Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Litigiu de munca - Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare

(Sentinta civila nr. 519 din data de 07.04.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Litigiu de munca - Contestatie impotriva deciziei de aplicare a     sanctiunii disciplinare    

                                                        Sentinta  civila nr. 519/07.04.2014 pronuntata de                               Tribunalul Dambovita in dosarul nr. 6899/120/2013
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. 6899/120/20.12.2013 contestatorul C.G. a formulat in contradictoriu cu intimatul S.A.D. contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare nr. 83/20.11.2013, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca prin decizia contestata a fost sanctionat cu avertisment scris si mutarea de pe ambulanta tip C pe o ambulanta tip B, aceasta fiind considerata o retrogradare cu consecinta diminuarii salariului.
A mai sustinut ca in mod nelegal, prin aceeasi decizie a fost sanctionat de doua ori pentru aceeasi abatere disciplinara, cu avertisment si cu retrogradare, acest fapt fiind in contradictie cu dispozitiile art. 249 alin. 2 din Codul muncii. De asemenea, decizia de sanctionare a fost emisa fara a se desemna o comisie pentru efectuarea cercetarii prealabile, potrivit art. 252 Codul muncii si fara a i se acorda dreptul de a se apara.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 268 alin. 5 Codul muncii.
A fost anexata decizia a carei anulare se solicita.
Intimatul a formulat intampinare prin care a aratat ca lui C.G. i s-au intocmit de-a lungul timpului mai multe referate, ca urmare a comportamentului nerespectuos si necolegial fata de echipa cu care lucra pe ambulanta, fiind sanctionat de mai multe ori cu avertisment scris, conform dispozitiilor nr. 68/12.09.2012, 59/04.09.2013 si 83/20.11.2013.
Prin decizia contestata contestatorul a fost sanctionat ca urmare a faptului ca a avut un comportament necorespunzator si a folosit un limbaj ireverentios, fapte ce au determinat unele dificultati in exercitarea actului medical.
De altfel, aceste aspecte nu au fost negate de contestator care, prin cererea nr. 1974/29.11.2013, a solicitat mutarea de pe o ambulanta tip "C" pe o ambulanta tip "A", pentru a nu mai crea tensiuni intre colegi in tura pe care lucra, astfel ca mutarea pe care acesta o contesta prin actiunea de fata a avut loc la cererea sa, reflectand o manifestare unilaterala de vointa a acestuia, nefiind vorba nici de aplicarea a doua sanctiuni, intrucat prin decizia nr. 83/20.11.2013 a fost aplicata sanctiunea "avertismentului scris", fiind totodata solutionata si cererea reclamantului de mutare pe alta ambulanta.
Intimatul a precizat ca dintr-o eroare de tehnoredactare s-a mentionat in cuprinsul dispozitiei a carei anulare se solicita ca reclamantul va fi mutat de pe un echipaj de tip"C" pe un echipaj de tip"B", intrucat contestatorul isi desfasoara si in prezent activitatea pe un echipaj de tip "A".
Au fost depuse la dosar actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate.
Au fost administrate probele cu interogatoriu, inscrisuri si martori, la termenul din data de 07.04.2014 fiind audiati martorii T.I.A. si C.G. propusi de contestator, si P.L. si G.L.N., propusi de intimat.
Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin contestatia inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. 6899/120 din data de 20.12.2013, C.G., in contradictoriu cu S.A.D. a contestat dispozitia de sanctionare nr. 83/20.11.2013 prin care a fost sanctionat cu avertisment scris, solicitand anularea acesteia.
Tribunalul mai retine ca G. C. are  calitatea de angajat al intimatului iar la data de 20.11.2013 a fost sanctionat cu avertisment scris  pentru comportament necorespunzator si limbaj ireverentios.
In esenta, prin contestatia formulata, contestatorul a sustinut ca a fost sanctionat de doua ori prin aceeasi dispozitie si pentru aceeasi fapta, odata cu avertisment scris si odata cu mutarea de pe un echipaj de tip C pe unul de tip B, mutare ce a antrenat diminuarea salariului, situatia fiind similara retrogradarii.
In conformitate cu dispozitiile art. 251 din Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute de art. 248 alin. 1 lit. a nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. Rezulta din textul de lege invocat ca intimatul putea aplica sanctiunea avertismentului scris fara a efectua in cauza cercetarea disciplinara conform normelor prevazute sub sanctiunea nulitatii de catre dispozitiile aceluiasi articol.
Tribunalul constata ca abaterile sanctionate de intimat  au fost semnalate de catre medicul J.S. si de catre asistenta G.C. la data de 15 noiembrie 2013. Ele sunt de natura a duce la sanctionarea contestatorului.
Tribunalul mai constata ca la data de 29.11.2013 contestatorul a formulat o cerere prin care a solicitat mutarea de pe un echipaj de tip C pe un echipaj de tip A. Chiar daca din continutul si modul de redactare a deciziei de sanctionare se poate trage concluzia ca mutarea de pe un tip de echipaj pe altul ar putea fi o sanctiune disciplinara, din ansamblul probelor administrate rezulta ca aceasta este o masura organizatorica. In conformitate cu declaratiile martorilor, si in special din declaratia martorului P.L., rezulta ca echipajul de tip C este unul ce presupune o relationare cu medicul si cu asistentii de pe acest tip de echipaj, activitatea desfasurata fiind complexa si extrem de tensionata. Din acest motiv, arata martorii, nu exista multi soferi doritori sa lucreze pe un astfel de tip de ambulanta iar, contestatorul, chiar daca este un bun profesionist, a mai avut incidente in cursul anului 2013, incidente in urma carora a mai fost sanctionat cu avertisment scris.
Cum masura de mutare a contestatorului de pe un echipaj de tip C pe unul de tip B, astfel cum se retine in continutul deciziei de sanctionare, a fost una care nu s-a pus in aplicare, in realitate C.G. fiind mutat pe un echipaj de tip A, conform cererii sale din data de 29 noiembrie 2013, tribunalul constata ca nu a fost vorba de aplicarea a doua sanctiuni contestatorului ci doar de aplicarea sanctiunii avertismentului, sanctiune ce poate fi aplicata fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Diminuarea salariului contestatorului nu apare ca urmare a aplicarii unei sanctiuni ci apare ca urmare a mutarii sale pe un echipaj de tip A, nefiind echivalenta unei retrogradari. Schimbarea conditiilor de munca poate duce la o diminuare a salariului daca, in conformitate cu contractul individual de munca si cu propria vointa a angajatului, are loc o schimbare a felului muncii.
 Pentru toate aceste motive tribunalul urmeaza a respinge contestatia pastrand dispozitia contestata ca legala si temeinica.

                                                              Judecator  Miritoiu  Maria
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016