InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Formularea unei cererii de ajutor public judiciar. Respingerea cererii de ajutor public judiciar.

(Decizie nr. 1661 din data de 11.10.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Taxa de timbru
Formularea unei cererii de ajutor public judiciar. Respingerea cererii de ajutor public judiciar. Obligativitatea comunicarii incheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar, in vederea exercitarii caii de atac a reexaminarii.
art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008

Dispozitiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, prevad un drept de reexaminare al celui interesat, impotriva incheierii prin care se respinge cererea de ajutor public judiciar. Dreptul la reexaminare poate fi exercitat in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii. Conform prevederilor art. 15 alin. 3 din OUG nr. 51/2008 aceasta cale de atac este unica, un alt complet pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.
In speta, dreptul paratei la reexaminarea incheierii din Camera de Consiliu, data la 04.06.2013,   nu a fost respectat, aceasta neregularitate procedurala, influentand decisiv solutia apelului. In cauza, invocand un drept propriu la acordarea ajutorului judiciar, parata-reclamanta P.E. era indreptatita la comunicarea incheierii de respingere si  exercitarea reexaminarii, in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008, fiind prematura solutionarea cauzei prin aplicarea sanctiunii de netimbrare, fara lamurirea irevocabila a acestei solicitari. Conduita contrara ar conduce la nerespectarea dreptului la un proces echitabil, continut in art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

(Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, decizia civila nr.1661/11.10.2013, in dosarul nr. 1491/302/2011)

Prin sentinta civila nr. 9667/09.12.2011 Judecatoria  Sectorului 5 Bucuresti a admis cererea formulata de reclamantul-parat P.A.R., in contradictoriu cu paratele-reclamante P.E. si P.O.M.A, a admis in parte cererea reconventionala, a anulat certificatele de mostenitor nr. /06.12.2010 si nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.M, de pe urma defunctului P.G., a constatat deschisa succesiunea defunctului P.G., decedat la 21.11.2010, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Sos.A, sector 5, a constatat ca au calitatea de mostenitori parata-reclamanta P.E., sotie supravietuitoare, avand o cota de 2/8 din masa succesorala, reclamantul-parat P.A.R, fiu, avand o cota de 3/8 din masa succesorala si parata-reclamanta P.O.M.A, fiica, avand o cota de 3/8 din masa succesorala, a constatat ca masa succesorala este compusa la activ din bunurile mobile si imobile enumerate in certificatele de mostenitor nr. 34/06.12.2010 si nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.F si la pasiv din urmatoarele sume: 5.000 ron, contravaloare lucrare funerara, 13.300 ron cheltuieli parastas si 40 ron taxa cimitir, a obligat paratele-reclamante la plata catre reclamantul-parat a sumei de 2.500 ron, cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat, a obligat paratele-reclamante la plata catre stat a sumei de 27.751,06 ron, reprezentand contravaloarea ajutorului public judiciar de care a beneficiat reclamantul-parat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a constatat ca de pe urma defunctului  P.G., decedat la 21.11.2010, au fost emise de catre BNP E.A.F certificatele de mostenitor nr. /06.12.2010 si nr. /15.12.2010 (filele  nr. 5 si 31) prin care s-a stabilit calitatea de mostenitoare in persoana paratelor-reclamante P.E (sotie supravietuitoare) si P.O.M.A (fiica), consemnandu-se totodata, ca nu sunt renuntatori si nici straini de mostenire prin neacceptare, conform art. 700 din vechiul Cod civil.
Dupa cum rezulta din copia certificatului de nastere aflata la fila nr. 8, reclamantul-parat P.A.R este fiul defunctului P.G., iar prezenta actiune a fost formulata la 26.01.2011, anterior implinirii termenului de 6 luni, prevazut de art. 700 alin. 1 din vechiul Cod civil, pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala si are, in aceste conditii, valoarea unei acceptari a mostenirii.
Cum reclamantul-parat este descendent al defunctului, facand asadar parte din clasa intai de mostenitori legali si nu s-a dovedit ca este nedemn fata de defunct ori exheredat de acesta (situatie in care oricum ar fi dobandit rezerva), prezinta relevanta acceptarea succesiunii, prin chiar formularea cererii de chemare in judecata, in termenul legal, iar nu eventuala lipsa a legaturilor cu defunctul in perioada anterioara decesului sau necunoasterea de catre paratele-reclamante a existentei inca unui descendent.
Conform art. 85 alin. 1 (fost art. 88 alin. 1) din Legea nr. 36/1995, cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.
Este evident ca, prin excluderea reclamantului-parat de la mostenirea tatalui sau, ca urmare a emiterii certificatelor de mostenitor, acesta a fost vatamat in drepturile sale succesorale, iar inlaturarea vatamarii nu poate fi realizata decat prin anularea actelor in discutie.
In consecinta, instanta a admis cererea principala, astfel cum a fost precizata si a anulat certificatele de mostenitor nr. /06.12.2010 si nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.F.
In continuare, a constatat deschisa succesiunea defunctului P.G. precum si ca au calitatea de mostenitori parata-reclamanta P.E, sotie supravietuitoare, avand o cota de 2/8 din masa succesorala, reclamantul-parat P.A.R, fiu, avand o cota de 3/8 din masa succesorala si parata-reclamanta P.O.M.A, fiica, avand o cota de 3/8 din masa succesorala.
In ceea ce priveste masa succesorala, instanta a retinut ca niciuna dintre parti nu a contestat activul constituit din bunurile enumerate de notarul public si nu a solicitat instantei sa constate si existenta altor bunuri succesorale.
Prin cererea reconventionala s-a solicitat atat constatarea cheltuielilor pricinuite de problemele de sanatate ale defunctului, cat si un pasiv succesoral, reprezentat de cheltuieli ocazionate cu decesul si pomenirile ulterioare, paratele-reclamante depunand mai multe inscrisuri pe care le-au considerat doveditoare.
Intrucat cheltuielile efectuate cu ingrijirea defunctului anterior decesului acestuia nu se incadreaza in categoria datoriilor succesorale si nici in cea a sarcinilor succesorale, ele ar fi putut face obiectul desocotirii intre mostenitori, fara implicarea patrimoniului succesoral, daca in baza obligatiei de intretinere, asemenea cheltuieli pot fi recuperate in parte de catre succesibilul ce le-a suportat.
In speta, pe langa faptul ca nu s-a solicitat sistarea starii de indiviziune si lichidarea oricaror alte obligatii patrimoniale, paratele-reclamante nici nu au facut dovada provenientei sumelor de bani din care au fost suportate serviciile medicale (filele 77, 91-93, 98, 210). Concret, trebuia probat ca sumele nu au apartinut chiar defunctului, caz in care, evident, nu ar exista obligatia de restituie intre mostenitori.
Singurele sume dovedite ca facand parte fara echivoc din pasivul succesoral sunt urmatoarele: 5.000 ron, contravaloare lucrare funerara (filele nr. 80-83), 13.300 ron cheltuieli parastas (filele nr. 201-204) si 40 ron taxa cimitir (filele 211 si 212). Pentru restul sumelor cuprinse in diferite bonuri fiscale sau facturi (filele 141, 142, 153, 208, 209, 213-217), reprezentand inclusiv contravaloarea unei canapele si a unui ceas Doxa (filele nr. 141 si 142) nu exista nicio proba ca acestea au fost folosite pentru respectarea obiceiurilor, fara sa fie si voluptuorii.
In fine, facand aplicarea art. 18 din OUG nr. 51/2008, a mai obligat paratele-reclamante la plata catre stat a contravalorii ajutorului public judiciar de care a beneficiat reclamantul-parat prin incheierea pronuntata in Camera de Consiliu la 09.09.2011 (fila nr. 166). Instanta a apreciat ca nu este incident art. 502 din acelasi act normativ (conform cu care beneficiarul ajutorului public are obligatia de restituire in situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat), deoarece  instanta nu a fost investita si cu sistarea starii de indiviziune, reclamantul-parat aflandu-se in indiviziune cu paratele-reclamante asupra patrimoniului succesoral, fara sa dobandeasca un drept exclusiv asupra vreunui bun.

Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratele-reclamante solicitand admiterea apelului, schimbarea in parte a sentintei apelate in sensul respingerii cererii actiunii principale si admiterea cererii reconventionale.

Prin decizia civila nr. 573A din 04.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a Civila, s-a anulat ca netimbrat, apelul formulat de apelantele-parate-reclamante P.E. si P.O.M.A., in contradictoriu cu intimatul-reclamant-parat P.A.R, impotriva sentintei civile nr. 9667/09.12.2011 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, s-a dispus amendarea apelantei P.O.M.A cu suma de 100 lei si s-a respins cererea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecata.
Pentru a decide astfel, cu privire la exceptia netimbrarii, conform art. 137 Cod procedura civila, tribunalul a retinut urmatoarele:
La termenul din data de  04.06.2013, tribunalul din oficiu, a ridicat exceptia netimbrarii apelului.
 Prin rezolutia de inregistrare a apelului la Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a Civila a fost fixata in sarcina apelantelor-parate-reclamante P.E. si P.O.M.A obligatia de plata a taxei de timbru in cuantum de 2.314 ron.
  Cu toate acestea, apelantele-parate-reclamante P.E. si P.O.M A nu au inteles sa isi indeplineasca obligatia de plata a taxei de timbru, datorata anticipat conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, desi au fost citate cu aceasta obligatie.
 Avand in vedere ca in conditiile netimbrarii cererii de apel, s-a considerat ca instanta de apel este nelegal sesizata, aceasta neputand analiza motivele depuse la dosar si in temeiul art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997, astfel ca tribunalul a anulat apelul ca netimbrat.
De asemenea, tribunalul a apreciat ca apelanta-parata-reclamanta P.O.M.A si-a exercitat cu rea-credinta drepturile procesuale constand in formularea unor cereri de ajutor public judiciar vadit netemeinice, atata timp cat cererea de reexaminare formulata de P.E. a fost respinsa. In acest sens, in temeiul art. 108 alin. 1 lit. a Cod procedura civila, coroborat cu art. 723 Cod procedura civila, apelanta-parata-reclamanta P.O.M.A a fost amendata cu suma de 100 lei.
Referitor la cheltuielile de judecata solicitate de intimatul-reclamant-parat, avand in vedere ca acestea nu au fost dovedite, tribunalul a apreciat ca nu pot fi acordate. Chitanta depusa la dosarul cauzei nu a putut fi apreciata ca reprezentand un act suficient in dovedirea onorariului de avocat, in lipsa mentionarii contractului de asistenta juridica si a facturii emise.

Impotriva deciziei tribunalului au declarat recurs paratele-reclamante P.E. si P.O.M.A, solicitand admiterea recursului  asa cum a fost formulat, modificarea in tot a  deciziei recurate, iar, pe fond, respingerea actiunii ca fiind neintemeiata, rejudecand cauza sau admiterea recursului, modificarea in tot a deciziei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare. In motivarea recursului intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, s-au aratat urmatoarele:
Recurentele-parate-reclamante critica decizia tribunalului, ca fiind data cu aplicarea gresita a legii si interpretarea gresita  a cererii de chemare in judecata, ca fiind asimilata unei acceptari a succesiunii, in conditiile in care nu se analizeaza lipsa relatiilor si legaturilor familiale intre defunct si reclamantul-parat.
Arata recurentele ca in continutul certificatelor de mostenitor au fost incluse bunuri ce formeaza masa succesorala, fara a se analiza cotele de participare la achizitionarea acestora, deoarece nu a existat nici un capat de cerere cu acest continut. Nu doresc sa se interpreteze ca ele ar fi fost de acord, cu cotele de participare de 50%, in special cota sotul supravietuitor. Cu siguranta, daca vor fi puse intr-o astfel se situatie, vor proba si cotele de participare cu privire la contravaloarea bunurilor ce compune masa partajabila.
De asemenea, instanta de judecata a interpretat gresit capatul de cerere referitor la solicitarea sumelor de bani achitate de recurentele-parate-reclamante cu problemele de sanatate ale defunctului.   Recurentele-parate-reclamante arata ca la dosarul cauzei sunt inscrisuri din care rezulta fara putere de tagada ca aceste sume au fost cheltuite in acest scop, apreciind ca s-a probat suficient chiar daca acestea nu au facut dovada provenientei sumelor de bani. In mod eronat s-a apreciat ca nu s-au justificat sumele de bani, avand in vedere faptul ca a fost o perioada foarte mare de timp in care defunctul, inaintea decesului, nu se mai deplasa, iar activitatea sa incetase.
De asemenea, instanta de fond fara a analiza corect si legal situatia de fapt a respins proba testimoniala care de asemenea, are rolul sau in dezlegarea pricinii. Concluzia recurentelor este aceea ca instanta de fond a fost nelamurita in solutionarea corecta a dosarului, fiind practic ingradit dreptul lor la aparare.
Recurentele-parate-reclamante arata ca nu au avut aceasta posibilitate nici in apel deoarece instanta de apel a anulat apelul ca netimbrat, in conditiile in care cererea de ajutor public judiciar a fost respinsa a data de 04.06.2013. Invedereaza ca incheierea data in Camera de Consiliu ce priveste cererea de acordare ajutor public judiciar la data de 04.06.2013 nu a fost definitiva si irevocabila, iar instanta de apel nu a acordat termen de judecata pentru a se depune cererea de reexaminare de catre apelanta-parata Preda Oana Maria AIexandra.
In aceste conditii, arata recurentele, nu au fost respectate prevederile OUG nr. 51/2008 in vederea promovarii cererii de reexaminare impotriva acestei incheieri. Astfel, instanta de apel a incalcat dispozitiile acelui act normativ si, de asemenea, dreptul lor la judecarea apelului. Chiar daca Legea nr. 146/1997 se aplica cu prioritate in cadrul desfasurarii unui proces, totusi acum nu se poate vorbi de aplicarea ei, deoarece instanta de judecata trebuia sa aiba in vedere faptul ca incheierea nu este irevocabila, si mai mult, in conformitate cu prevederile OUG nr. 51/2008 in contradictoriu cu partea adversa. Recurentele-parate-reclamante apreciaza ca apelul a fost anulat ca netimbrat in mod nejustificat si nelegal.

Prin decizia civila nr..1661/11.10.2013 pronuntata de catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a-IV-a Civila, a fost admis recursul formulat de recurentele-parate-reclamante P.E. si P.O.M.A impotriva deciziei civile nr. 573A din 04.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 1491/302/2011, in contradictoriu cu intimatul-reclamant-parat P.A.R, a fost casata decizia atacata si trimisa cauza spre rejudecarea apelului.
Examinand hotararea recurata prin prisma criticilor invocate si tinand seama de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul este fondat, urmand a fi admis, pentru urmatoarele considerente:
Recursul include critici asupra fondului dreptului, privind activul si pasivul masei succesorale, dar si critici de natura procesuala relative la incalcarea dreptului la aparare al paratelor-reclamante. Analiza acestor din urma motive va fi efectuata cu prioritate, in raport de faptul ca solutia atacata, a fost pronuntata in sensul anularii ca netimbrat a apelului paratelor-reclamante, fara a fi examinat fondul dreptului de succesiune in discutie.
Astfel, se afirma ca apelul a fost solutionat fara respectarea dreptului  paratei P.O.M.A., la reexaminarea incheierii din Camera de Consiliu, pronuntata la 04.06.2013 in sensul respingerii ca neintemeiata a cererii de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, inregistrata la 03.06.2013.
Sustinerea este corecta.
Incheierea la care se face referire a fost pronuntata in aceeasi zi (04.06.2013 ) cu decizia atacata prin care, luandu-se act de netimbrare, s-a dispus anularea cererii de apel din acest considerent.
Dispozitiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, prevad un drept de reexaminare al celui interesat, impotriva incheierii prin care se respinge cererea de ajutor public judiciar. Dreptul la reexaminare poate fi exercitat in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii. Conform prevederilor art. 15 alin. 3 din OUG nr. 51/2008 aceasta cale de atac este unica, un alt complet pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.
In speta, dreptul paratei P.O.M.A la reexaminarea incheierii din Camera de Consiliu, data la 04.06.2013,   nu a fost respectat, aceasta neregularitate procedurala, influentand decisiv solutia apelului.
Curtea noteaza ca este lipsit de relevanta in speta, faptul ca o cerere similara a fost formulata si respinsa irevocabil coparticipantului apelant, parata-reclamanta P.E. (prin incheierea din Camera de Consiliu din 13.02.2013). Conform art. 48 alin. 1 Cod pr. civila, in cazul coparticiparii procesuale, actele de procedura, apararile si concluziile unuia dintre reclamanti/parati, nu pot folosi nici pagubi celorlalti, dispozitie sustinuta si de prevederile alin. 2 care, enuntand exceptiile de la regula (intre care nu se afla situatia in speta), subliniaza inlaturarea efectelor potrivnice ale unui act de procedura al coparticipantului, de actul cel mai favorabil.
In cauza, invocand un drept propriu la acordarea ajutorului judiciar, parata-reclamanta P.E era indreptatita la comunicarea incheierii de respingere si  exercitarea reexaminarii, in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008, fiind prematura solutionarea cauzei prin aplicarea sanctiunii de netimbrare, fara lamurirea irevocabila a acestei solicitari. Conduita contrara ar conduce la nerespectarea dreptului la un proces echitabil, continut in art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Fata de aceste considerente, celelalte critici ale recursului, privind fondul dreptului de succesiune, nu vor mai fi analizate.
Ca atare, observand ca hotararea recurata a fost data cu incalcarea legii, motiv de nelegalitate prevazut de art.  304 pct. 9 Cod procedura civila, dar si ca s-a solutionat procesul fara a se intra in cercetarea fondului, Curtea va constata ca devin aplicabile dispozitiile de casare continute de art. 312 alin. 3 teza a II-a Cod procedura civila, sens in care va dispune, cu reluarea judecarii apelului de la actul de procedura specificat, respectiv comunicarea incheierii din 04.06.2013,   de respingere a cererii apelantei parate-reclamante Preda Elena, de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor. - Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar. - Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017