prevazuta de modificarea adusa de OUG nr. 218/2008, fara a lua in calcul faptul ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 contravine art. 90 din TCE, nu se incadreaza in ceea ce se intelege prin eroare materiala in sensul art. 3 18 din Codul de procedura civila.
     Aceasta intrucat, din examinarea actelor dosarului in care a fost pronuntata decizia contestata, rezulta ca autoturismul achizitionat de reclamant din Germania la data de 4.08.2008 nu se incadreaza in categoriile Ml-N1 cum, corect, de altfel, s-a retinut de catre instanta de recurs, fiind vorba de un autovehicul marca Iveco, care face parte din categoria S2.
     De asemenea, nu constituie greseala materiala in sensul articolului mai sus mentionat nici sustinerile contestatorului referitoare la neluarea in calcul de catre instanta de recurs a faptului ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr.
50/2008 contravine art. 90 TCE, intrucat prin greseala materiala nu se intelege o greseala de interpretare a dispozitiilor legale, ci o greseala de procedura, greselile pe care contestatorul le imputa instantei de recurs tinzand spre reluarea judecatii fondului litigiului, ceea ce nu este posibil intr-o cale extraordinara de atac.
     Referitor la sustinerile contestatorul ui in sensul ca instanta de recurs ar fi avut in vedere la pronuntarea sentintei numai teza a II-a a art. 90 din TCE si nu si teza I a acestui articol, se observa, din considerentele deciziei contestate, ca instanta de recurs a analizat compatibilitatea legislatiei nationale prin care a fost instituita taxa pe poluare prin raportare la intreg art. 90 din TCE si nu numai cu privire la teza a II-a a acestui articol, asa cum se sustine de catre contestator.
     Insa, greseala materiala in sensul art. 318 din Codul de procedura civila nu exista nici chiar in situatia in care o atare analiza s-ar fi realizat in modalitatea evocata de catre contestator, intrucat si de aceasta data se invoca tot o eroare de interpretare a dispozitiilor legale si nu greseli de procedura .
     Pentru considerentele ce au fost expuse, contestatia in anulare se constata a fi neintemeiata, motiv pentru care, in baza art. 318 si urmatoarele din Codul de procedura civila, va fi respinsa.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017