InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line.

(Decizie nr. 170 din data de 26.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line.

- Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, art.19

Potrivit art.19 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum a fost modificata prin OUG nr.212/04.12.2008, taxele judiciare de timbru se platesc in numerar, prin virament, sau in sistem on-line. Daca plata s-a facut in sistem on-line nu mai este necesara o confirmare in plus din partea bancii cu privire la incasarea taxei judiciare de timbru.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,
DECIZIA COMERCIALA nr.170 din 26.03.2010)

Prin sentinta comerciala nr.10993/6.10.2009 pronuntat de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a a fost anulata ca netimbrata cererea formulata de reclamanta A N M in contradictoriu cu parata S.C. I L R IFN S.A., retinandu-se ca desi reclamantei i s-a pus in vedere sa faca dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 62 lei si timbru judiciar de 0,30 lei, sub sanctiunea anularii cererii, reclamanta nu s-a conformat acestei dispozitii.
Impotriva acestei sentinte formuleaza apel reclamanta solicitand admiterea apelului, desfiintarea in tot a sentintei atacate si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru solutionarea fondului cauzei.
Apelanta invedereaza faptul ca taxa de timbru a fost achitata inca din data de 6.04.2009, fiind prezentata instantei o copie pentru termenul din data de 7.04.2009.
Se mai arata ca taxa de timbru a fost achitata in sistem „on-line”, neexistand obligativitatea depunerii vreunui original al viramentului, instanta punandu-i in vedere sa prezinte un extras de cont privitor la plata executata si cu privire la care exista dovada la dosar. Cu toate acestea, in mod inexplicabil tribunalul a anulat cererea ca netimbrata.
Analizand actele dosarului, Curtea constata ca apelul este intemeiat, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art.19 din Legea 146/1997, astfel cum a fost modificata prin OUG 212/4.12.2008, taxele judiciare de timbru se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line.
Apelanta a depus la dosar (fila 33) dovada achitarii taxei judiciare de timbru, respectiv O.P. nr.14/6.04.2009, taxa ce a fost achitata in sistem on-line.
La data de 6.05.2009 apelanta, la solicitarea instantei, depune un extras de cont curent eliberat de V. Romania cu privire la plata facuta in sistem on-line (fila 51), extras prin care se confirma aceasta plata.
La cererea instantei se depune ulterior dovada achitarii in sistem on-line printr-un inscris purtand stampila bancii (fila 144) si, cu toate acestea, cererea este anulata ca netimbrata.
De mentionat este faptul ca nu exista nici o dispozitie in Legea146/1997 privind taxele judiciare de timbru care sa prevada obligativitatea depunerii in original a dovezii privind achitarea taxelor judiciare de timbru.
Daca plata s-a facut in sistem on-line, este absurd a se solicita extras de cont cu viza bancii la care s-a platit, aceasta modalitate de plata fiind introdusa tocmai in vederea evitarii deplasarilor la institutia incasatoare.
Avand in vedere cele aratate mai sus, constatand ca apelanta a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru, in temeiul art.297 alin.1 C.pr.civ. Curtea urmeaza sa admita apelul, sa desfiinteze hotararea atacata si sa trimita cauza pentru solutionarea fondului, aceleiasi instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor. - Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar. - Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017