Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Eroare materiala. Acordarea cheltuielilor de judecata.

(Decizie nr. 442 din data de 25.11.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Deliberand asupra cererii de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 06.10.2014, in dosarul nr. 763/311/2013, recurenta reclamanta V. V., in contradictoriu cu intimata parata M.M., in temeiul dispoz. art. 281 V.C.P.civ. a solicitat instantei sa indrepte eroarea materiala strecurata in  dispozitivul deciziei civile nr. 252/03.06.2014, pronuntata de Tribunalul Olt, in sensul de a se mentiona si cheltuielile de judecata, respectiv taxa judiciara si onorariu de avocat, urmand sa se dispuna obligarea paratei la achitarea in favoarea  sa a acestor sume, in cauza fiind aplicabile dispoz. art. 274 alin. 1 V.C.pr.civ.
A mai aratat recurenta reclamanta ca, intrucat aceasta decizie nu i-a fost comunicata, a luat cunostinta de continutul acesteia la data de 10.09.2014, asa cum rezulta din cererea formulata si anexata la dosar.
Prin concluziile scrise formulate la data de 21.11.2014, intimata parata M. M. a solicitat respingerea cererii de indreptare eroare materiala formulata de recurenta reclamanta, ca neintemeiata.
Referitor la cheltuielile de judecata la care reclamanta sustine ca este indreptatita, arata ca in practica judiciara s-a stabilit ca la baza solicitarii cheltuielilor de judecata sta culpa procesuala a celui care a pierdut procesul,  pozitia juridica de parte castigatoare fiind determinata de raportul obtinut prin hotararea de solutionare a litigiului.
Astfel, prin decizia civila nr. 1837/22.05.2014 ICCJ a statuat ca "prin anularea sentintei instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare, actiunea reclamantului nu a fost solutionata, nefiind stabilita partea castigatoare, astfel ca, in mod corect, instanta de apel nu s-a pronuntat asupra cheltuielilor de judecata".
Se arata ca,  in cauza de fata, prin admiterea recursului a fost casata sentinta de la fond iar cauza a fost trimisa pentru rejudecare. In rejudecare, la instanta de fond, cauza a fost inregistrata cu nr. 763/311/2013*, cu termen de judecata la data de 08.12.2014, cand, cheltuielile de judecata solicitate, vor fi acordate cu ocazia pronuntarii solutiei asupra fondului , iar modul de suportare al acestora in raport de obiectul procesului si la cererile partilor.
A solicitat judecarea cauzei in lipsa.
La termenul de astazi, in temeiul art. 84 C.proc.civ., pentru motivele aratate in practicaua prezentei hotarari, tribunalul a calificat cererea formulata de recurenta reclamanta drept cerere de completare dispozitiv.
Analizand cererea formulata de recurenta in considerarea dispozitiilor legale incidente in cauza, tribunalul constata ca aceasta este neintemeiata, avand in vedere urmatoarele considerente:
Potrivit art. 2812 alin. 1 C.proc.civ., "Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare.".
In speta, tribunalul retine ca prin decizia civila nr. 252/03.06.2014, pronuntata in dosarul nr. 763/311/2013 Tribunalul Olt a admis recursul declarat de recurenta reclamanta V. V. impotriva incheierii de admitere in principiu din data de 12.09.2013 si a sentintei civile nr. 12523/17.12.2013, a casat cele doua hotarari si a trimis cauza spre rejudecare la Judecatoria Slatina.
Este drept, atat prin cererea de recurs, cat si cu ocazia dezbaterilor orale consemnate in practicaua deciziei sus-mentionate, recurenta reclamanta a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
Insa, tribunalul retine ca, potrivit art. 274 C.proc.civ., partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuieli de judecata.
La baza obligatiei de restituire a cheltuielilor de judecata sta culpa procesuala, iar partea din vina careia s-a purtat procesul trebuie sa suporte cheltuielile facute, justificat, de partea care a castigat procesul.
Prin urmare, textul de lege invocat constituie prezumtia de culpa procesuala a celui ce cade in pretentii, pentru ca, daca debitorul din raportul juridic ce face obiectul judecatii si-ar fi respectat obligatia, creditorul obligatiei nu ar fi trebuit sa suporte sarcinile pecuniare ale unui proces.
Dreptul la acordarea cheltuielilor de judecata este un drept legal, ce deriva dintr-un raport juridic procesual si are ca finalitate acoperirea prejudiciului cauzat partii castigatoare a procesului.
In cauza, prin casarea hotararilor instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare, actiunea reclamantei nu a fost solutionata si cum la baza solicitarii cheltuielilor de judecata sta culpa procesuala a celui care a pierdut procesul, iar pozitia juridica de parte castigatoare este determinata de raportul dintre continutul obiectului actiunii si rezultatul obtinut prin hotararea de solutionare a litigiului, se constata ca prin trimiterea cauzei spre rejudecare nu s-a stabilit partea castigatoare, astfel incat in mod corect instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra cheltuielilor de judecata, acestea urmand a fi avute in vedere de instanta de trimitere odata cu solutionarea fondului.
Astfel fiind, raportat la aceste considerente, tribunalul urmeaza sa respinga cererea de completare dispozitiv formulata de recurenta reclamanta.
Data publicarii pe portal:21.01.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Modalitatea de valorificare a dreptului de eliberare a cartilor de identitate - Decizie nr. 142 din data de 14.01.2015
Formularea unei cererii de ajutor public judiciar. Respingerea cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 1661 din data de 11.10.2013
Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata. Anularea cererii ca insuficient timbrata. - Hotarare nr. 12 din data de 16.01.2013
Plata taxei judiciare de timbru - dovada. - Hotarare nr. 700 din data de 02.04.2013
Ordinea de solutionare a exceptiilor aprocesuale (de netimbrare ori de necompetenta). Caracterul imperativ al dispozitiilor privind taxele judiciare de timbru. - Decizie nr. 1799 din data de 13.12.2011
Actiune avand ca obiect anulare raport de evaluare a performantelor profesionale. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru. - Decizie nr. 1078 din data de 16.05.2011
Plata taxele judiciare de timbru in cazul formularii unei cereri adresate instantelor de judecata de persoane cu domiciliul in strainatate. - Decizie nr. 1392 din data de 27.09.2011
Cerere de ajutor public judiciar. Exercitarea caii de atac a recursului cu privire la modul de solutionare al cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 7 din data de 11.01.2011
Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line. - Decizie nr. 170 din data de 26.03.2010
Taxa de timbru. Institutie publica. Inaplicabilitatea prevederilor art.17 din Legea nr.146/1997 modificata. - Decizie nr. 55 din data de 03.02.2009
Detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal - Sentinta penala nr. 43 din data de 11.04.2011
Reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru - Sentinta civila nr. 5349 din data de 14.06.2012