InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas...

(Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitase judecarea cauzei in lipsa sa.

Sectia  comerciala - Decizia comerciala nr. 297/24  martie 2010

Prin decizia comerciala nr. 68/22.01.2010, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia Sectia Comerciala in dosarul nr. 2,12/85/2003, a fost admis recursul declarat de paratul G.N. impotriva sentintei nr. 711/2009 pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 12/85/2003 al Tribunalului Sibiu si s-a modificat sentinta atacata, in sensul ca au fost respinse cererile formulate de creditorii SC T. SA Sibiu, Consiliul Local S., DGFP S. si BCR Sucursala S., pentru atragerea raspunderii paratului.
Impotriva acestei decizii, SC S.C. SRL Bucuresti, in calitate de cesionar al creantelor si drepturilor procesuale pe care BCR SA le avea fata de debitoarea SC M. C. SRL, a formulat contestatie in anulare solicitand sa fie anulata si sa se trimita cauza spre rejudecare instantei competente.
A motivat ca in data de 22.01.2010 Curtea de Apel Alba Iulia a procedat in mod nelegal la judecarea cauzei, in lipsa sa, fara a o cita pentru acel termen, fiind incidente prevederile art. 317 al. 1 Cod procedura civila.
A sustinut ca la termenul din 22.01.2010 instanta a admis cererea de introducere a sa in cauza, dar in acelasi timp a constatat ca pricina este in stare de judecata si a lasat-o in pronuntare, desi nu a fost prezent nici un reprezentant al sau si nu a solicitat judecarea in lipsa, astfel ca a fost privata de dreptul la aparare, iar decizia e lovita de nulitate absoluta raportat la prevederile art. 85 Cod procedura civila.
Contestatia in anulare este fondata.
Dispozitiile art. 85 Cod procedura civila, conform carora judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partii,  afara numai daca legea nu dispune altfel, sunt de natura sa asigure respectarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare.
In speta, prin nota de sedinta inregistrata in dosarul nr. 2,12/85/2009 chiar in data de 22.01.2010, cand era fixat si termenul de judecata, SC S.C. SRL a aratat ca BCR SA in calitate de cedent, i-a cesionat, in temeiul contractului de cesiune de creanta nr. , toate creantele si drepturile sale procesuale rezultate din imprumuturile de care a beneficiat SC M.C. SRL, categorie in care se inscria si respectivul litigiu si a solicitat sa se ia act de cesiunea de creanta, sa fie scoasa BCR SA din cauza si sa se introduca in cauza cesionarul SC S.C. SRL, in calitate de creditor (f. X dosar de recurs nr. 2,12/85/2010).
In sedinta din 22.01.2010, instanta de recurs a admis cererea de introducere in cauza a SC S.C. SRL, a constatat pricina in stare de judecata si s-a pronuntat asupra recursului paratului G.N. Aceasta fara a mai dispune citarea SC S.C. SRL, desi nu era prezent nici un reprezentant al sau si nici nu solicitase judecarea cauzei in lipsa sa de la dezbateri.
Astfel, contestatoarei i-a fost incalcat in respectivul recurs dreptul la aparare, vatamarea neputand fi inlaturata in alt mod conform art. 105 al. 2 Cod procedura civila fiind incidente prevederile art. 317 al. 1 Cod procedura civila.
Asa fiind, va fi admisa contestatia in anulare, se va anula decizia atacata si va fi fixat termen de judecata la 05.05.2010 pentru judecarea recursului din dosarul nr. 2,12/85/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017