Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Contestatie in anulare - Art. 318 teza I Cod procedura civila

(Decizie nr. 160 din data de 25.03.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Greselile materiale vizeaza erori materiale in legatura cu aspectele formale ale judecarii recursului si care au generat situatii gresite

Prin cererea inregistrata la instanta la data de 28.02.2014 contestatorii D.P., D.C., A.S., M.M. si C.L. au solicitat anularea deciziei nr. 891/21.10.2013, intimati fiind Directia Silvica Dambovita, Comisia Locala de fond funciar Bucsani  si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita.
Motivandu-si cererea, contestatorii au aratat ca dezlegarea data de instanta de recurs este rezultatul unei greseli materiale, ca instanta de recurs a admis calea de atac si a respins actiunea cu ignorarea deciziei civile nr. 47/17.01.2012 pronuntata in dosarul nr. 1452/315/2010, ca prin respectiva decizie se retinuse ca, in conditiile in care titlul de proprietate nr. 96727/2000 intrase in circuitul civil si, mai ales, avand in vedere ca cererea de anulare a acestui titlu si de schimbare a amplasamentului suprafetei de 5100 mp a fost formulata doar de unul dintre beneficiarii mostenitori, si anume D.C., care nu a prezentat o procura si pentru ceilalti mostenitori beneficiari ai reconstituirii dreptului de proprietate, modalitatea de anulare a titlului de proprietate nr. 96727/2000 si de emitere a altui titlu de proprietate pe un alt amplasament apare ca nelegala si abuziva, ca in speta este vorba de o cauza de nulitate relativa, nefiind permis comisiilor de aplicare a legii fondului funciar sa intervina unilateral in cuprinsul unui titlu de proprietate intrat in circuitul civil si sa creeze prin aceasta o vatamare beneficiarilor titlului, vatamare ce nu poate fi reparata decat prin anularea actului si ca nelegalitatea modului in care au actionat comisiile de aplicare a legii fondului funciar rezulta din imprejurarea ca titlul de proprietate din anul 2000 viza reconstituirea pe vechiul amplasament, liber la data solicitarii, iar prin titlul de proprietate eliberat in anul 2004, suprafata de 5100 mp a fost atribuita intr-o alta locatie, ce nu reprezinta fostul amplasament al terenului.
S-a mai sustinut ca in conformitate cu dispozitiile art. 315 alin. 1Cod procedura civila, hotararea mentionata a devenit obligatorie pentru instanta de fond in rejudecare asupra problemelor de drept dezlegate, ca este evident ca cea mai importanta problema de drept dezlegata prin decizia nr. 47/2012 este legata de faptul ca titlul de proprietate eliberat in anul 2004 a fost nelegal emis, existand o cauza de nulitate a acestuia, ca in aceste conditii instanta de recurs in rejudecare a comis o eroare si a trecut peste acest aspect absolut hotarator in solutionarea pricinii si ca motivarea deciziei contestate cuprinde aspecte pe care prima instanta de recurs le-a avut deja in vedere, ele nefiind unele noi, aparute dupa rejudecarea in fond a pricinii.
Intimatele nu au formulat intampinare.
S-a atasat dosarul in care a fost pronuntata decizia civila a carei anulare se solicita.
Examinand actele si lucrarile dosarului in raport de motivele invocate ca si de dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul va respinge contestatia in anulare pentru urmatoarele considerente:
Contestatia in anulare reprezinta o cale extraordinara de atac, in cadrul careia aceeasi instanta isi poate retracta propria-i hotarare, cazurile de admisibilitate fiind expres mentionate de dispozitiile art. 317 si 318 Cod procedura civila.
Ca atare, nefiind o cale de cenzura judiciara, contestatia in anulare nu poate fi exercitata pentru alte motive in afara celor strict prevazute de lege si nu este admisibila repunerea in discutie a unor probleme de fapt ori a unor motive care nu au fost solutionate de catre instanta.
Conform dispozitiilor art. 318 teza I Cod procedura civila hotararile instantelor de recurs pot fi atacate cu contestatie atunci cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale.
Din perspectiva cerintei prevazute in textul de lege susmentionat, tribunalul constata ca sustinerile contestatorilor nu vizeaza greseli materiale, ci eventual greseli de judecata privind aprecierea probelor sau aplicarea dispozitiilor legale incidente, greseli care nu pot face obiectul verificarii de catre instanta investita cu calea extraordinara de atac.
Greselile materiale la care se refera textul de lege enuntat vizeaza erori materiale in legatura cu aspectele formale ale judecarii recursului si care au generat solutii gresite.
Ori, sustinerile contestatorilor in sensul ca prin decizia nr. 47/2012 a fost dezlegata o importanta problema de drept, si anume faptul ca titlul de proprietate emis in anul 2004 a fost nelegal, existand o cauza de nulitate a acestuia si astfel instanta de rejudecare a comis o eroare trecand peste acest aspect care era hotarator in solutionarea pricinii, nu pot reprezenta greseli materiale in senul art. 318 Cod procedura civila.
Pe de alta parte, asa cum rezulta din considerentele deciziei civile contestate, limitele casarii cu trimitere spre rejudecare, stabilite prin decizia nr. 47/17.01.2012, au vizat in exclusivitate determinarea regimului juridic al terenului in litigiu, ceea ce a si facut instanta de recurs.
Prin urmare, nefiind incidente dispozitiile legale enuntate, tribunalul va respinge contestatia in anulare.

(Decizia civila nr. 160/25.03.2014 pronuntata in dosarul nr. 989/120/2014)

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006