Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Cerere rectificare carte funciara

(Decizie nr. 17 din data de 26.05.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Dosar nr. 2943/232/2013

DECIZIA NR. 17 din data de 26 mai 2014

Operatiunea de inscriere in cartea funciara- procedura necontencioasa. Verificarea de catre registrator doar a indeplinirii conditiilor prevazute de art.48 (29 dupa republicare) din Legea nr.7/1996. Inadmisibilitatea  analizarii pe fond a actului juridic in temeiul caruia s-a solicitat inscrierea, acest lucru putand fi facut in cadrul unui proces distinct, pe calea dreptului comun, ocazie cu care pot fi citate tertele persoane in contra carora sa se formuleze pretentii de drept comun.
Prin cererea  inregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti la data de  21.08.2013 sub nr. 2943/232/2013, OCPI Dambovita a inaintat plangerea formulata de petenta D.M. impotriva incheierii de respingere de carte funciara nr. 65094/07.08.2013 precum si o copie a dosarului intocmit de OCPI.
In motivarea plangerii petenta a aratat ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita in mod nelegal i-a respins cererea de inscriere a dreptului de proprietate, intrucat intre terenul proprietatea sa si terenul proprietatea paratilor nu exista o suprapunere reala, ci o suprapunere virtuala .
Intimata OCPI Dambovita a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, avand in vedere art. 527-540 NCPC si decizia ICCJ 72/2007.
In urma probelor administrate, respectiv inscrisuri si expertiza tehnica, prin sentinta civila nr.2862/19.12.2013, Judecatoria Gaesti a admis  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei OCPI Dambovita, a respins plangerea formulata in contradictoriu cu aceasta si a respins cererea formulata de catre petenta.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond,  a avut in vedere  disp. art. 32 din Legea nr. 7/1996, potrivit carora solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara se face fara citarea oficiului teritorial si decizia cu caracter obligatoriu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 72/15.10.2007, care a statuat ca  in cauzele avand ca obiect plangerile impotriva incheierii de carte funciara OCPI nu are calitate procesuala pasiva.
Instanta de fond a mai retinut ca la termenul din 10 octombrie 2013 petenta a aratat ca nu intelege sa se judece in contradictoriu cu societatea comerciala  care a inregistrat dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu nr. cadastral nr. 70381 in cartea funciara, ca potrivit mentiunilor cuprinse in titlul de proprietate nr. 44369/07.06.1995 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dambovita, numitei V. C i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 1 ha, 1600 mp din care 1000 mp teren curti constructii situat in tarlaua 7, parcela 714, ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3395/12.06.1995, de catre Notariatul de Stat Gaesti, V. C. a vandut petentei D. M. suprafata de 1000 mp, curti constructii situat in T 7, P 714, teren situat in comuna Petresti, judet Dambovita si ca prin sentinta civila 343/01.02.2013 pronuntata de Judecatoria Gaesti, in dosarul nr. 3868/232/2012, definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 403/23.04.2013 a Tribunalului Dambovita, a fost  admisa actiunea formulata de reclamanta D. M. in contradictoriu cu paratele Comisia locala de aplicare a Legii 18/1991 Petresti, judet Dambovita si Comisia locala de fond funciar Dambovita, s-a constatat ca autoarea reclamantei, numita V.C. a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului de 577 mp situat pe raza com. Petresti, judet Dambovita, sat Greci in T 7, P 714, reprezentand diferenta dintre suprafata de 1577 mp identificata in planul de amplasament si delimitare a imobilului executat de Lucian Buibar si suprafata de 1000 mp curti constructii reconstituita numitei V. C. cu titlul de proprietate nr. 44369/07.06.1995.
S-a mai retinut ca in vederea intabularii dreptului de proprietate petenta s-a adresat unei firme de cadastru pentru intocmirea documentatiei necesare iar ulterior a formulat cerere de receptie si inscriere, ca inspectorul OCPI a verificat documentatia iar prin referatul intocmit la data de 18.06.2013 a constatat ca imobilul pentru care se solicita inscrierea dreptului de proprietate se suprapune cu un alt imobil din documentatia nr. 70381, ca prin incheierea 50525 pronuntata in dosarul nr. 50525/30.05.2013 OCPI Dambovita a respins cererea cu privire la receptia documentatiei cadastrale si inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 1577 mp, iar  asupra cererii de reexaminare introduse de D. M. si D. S., OCPI Dambovita s-a pronuntat prin incheierea 65094 pronuntata in dosarul nr. 65094/17.07.2013 OCPI Dambovita si a respins cererea de reexaminare cu motivarea existentei suprapunerii totale reale cu imobilul identificat cu nr. cadastral 70381 UAT Petresti.
Instanta de fond a mai constatat ca potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza expertul a retinut ca in urma aplicarii planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 70381 prin reprezentarea coordonatelor punctelor pe conturul suprafetei, imobilul reclamantei se suprapune cu imobilul cu numarul de identificare 70381, suprapunerea fiind reala, situatia de fapt privitoare la suprapunerea reala coroborandu-se cu inscrisurile depuse la dosar de OCPI Dambovita si cu raportul de expertiza.
Impotriva sentintei instantei de fond a declarat apel petenta Diaconu Maria, in fapt, aratand ca a fost respinsa cererea sa inregistrata la OCPI Dambovita sub nr. 65.094/ 14.08.2013 prin care a solicitat intabularea dreptului de proprietate (pct. 3) si anularea sau modificarea (rectificarea ) cartii funciare a SC Servagromec Dambovita SA (pct. 2).
A criticat sentinta instantei de fond pentru nelegalitate si netemeinicie intrucat, cu toate ca a solicitat anularea sau modificarea (rectificarea) cartii funciare a SC Servagromec Dambovita SA, carte funciara care se suprapune peste terenul proprietatea sa , instanta de fond nu a dispus citarea in cauza si a acestei societati, solutionand procesul fara a intra in judecata fondului privitor la rectificarea cartii funciare a SC Servagromec Dambovita SA nr.70381 UAT Petresti, nefacand nicio referire in considerentele sentintei despre aceasta rectificare solicitata.
Considera apelanta ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 480 alin. 3 Cod procedura civila, fapt pentru care solicita anularea hotararii atacate si - in principal, trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, iar in subsidiar anularea hotararii atacate, urmand ca instanta de apel sa se pronunte cu privire la rectificarea cartii funciare a SC Servagromec Dambovita SA cu nr.70.381 UAT Petresti.
Arata apelanta ca instanta de fond nu motiveaza in considerentele hotararii atacate care au fost motivele care au condus la concluzia ca cererea trebuie respinsa, singura afirmatie ca imobilul proprietatea apelantei se suprapune cu imobilul cu nr. de identificare 70.381 nu inseamna ca hotararea este motivata, ca prin respingerea cererii, instanta de fond nu a dat eficienta, dispozitiilor art. 27 din Ordinul nr. 634/2008, in sensul ca " in cazul in care suprapunerea este reala, aceasta se va solutiona pe cale amiabila prin documentatii cadastrale (ceea ce nu este cazul in speta ) sau de catre instantele de judecata, iar daca proprietarii refuza sa isi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea in cartile funciare, in baza incheierii de carte funciara ..."
Este de observat faptul ca este vorba despre o suprapunere reala totala a imobilului proprietatea sa peste nr. cadastral 70.381, ceea ce, daca instanta de fond ar fi dat eficienta disp. art. 27 din Ordinul nr. 634/2006, ar fi trebuit sa admita cererea si sa dispuna notarea suprapunerii in cartile funciare.
Pe fondul cauzei, apelanta a aratat ca autoarei sale  i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1.000 mp teren curti constructii situata in tarlaua 7 parcela 714, suprafata de teren pe care se afla amplasata gospodaria autoarei sale, compusa din imobile casa si anexe gospodaresti, construite cu multi ani in urma, anterior aparitiei Legii nr.18/1991 si dat fiind faptul ca, la data  reconstituirii dreptului de proprietate gospodaria nu a fost masurata si beneficiind de prevederile art. 23 din legea fondului funciar, prin sentinta civila nr. 343/01.02.2013 ramasa definitive prin decizia nr. 403/23.04.2013, a fost constatat dreptul de proprietate si pentru suprafata de 577 m.p. aferenta gospodariei.
Cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate ai autoarei apelantei,  acesta a fost reconstituit in baza legii fondului funciar, fiind emis titlu de proprietate in anul 1995, in timp ce SC Servagromec Dambovita SA a dobandit dreptul de proprietate in anul 1996, dupa care, in anul 2012 societatii Servagromec Dambovita SA i se intabuleaza dreptul de proprietate pentru suprafata de 43,136 mp , iar in aceasta suprafata de teren este inclusa si intreaga gospodarie a apelantei, in planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. 70.381 figurand si constructia sa.
Considera apelanta ca drepturile reale ale SC Servagromec Dambovita SA au fost inscrise in cartea funciara in baza titlului din anul 1998 , in timp ce titlul ce face dovada proprietatii, ca urmare a reconstituirii facute in baza Legii nr. 18/1991 a autoarei apelantei este emis in anul 1995 si analizand documentatia ce a stat ia baza intabularii in cartea funciara, se constata ca terenul SC Servagromec Dambovita SA este situat in tarlaua 7 parcela 711 , or terenul apelantei este situat in tarlaua 7, parcela 714, fiind necesara o clarificare a situatiei privind amplasamentul terenurilor din cele doua parcele, pentru a se stabili o corespondenta intre situatia de fapt cu cea in drept, mentionata in titlurile de proprietate.
Se apreciaza ca prin adoptarea solutiei de catre  instanta de fond s-au nesocotit toate principiile dupa care se conduc cartile funciare, solutia fiind intemeiata pe un raport de expertiza care nu s-a raportat la actele de proprietate ale partilor.
Apelanta a solicitat admiterea apelului, anularea hotararii instantei de fond si judecand procesul sa se dispuna rectificarea nr. cadastral 70.381 in limita suprafetei de 1557 m.p. si intabularea dreptului apelantei de proprietate pentru aceasta suprafata de teren.
Intimata Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca neintemeiat, mentinerea sentintei instantei de fond ca legala si temeinica, din urmatoarele considerente: o conditie esentiala pentru ca o persoana sa fie parte in proces este calitatea procesuala, care este determinata de calitatea de titular al dreptului si respectiv al obligatiei ce formeaza continutul raportului juridic de drept material dedus judecatii. Calitatea de parat apartine persoanei despre care se afirma ca a incalcat sau nu a recunoscut un drept al reclamantului. Intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si reclamanta, nu au existat raporturi juridice.
Potrivit dispozitiilor art. 907, alin. (2) din Codul Civil "prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau corectarea oricarei inscrieri inexacte efectuate in cartea funciara.
Atat dispozitiile art. 907 alin. (3), 908, alin. (2) din Codul Civil, cat si practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie prevad ca nici o rectificare a situatiei de carte funciara nu este posibil a fi solutionata ori dispusa, decat in contradictoriu cu titularul dreptului contestat (a se vedea Decizia ICCJ - Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala nr. 5728/29.06.2005).
De asemenea, dispozitiile art. 32 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad ca, ‘‘solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a actiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial".
Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se face, fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica notariala, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva, asa cum prevede art. 908, alin. (2) din Codul Civil.
Intimata solicita sa se retina ca, intr-un litigiu privind rectificarea inscrierilor din cartea funciara, nu pot fi antrenate decat partile care isi disputa dreptul inscris si nu oficiul de cadastru, care prin lege asigura activitatea de publicitate imobiliara, fara sa intervina in aspectele juridice ale proprietatii.
Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 5728/2005, a statuat faptul ca "Actiunea in rectificare nu poate fi niciodata indreptata impotriva Biroului de Carte Funciara, care nu are nici un drept potrivnic contra celui lezat de o inscriere nefavorabila ori inexacta, ci numai in contradictoriu cu titularul dreptului contestat si a carui modificare se solicita".
Totodata, prin Decizia nr. 72/2007, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca "in cauzele ce au ca obiect plangerile privind Cartea Funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr.7/1996, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasiva".
Intimata a solicitat respingerea ca neintemeiat a apelului, mentinerea sentintei pronuntata de Judecatoria Gaesti, prin care a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Dambovita, ca legala si temeinica.
Tribunalul a incuviintat proba cu inscrisuri, iar apelanta a depus la dosar planul parcelar in intravilanul localitatii Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita.
Examinand sentinta apelata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, a sustinerilor partilor, precum si a dispozitiilor legale incidente in cauza, constata apelul nefondat pentru considerentele ce se vor expune in continuare.
Nu este intemeiata critica prin care apelanta a sustinut ca instanta de fond nu a dispus citarea SC Servagromec Dambovita SA, desi prin cererea de chemare in judecata a solicitat anularea sau modificarea (rectificarea) cartii funciare a acestei societati, carte funciara care se suprapune peste terenul proprietatea sa, iar in cuprinsul hotararii instanta nu a facut nicio mentiune despre aceasta imprejurare.
Obiectul cererii de fata il constituie plangerea impotriva incheierii de respingere nr.65094/7.08.2013 emisa de OCPI Dambovita privind reexaminarea incheierii nr.50525/30.05.2013 formulata de petentii D. M. si D. S.
Potrivit deciziei nr.72/15.10.2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii, in cazul operatiuni de inscriere in cartea funciara, este vorba despre o procedura necontencioasa, iar registratorul trebuie sa verifice numai indeplinirea conditiilor prevazute de art.48 (29 dupa republicare) din Legea nr.7/1996, acesta fiind verificat numai din punct de vedere formal, neputand purcede la analizarea pe fond a actului juridic in temeiul caruia s-a solicitat inscrierea, acest lucru putand fi facut in cadrul unui proces distinct, pe calea dreptului comun, ocazie cu care pot fi citate tertele persoane in contra carora sa se formuleze pretentii de drept comun.
Pe de alta parte, conform art.73 alin.2 din Ordinul nr.633/2006 "cel care a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului", acest text vizand atat formularea unei cereri de reexaminare impotriva incheierii pronuntata de catre registratorul de carte funciara, cat si formularea la judecatorie a plangerii impotriva incheierii pronuntata de catre registratorul sef prin care acesta a solutionat cererea de reexaminare.
Asa fiind, in mod corect instanta de fond a judecat cererea in limitele prevazute de dispozitiile legale anterior citate, pe procedura necontencioasa, constatand si lipsa calitatii procesuale pasive a OCPI Dambovita.
O alta critica vizeaza faptul ca instanta de fond nu ar fi aratat in considerentele hotararii atacate motivele pentru care a ajuns la concluzia respingerii cererii si pentru care motiv nu a dat eficienta prevederilor art.27 din Ordinul nr.634/2006 in sensul de a admite cererea si de a nota suprapunerea in cartea funciara.
Nici aceasta critica nu este intemeiata, intrucat, potrivit art.27 alin.2 din Ordinul nr.634/2006, in cazul in care suprapunerea este reala, se va solutiona pe cale amiabila sau de catre instanta de judecata, iar Oficiul Teritorial de Cadastru va nota din oficiu suprapunerea.
Notarea suprapunerii in cartea funciara nu conduce implicit si la admiterea cererii de inscriere in cartea funciara, deoarece art.27 alin.2^1 din acelasi act normativ se refera la situatia in care terenul est afectat doar partial de suprapunere, imprejurare in care pentru lotul neafectat se va acorda numar cadastral si se va inscrie in cartea funciara, iar pentru cel afectat de suprapunere se va intocmi nota de respingere. Acest text prevede expres faptul ca atunci cand un teren este afectat total sau partial de suprapuneri, cererea de inscriere in cartea funciara se va respinge.
Asa fiind, in mod corect s-a respins cererea de inscriere si cererea de reexaminare de catre registrator si registratorul sef, iar instanta de judecata a respins plangerea impotriva incheierii de reexaminare, retinand o suprapunere reala totala cu un alt teren.
Celelalte critici vizand fondul dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul cererii de inscriere, precum si cele referitoare la fondul dreptului SC Servagromec Dambovita SA nu pot face obiectul analizei prezentului dosar intrucat exced prevederilor legale referitoare la solutionarea pe cale necontencioasa a plangerii impotriva incheierii de carte funciara.
Pentru cele ce preced, tribunalul, in baza art.4 alin.1 din NCPC, a respins apelul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016