InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Reducere cuantum pensie intretinere.

(Decizie nr. 289 din data de 02.05.2012 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Reducere cuantum pensie intretinere.

DECIZIA CIVILA NR. 289/R/02 Mai 2012

      
      Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria O sub nr. XX/2012  reclamantul UM a chemat in judecata pe parata IA, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna  reducerea pensiei de intretinere  pe care  o datoreaza  minorului UV, stabilita prin sentinta civila nrXXX a Judecatoriei O.
      In motivarea actiunii reclamantul arata ca, prin sentinta civila mai sus mentionata,  a fost obligat sa plateasca cate 582 lei lunar pensie de intretinere in favoarea minorului  V.
      La stabilirea acestui cuantum  instanta a avut in vedere  ca reclamantul realiza un venit lunar de 2300 lei. Cu incepere de la  1.07.2010,  reclamantul primeste  salariu  diminuat  cu 25 %.
      Mai arata ca in urma  procesului de partaj, parata refuza sa-si asume obligatia de plata in cuantum de ? (350 lei lunar) a unui credit luat in timpul casatoriei  de la P Bank, ignorand hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila existenta, motiv pentru care trebuie sa plateasca reclamantul intregul credit (rata lunara de 700 lei).  Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la  stabilirea cuantumului pensiei,  solicita ca acest cuantum sa fie reapreciat.
      In drept, reclamantul a invocat art. 531 NCC si a depus la dosar adeverinta nr. 70/17.01.2012 , eliberata de  Liceul Teoretic O.
      Parata IA a formulat intampinare prin care a solicitat  respingerea actiunii .
      In motivare arata ca  din adeverinta  atasata  de reclamant la cererea de chemare  in judecata, rezulta ca acesta are un venit de  19.492 lei.
      Daca instanta ar admite cererea reclamantului, pensia de intretinere ar fi de 487 lei lunar. Aceasta diferenta de 95 lei/luna nu justifica admiterea cererii formulate de reclamant pentru urmatoarele considerente :
      Nevoile minorului au crescut  pentru ca de la data pronuntarii sentintei au trecut  4 ani si in septembrie  minorul implineste  7 ani si merge la scoala. Minorul are nevoie de  imbracaminte,  incaltaminte, hrana zilnica si medicamente. Mai arata ca este a 5 -a cerere  a reclamantului prin care  doreste  ca fiul sau sa nu aiba pensie  care sa-i asigure  , macar in parte, nevoile de crestere si educare  care sunt mult mai mari decat  suma de 582 lei, pe care o plateste in prezent.  Cererea de chemare in judecata  a minorului fata de care  reclamantul are obligatia de crestere si educare,  este imorala. Faptul ca art. 529 alin. 2  din C. civil,  prevede ca pentru un copil  pensia de intretinere  sa fie  pana la ? din venit,  nu este suficienta   pentru admiterea actiunii.
      Masura reducerii veniturilor reclamantului este una temporara si nu este esentiala pentru admiterea cererii sale.
      Potrivit art. 531 C. civil, daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea, instanta de tutela  poate  mari sau micsora pensia.
      Instanta nu este obligata,  ci aceasta trebuie sa faca o judecata de valoare si sa ajunga la concluzia  ca prin reducerea pensiei nu afecteaza, in primul rand , nevoile de crestere si educare ale  beneficiarului pensiei.
      Ori, in cauza, minorul a crescut si, pe cale de consecinta, au crescut nevoile sale.
      Faptul ca parata are un salariu, nu este relevant pentru ca parintii sunt obligati  sa contribuie, in principiu, in mod egal la cheltuielile de crestere si educare a minorului si in raport de veniturile nete ale fiecaruia.
      Reclamantul a procedat la poprirea salariului sau si lunar primeste suma de  180 lei, din salariul net al  paratei  care este sub  venitul minim pe economie.
      Prin executare silita, reclamantul a ridicat din domiciliul comun bunuri care erau absolut necesare pentru asigurarea traiului zilnic al minorului.
      In drept, parata a invocat art. 115 C.pr.civila.
      La dosarul cauzei, reclamantul a depus  adeverinta nr. 70/17.01.2012,  eliberata de Liceul Teoretic N care atesta ca  acesta este  salariat  al acestei unitati scolare  in functia de profesor , cu un venit  net  lunar  de 1949 lei, si copia sentintei civile nr.  XXX a Judecatoriei O.
      La randul sau, parata a depus  adeverinta nr. 6/2533/29.02.2012,  care atesta ca  este salariata a SC A, realizand   un venit net  total de 2469 lei  pe ultimele 6 luni si copii a 4 fluturasi  de lichidare  din lunile august ,septembrie si  decembrie 2011 si ianuarie 2012.
      A fost  luat interogatoriu reclamantului  la solicitarea paratei .
        Solutionand cauza, Judecatoria O prin sentinta civila nr. XX a admis actiunea  formulata de reclamantul UM si a redus pensia de intretinere stabilita in sarcina reclamantului si in favoarea minorului UV de la 587 lei lunar la 487 lei lunar, incepand cu data introducerii actiunii, 03.02.2012.
Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt: prin sentinta civila nr. XX  a fost admisa actiunea reclamantului UM  impotriva paratei  din prezenta cauza, desfacandu-se casatoria incheiata intre parti la 16.11.2002. Prin aceeasi sentinta civila, a fost incredintat spre crestere si educare mamei parate,  minorul UV, reclamantul fiind obligat  la plata unei pensii de intretinere de 582 lei lunar cu incepere de la data introducerii actiunii, respectiv 28.08.2008 si pana la majoratul copilului.
      La stabilirea cuantumului pensiei, s-au avut in vedere veniturile pe care  reclamantul le realiza  la data de 29.09.2008, in cuantum de  2300 lei lunar.
      Potrivit adeverintei de salariu, eliberate de Liceul Teoretic N, unitate scolara in care reclamantul indeplineste functia de profesor, acesta realizeaza un venit  mediu net  de 1949 lei.
      Conform art.  402 din NCC instanta de tutela stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile  de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, prin actiunea de divort. In alin. 2 al aceluiasi articol, se face trimitere la titlul V privind obligatia de intretinere.
      In art. 529 din titlul V, se arata ca  intretinerea este datorata  potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati. De asemenea, intretinerea datorata de parinte, se stabileste pana la ? din venitul sau lunar net,  pentru un copil.
      In speta,  sunt aplicabile  dispoz. art. 529  alin. 2 teza I, reclamantul  datorand pensie  pentru un  singur copil, respectiv pentru UV.
      In aceasta situatie, cuantumul pensiei,  a fost  stabilit la ?  din  venitul mediu lunar, respectiv din suma de 1949 lei,  cum rezulta din adeverinta  depusa la dosar.
      Impotriva acestei  sentinte a declarat recurs parata IA, recurs nemotivat si nesustinut nici in fata instantei.
Examinand insa hotararea atacata in raport cu apararile invocate de aceasta la fond, tribunalul retine ca asupra cuantumului intretinerii nu se poate interveni numai in raport de nevoile minorului, art. 529 cod civil stabilind o cota obligatorie pana la care pot fi afectate veniturile celui obligat, respectiv ? din acestea pentru un copil, cum este situatia de fata.
Avand in vedere ca recurenta parata nu a solicitat stabilirea pensiei in cota procentuala si nici instanta nu a dispus in acest sens, ceea ce ar fi preintampinat actionarea in judecata la schimbarea veniturilor celui obligat iar din actele de la dosar rezultand ca veniturile reclamantului sunt mai mici decat cele avute in vedere la pronuntarea sentintei civile 2011/2008, adica de 1949 lei fata de 2300 lei.
In mod corect instanta de fond a calculat contributia in raport cu noile date.
Chiar daca reducerea veniturilor intimatului este temporara, fapt nedovedit atata timp cat aprecierea a fost facuta in raport cu o perioada relevanta, ea impune o reapreciere a contributiei in conformitate cu dispozitiile  art. 531 cod civil, astfel ca sentinta atacata este legala si temeinica si deci recursul va fi respins.
Recursul este scutit de taxa de timbru.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010