InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Contestatie la executare. Deducerea arestului din strainatate.

(Sentinta penala nr. 16/F/2012 din data de 16.07.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Contestatie la executare. Deducerea arestului din strainatate.

In vederea executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 149/2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, in cadrul derularii procedurii de extradare, petentul a fost arestat de autoritatile germane in perioada 11 august 2011 - 25 octombrie 2011.
Trib. Bistrita-Nasaud, sect. pen., sent. nr. 16/F/15 februarie 2012

Prin contestatia la executare inregistrata petentul-condamnat GBA a solicitat sa i se deduca din pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 149/2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, in executarea careia se afla incarcerat in Penitenciarul Bistrita, perioada 11.08.2011 - 25.11.2011.
Petentul-condamnat a sustinut ca in perioada mentionata mai sus a fost retinut si arestat in strainatate in vederea extradarii in scopul executarii pedepsei de 3 ani inchisoare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, precum si cele din dosarele acvirate, instanta retine urmatoarele:
Petentul-contestator a fost condamnat prin sentinta penala nr. 149/22 decembrie 2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud pronuntata in dosarul nr. 2208/112/2007 definitiva prin decizia nr. 4097/17 noiembrie 2010 a I.C.C.J. la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, urmare a contopirii pedepselor de: 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-b Cod penal pentru instigare la infractiunea de trafic de minori prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, art. 74 lit. a, 76 lit. b si 2 ani inchisoare aplicata pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a-b Cod penal.
In vederea executarii pedepsei a fost emis de Tribunalul Bistrita-Nasaud mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.167/2009 din 18 noiembrie 2010.
Intrucat petentul s-a sustras executarii pedepsei, prin Adresa nr. 1829911/VMG/03.01.2011 emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane - Biroul National Interpol s-a comunicat ca susnumitul a fost pus in urmarire internationala, in vederea arestarii.
Astfel, a fost emis Mandatul european de arestare nr. 167/E/2009 din 6 decembrie 2010, intrucat din datele comunicate la dosar a rezultat ca petentul se afla in Germania.
In urma emiterii mandatului european de arestare autoritatile judiciare din Germania - Procuratura Generala Nürnberg, a comunicat Tribunalului Bistrita-Nasaud ca, printr-o decizie adoptata la 11.10.2011, a fost aprobata extradarea petentului, aratandu-se totodata ca acesta este arestat din data de 11.08.2011 in scopul exclusiv al procedurii de extradare in Romania, pentru executarea pedepsei privative de libertate de 3 ani aplicata pentru savarsirea  faptelor descrise in Ordinul european de arestare nr. 2208/112/2007 emis de Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Printr-o adresa ulterioara Inspectoratul general al Politiei Romane - Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - Biroul Sirene, a comunicat ca la data de 25.10.2011 o escorta a Politiei Romane l-a preluat din Germania pe condamnatul GBA si l-a predat autoritatilor romane, acesta fiind incarcerat in aceeasi zi in Arestul  D.G.P.M.B., aspect confirmat printr-o alta adresa aflata la dosar.
In fine, prin adresa nr. 104530 din 01.11.2011 emisa de Penitenciarul Bucuresti - Prahova se comunica Tribunalului Bistrita-Nasaud ca petentul a inceput executarea pedepsei la data de 26.10.2011 si ca acesta urmeaza sa expire la data de 25.10.2014.
Raportat la datele existente la dosar, instanta apreciaza intemeiata contestatia la executare formulata, intrucat in vederea executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 149/2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, in cadrul derularii procedurii de extradare, petentul a fost arestat de autoritatile germane in perioada 11 august 2011 - 25 octombrie 2011.
In consecinta, si aceasta perioada se impune a fi dedusa din pedeapsa pe care petentul o executa in baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 167/2009 emis la 18 noiembrie 2010 de Tribunalul Bistrita-Nasaud, in dosar nr. 2208/112/2007, in baza sentintei penale nr. 149/22 decembrie 2009, definitiva prin Decizia penala nr. 4097/17.11.2010 a I.C.C.J.  Altfel spus, din pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata petentului prin sentinta de mai sus se va deduce perioada executata incepand cu 11 august 2011 pana in data de 25 octombrie 2011 si in continuare din data de 26.10.2011 pana la momentul liberarii conditionate sau eventual al datei la care urmeaza sa expire pedeapsa.
Pentru considerentele de mai sus, in temeiul art. 461 alin. 1 lit. d Cod procedura penala se va admite contestatia la executare formulata de condamnat, ca fiind intemeiata si in consecinta se va deduce din pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata acestuia prin S.p. nr.149 din 22 decembrie 2009 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud in dos.nr.2208/112/2007, definitiva prin Decizia penala nr.4097/17.11.2010 a I.C.C.J. (in baza caruia s-a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.167/2009 din 18 decembrie 2010) si a perioadei 11 august 2011 - 25 octombrie 2011 (reprezentand perioada in care susnumitul a fost arestat in vederea extradarii cu scopul executarii pedepsei aplicate prin sentinta mentionata mai sus, in baza Mandatului European de Arestare nr. 167/E/2009 din 06 decembrie 2010, emis de Tribunalul Bistrita-Nasaud in dos. nr. 2208/112/2007).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013