Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Asigurari sociale

(Sentinta civila nr. 1009 din data de 10.09.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Dosar nr.745/120/2014                                                         Asigurari sociale
Tribunalul Dambovita
Sectia I civila

SENTINTA NR.1009
Sedinta publica din 10.09.2014

    Asigurari sociale. Retinere sume incasate necuvenit dupa 5 ani de la data emiterii deciziei de recuperare. Art.179 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede ca "sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani", constatandu-se prescris dreptul casei de pensii de a executa o decizie de recuperare emisa in urma cu 5 ani.

        La data de 18.02.2014, s-a inregistrat la instanta sub nr. 745/120/2014 cererea formulata de reclamantul C. L. impotriva paratei C.J.P.D, prin care acesta a solicitat sa se constate stingerea creantei prin prescriptie, obligarea paratei sa-i restituie sumele retinute din pensia de invaliditate, din ianuarie 2013 la zi, la care sa se calculeze dobanda legala din ianuarie 2013 pana la achitarea integrala a restantei, precum si diferenta de pensie din 20 august 2012- decembrie 2012, ce nu i-a fost inaintata odata cu primul cupon de pensie din ianuarie 2013, la care sa se calculeze dobanda legala din august 2012 pana in momentul achitarii integrale a restantei, obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
        In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in luna mai 2007 a primit de la parata doua decizii, din cuprinsul carora rezulta ca i s-a anulat decizia asupra capacitatii de munca nr.4791/2004 si i-a incetat plata pensiei de invaliditate incepand cu 01.11.2004, fiind obligat sa restituie suma de 11.246 lei pe ultimii trei ani, decizii care nu au fost contestate datorita faptului ca acesta a fost mai tot timpul internat.
      In anul 2012 si-a depus actele pentru un nou dosar de pensionare, iar in decembrie 2012 i-a fost comunicata doar decizia nr.295455, prima pensie primind-o in ianuarie 2013, ocazie cu care a constatat ca are retineri de 275 lei si nu i-au fost acordate diferente de la momentul stabilirii drepturilor, respectiv din 20.08.2012, asa cum se mentiona in decizia de pensionare.
     Reclamantul a mai precizat ca din anul 2007 pana in ianuarie 2013 au trecut 6 ani, ori potrivit Decretului 167/1958 dreptul de a cerere executare oricarui titlu executoriu se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani.
     Nu s-a formulat intampinare de catre parata, aceasta depunand note scrise si precizari prin care a aratat ca o contestatie la executare se poate face in 15 zile de la data cand debitorul a luat cunostinta de efectuarea primei retineri si ca s-a cauzat un prejudiciu bugetului asigurarilor de stat, existand si un dosar penal impotriva numitei B.M.
     In sedinta publica din 07.05.2014 s-a precizat de catre reclamant ca obiectul prezentului litigiu nu este o contestatie al executare ci o actiune in pretentii.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza, tribunalul a retinut urmatoarele:
      Pe numele reclamantului parata a emis in anul 2007 doua decizii, prima cu nr.835/2007, prin care i s-a anulat acestuia decizia asupra capacitatii de munca nr.4791/29.10.2004 si cealalta cu nr.236321/2007 prin care i s-a incetat plata pensiei de invaliditate si s-a constatat in sarcina sa un debit in suma de 11.246 lei pe perioada 01.11.2004-01.06.2007.
       Ulterior, reclamantul a formulat la data de 20.08.2012, sub nr.670531 o noua cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate, astfel ca i s-a emis decizia nr.295455/7.11.2012, drepturile in cuantum de 838 lei, acordandu-i-se incepand cu 20.08.2012.
     Potrivit precizarilor paratei (fila 72 din dosar), aceasta a inceput executarea deciziei 236321/2007 in luna decembrie 2012, cand i s-a comunicat noua decizie pentru pensie de invaliditate, retinandu-i-se suma de 2839 lei cu titlu de diferenta de pensie pentru perioada august - noiembrie 2012, iar incepand cu luna ianuarie 2013 i s-a retinut lunar suma de 275 lei.
    Prin urmare, parata a inceput executarea deciziei din 2007 la un interval de peste 5 ani, desi art.179 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede ca "sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani".
      Astfel, cererea formulata de reclamant, precizata ulterior, se priveste ca intemeiata, urmand a se constata prescris dreptul paratei de a recupera creantele retinute din pensia reclamantului, respectiv suma de 2839 lei cu titlu de diferenta de pensie pentru perioada august - noiembrie 2012, iar incepand cu luna ianuarie 2013, suma de 275 lei, aceste sume urmand a fi restituite catre reclamant, cu dobanda legala din ianuarie 2013 pana la momentul platii efective, potrivit O.G. nr.13/2011.
      Ca parte care a pierdut procesul, conform disp. art.453 Noul Cod procedura civila, parata va fi obligata la plata catre reclamant  a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat conform chitantei depuse la dosar.  
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016