InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

SESIZARE CJUE

(Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin actiunea in contencios administrativ inregistrata sub dosar nr. reclamantul N. I.N. a chemat in judecata paratii A. F. P  si A. F.M solicitand instantei prin hotarare judecatoreasca: restituirea sumei de lei achitata cu titlu de taxa de poluare; obligarea paratei la plata dobanzii legale de la data formularii cererii de restituire si pana la data platii efective; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a achizitionat un autoturism second-hand marca … dintr-un alt stat al Uniunii Europene, respectiv Germania. Pentru inmatricularea autovehiculului in Romania i s-a impus achitarea sumei de … cu titlu de taxa de poluare in  temeiul O.U.G. nr. 50/2008, taxa pe care o considera neconforma cu dispozitiile art. 90 TCE (art. 110 TFUE).
In drept reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 90 par. 1 TCE, art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutia Romaniei, Legii nr. 554/2004, art. 2141-2143 si art. 2141 – 2143 din codul fiscal, art. 1084 si 1082 din codul civil si ale art. 274 Cod de procedura civila.
La termenul din 26.04.2012 Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a depus in numele paratei AFP Sibiu la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca nelegala si netemeinica.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:
In cursul anului 2009  reclamantul N I-N a achizitionat un  autoturism  marca .. inmatriculat pentru prima data intr-un alt stat al Comunitatii Europene, respectiv Germania.
Pentru inmatricularea in Romania a acestui autovehicul, reclamantul a platit in  temeiul art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008 suma de … lei cu titlu de taxa de poluare, taxa care, in conformitate cu dispozitiile art. 1 din O.U.G. nr. 50/2008 constituie venit la bugetul Fondului pentru Mediu care se administreaza de A. F M.
La data de 7 aprilie 2011 in cauza C-402/2009 Tatu contra Romaniei Curtea Europeana de Justitie a declarat:
La pct. 56: articolul 110 TFUE (identic cu art. 90 CE) obliga fiecare stat membru sa aleaga taxele aplicate autovehiculelor si sa le stabileasca regimul astfel incat acestea sa nu aiba ca efect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale si descurajarea, in acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare iar la pct. 58: rezulta fara echivoc ca reglementarea mentionata are ca efect faptul ca vehiculele de ocazie importate si caracterizate printr-o vechime si o uzura importante sunt supuse, in pofida aplicarii unei reduceri indicate a valorii taxei pentru a tine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piata, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in nici un fel grevate de o astfel de sarcina fiscala. Nu se poate contesta ca, in aceste conditii O.U.G. nr. 50/2008 are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre.
Potrivit pct. 62: Curtea declara:
„Articolul 110 trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa de poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza  punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.
Solutia din Cauza Tatu a fost mentinuta de Curtea Europeana de Justitie in cauza C-263/10 Nisipeanu.
In conformitate cu dispozitiile art. 65 din Regulamentul de procedura al Curtii Europene de Justitie, hotararea pronuntata de aceasta institutie are forta obligatorie de la data pronuntarii.
In contextul creat prin pronuntarea hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care au stabilit ca taxa de poluare reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, contravine prevederilor art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, principiul suprematiei dreptului european determina concluzia ca aceste din urma dispozitii legale prevaleaza.
In conformitate cu dispozitiile art. 148 din Constitutia Romaniei, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu trebuie aplicate cu prioritate fata de dispozitiile contrare cu legile interne.
In consecinta, fata de cele aratate mai sus, tribunalul urmeaza a obliga beneficiarul acestei taxe de poluare, A. F. M. sa restituie reclamantului suma de …lei incasata cu titlu de taxa de poluare.
In temeiul art. 124 Cod de procedura fiscala (O.G. nr. 92/2003), tribunalul urmeaza a obliga parata la plata catre reclamanta a dobanzii legale de la data  de …si pana la data platii efective.
Ca atare, fata de cele expuse mai sus, actiunea reclamantului  se priveste a fi intemeiata doar fata de parata A.F.M – in calitate de beneficiar al taxei de poluare – declarate ca „discriminatorie” de catre Curtea Europeana de Justitie, si urmeaza a fi admisa doar fata de aceasta parata.
In ce priveste actiunea reclamantului fata de A F P Sibiu tribunalul constata ca taxa de poluare nu face parte si nu se regaseste in bugetul consolidat al statului care este administrat de Ministerul Finantelor Publice prin ANAF si organele sale teritoriale: AFP, astfel ca actiunea reclamantului fata de acest parat ramane fara obiect ca o consecinta a restituirii taxei de poluare de catre beneficiarul ei, aceasta ramane fara obiect si urmeaza a fi respinsa.
Pe de alta parte, atat timp cat taxa de poluare instituita de OUG nr. 50/2008 raportat la reglementarile interne este atat legala, cat si constitutionala (Dec. Nr. 809/2009) iar art. 5 din OUG nr. 50/2008 instituie pentru autoritatea fiscala competenta obligatia de calcul al acestei taxe, conditii in care s-a stabilit de catre Curtea Europeana de Justitie ca taxa de poluare este discriminatorie si pe cale de consecinta intrucat urmeaza a fi restituita de catre beneficiarul ei, autoritatile fiscale competente raportat la atributiile limitate in privinta calculului taxei raman fara calitate procesuala in prezentul litigiu.
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 85/2012 emis de Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerului Finantelor Publice prezenta sentinta se va pune in executare de organul fiscal competent, respectiv parata AFP Sibiu.
In temeiul art. 274 Cod de procedura civila, instanta urmeaza a obliga parata la plata cheltuielilor de judecata reduse in suma de … catre reclamant.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017