InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

Lipsa calitatii procesuale pasive a cumparatorului imobilului retrocedat pentru plata cheltuielilor privind imbunatatirile aduse acestuia

(Decizie nr. 207 din data de 14.09.2005 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

3.- Lipsa calitatii procesuale pasive a cumparatorului imobilului
retrocedat pentru plata cheltuielilor privind imbunatatirile aduse acestuia.

Prin sentinta civila nr.3942/30 iunie 2005 pronuntata in dosarul
nr.4093/2005 Judecatoria Braila a respins actiunea pentru lipsa calitatii
procesuale pasive a paratilor. A disjuns cerere reconventionala a paratilor
prin formarea unui nou dosar.
Pentru a pronunta aceasta sentinta Judecatoria Braila a retinut
ca reclamantii au solicitat obligarea paratului la plata contravalorii
imbunatatirilor aduse imobilului in suma de 34.000.000 lei si stabilirea unui
drept de retentie asupra imobilului pana la plata sumei si a cheltuielilor de
judecata.
Judecatoria Braila a constatat ca actiunea a fost formulata
impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, motivand ca
reclamantii in calitate de chiriasi trebuiau sa se indrepte impotriva
proprietarului initial caruia i s-a retrocedat imobilul in temeiul Legii 10/1991
in conformitate cu dispozitiile art.49 alin.2 din lege.
Recurentii au sustinut ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile
art.43 din OG nr.40/1999 care constituie o reglementare speciala in raport
cu Legea 10/2001 cu privire la protectia chiriasilor din spatiile cu destinatie
de locuinta.
S-a sustinut ca are dreptul la despagubiri pentru sporul de
valoare adus locuintei prin imbunatatirile necesare si utile efectuate cu
aprobarile prevazute de lege confirmate pe baza de acte justificative.
Apelantul a sustinut ca in cazul instrainarii locuintei, chiriasul
poate pretinde plata despagubirilor de la noul proprietar care are actiune in
regres.
Intimatul prin intampinare a solicitat respingerea recursului
deoarece art.49 alin.2 din Legea nr.10/2001 prevede ca in cazul in care
imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil cum este si cel in
cauza, obligatia de despagubire pentru imbunatatirile necesare si utile
efectuate de chirias revine persoanei indreptatite.
Tribunalul Braila examinand legalitatea si temeinicia sentintei a
respins recursul pentru urmatoarele considerente:
Situatia juridica a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 este reglementata prin Legea 10/2001.
OUG nr.40/1999 nu reglementeaza raporturi juridice izvorate din Legea nr.
10/2001 pentru ca este anterioara acestei legi.
Prin urmare art.43 din OUG nr.40/1999 nu este aplicabil in
speta, deoarece acest act normativ se referea la chiriasii din imobilele
restituite in baza Legii nr.112/1995.
In cauza sunt aplicabile dispozitiile art.49 din Legea nr.10/2001
in baza caruia s-a dispus restituirea imobilului catre fostii proprietari, care
au calitatea de persoane indreptatite in sensul legii.
In aceste conditii chiriasii au dreptul la despagubiri pentru
sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin
imbunatatirile necesare si utile de la persoana indreptatita la retrocedare.
Art. 52 din Legea nr.10/2001 prevede ca la data intrarii in
vigoare a acestei legi, se abroga orice dispozitie contrara.
Art.43 din OUG nr.40/1999 nu poate fi aplicat deoarece nu se
poate dispune cu privire la aceeasi situatie juridica prin doua dispozitii
contrare.
In acest caz, calitatea procesuala activa o au persoanele
indreptatite la restituirea in natura a imobilului in litigiu, nicidecum
cumparatorul acestuia de la persoana careia ia fost restituit imobilul.
Este evident ca ultima dispozitie legala se aplica, intrucat in
succesiunea actelor normative care au reglementat regimul juridic al
imobilelor preluate in mod abuziv, ultima norma legala este cea prevazuta
de art.49 din Legea nr.10/2001.

(Tribunalul Braila - Decizia civila nr.207/14 septembrie 2005) 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013