InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bacau

Reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru

(Sentinta civila nr. 5349 din data de 14.06.2012 pronuntata de Judecatoria Bacau)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Judecatoria Bacau | Jurisprudenta Judecatoria Bacau


Deliberand asupra cererii de fata, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea formulata de reclamanta S.C. T.O. S.A.,la data de .,  in cadrul dosarului nr. . al  Judecatoriei Bacau s-a solicitat reexaminarea modului de stabilire a taxei de timbru in cuantum de 598,83 lei .
In motivarea cererii de reexaminare, reclamanta a aratat in esenta ca prin cererea introductiva  a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 8.130,43 lei, reprezentand cheltuieli de judecata conform contractului de asistenta juridica nr. .., pentru formularea si sustinerea recursului ce a facut obiectul dosarului nr. ., solutionat irevocabil de ., prin decizia nr. ..
Faptul ca a inteles sa formuleze aceasta cerere separat nu constituie un motiv pentru obligarea sa la plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, cele doua situatii  fiind identice (pretinderea cheltuielilor de judecata ca si capat accesoriu sau ca actiune distincta ulterioara). In cazul contrar, desi exista posibilitatea unei alegeri intre caile folosite pentru recuperarea cheltuielilor de judecata, in realitate se creeaza o situatie defavorabila pentru acela care formuleaza actiune ulterioara si separata, care este obligat la plata taxei de timbru, desi nu exista nici o ratiune pentru existenta unui tratament diferit fata de acela care solicita acelasi lucru printr-un capat de cerere accesoriu.
In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 14 Ordinul nr. 760/C/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxa judiciara de timbru.
Analizand actele si lucrarile depuse la dosar, instanta retine ca cererea nu este intemeiata, pentru  urmatoarele motive:
Reclamanta S.C. TO S.A. prin cererea de chemare in judecata  a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 8.130,43 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariul avocatului angajat pentru formularea si sustinerea recursului ce a facut obiectul dosarului nr. ., solutionat irevocabil de .. prin decizia nr. ..
Prin rezolutia judecatorului de serviciu s-a stabilit in sarcina reclamantei obligatia de a plati taxa de timbru de 598,83 lei si timbrul judiciar de 3 lei, potrivit dispozitiilor art. 2 al 1 lit. d din Legea nr. 146/1997.
Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, " Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate ".
Cererea de reexaminare a modalitatii de stabilire a taxei de timbru a fost formulata in termen legal.
Potrivit art. 14 Ordinul nr. 760/C/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxa judiciara de timbru, "De asemenea, nu se timbreaza: cererile de indreptare a erorilor materiale, tranzactiile intervenite intre parti in cursul procesului civil, cererile accesorii privind cheltuielile de judecata, precum si cererile pentru exercitarea cailor de atac in astfel de situatii.   
  Prin reglementarea art. 274 Cpc., se instituie posibilitatea formularii cererii de acordare a cheltuielilor de judecata fie prin formularea unei cereri accesorii  in cadrul dosarului in care au fost suportate, fie pe cale separata.
Cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala, potrivit art. 17 Cpc.
           Pentru a califica o cerere drept accesorie este esential, pe de o parte, sa depinda de solutia data cererii principale, iar pe de alta parte, sa se raporteze la cererea principala din acelasi proces, iar nu din procese diferite.
          Astfel, nu exista posibilitatea de a considera ca o cerere, formulata pe cale separata ca fiind o cerere accesorie, nefiind cu putinta sa sesizezi o instanta direct printr-o cerere accesorie.
Daca se formuleaza cererea de acordare a cheltuielilor de judecata pe cale separata, indiferent de natura procesului in care au fost efectuate, cauza devine un proces civil, de competenta instantei de drept comun competente din punct de vedere teritorial si material, astfel incat poate fi solutionata de instanta inferioara celei care s-a pronuntat asupra cererii principale.
Totodata, instanta retine faptul ca Legea nr. 146/1997 nu enumera in  continutul acesteia, in art. 15-172, cererea de solicitare a cheltuielilor de judecata pe cale separata in categoria celor scutite de la plata taxelor de timbru, fiind aplicabila, deci, norma generala a  timbrarii la valoare, deoarece legiuitorul nu a instituit o exceptie de la regula.
Pe cale de consecinta, va respinge cererea de reexaminare, ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
ultraj - Sentinta penala nr. .... din data de 12.10.2018
distrugere - Sentinta penala nr. 738 din data de 30.03.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
tainuire - Sentinta penala nr. 1008 din data de 22.10.2018
santaj - Hotarare nr. 18541 din data de 13.04.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
talharie - Hotarare nr. 6711 din data de 09.05.2017
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
santaj - Hotarare nr. 12160 din data de 27.04.2017
fals in declaratii - Hotarare nr. 2197 din data de 01.03.2017
plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
amenintare si ultraj - Hotarare nr. 8606 din data de 08.06.2017
refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
talharie - Sentinta penala nr. 954 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017