InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Cerere avand ca obiect obligarea comisiilor de fond funciar la punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate

(Decizie nr. 51 din data de 03.03.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Dosar nr.1203/232/2013 APEL

DECIZIA CIVILA NR.51
Sedinta publica din data de 03.03.2014
Instanta compusa din :
PRESEDINTE - Simona Duvalma Cerere avand ca obiect obligarea comisiilor de fond funciar la punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate. Cerere prematura. Pana la data de 01.01.2016, nu se poate retine ca exista un refuz nejustificat de punere efectiva in posesie  si eliberare a titlului de proprietare in conditiile in care potrivit art. 7 din Legea nr. 165/2013, pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar, dispozitiile nefiind aplicabile hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile iar conform art. 11 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ, comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 01.01.2016.
   

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti sub nr. 1203/232/2013, reclamantul SI, in calitate de mostenitor legal al defunctului SA, a chemat in judecata pe paratele Comisia Locala Matasaru pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 si Comisia judeteana Dambovita pentru stabilirea dreptului de proprietate, solicitand, in baza art. 64 din Legea nr.18/1991, sa fie obligate acestea sa indeplineasca formalitatile necesare pentru emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 0,36 ha teren extravilan cu vecinatatile N- P Gh, E- mostenitorii defunctei DI, S- paraul Tinoasa, V- drum exploatare.
In motivarea actiunii reclamantul arata ca tatalui sau SA i s-a atribuit suprafata de 0,36 ha, cu amplasamentul mentionat mai sus, fiind pus in posesie la 6 iulie 1992. Comisia Locala Matasaru nu a inaintat documentatia pentru eliberarea titlului de proprietate cu toate demersurile efectuate.
Se solicita probele cu acte, interogatoriu.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 64 din Legea nr. 18/1991.
La termenul de judecata din data de 05.06.2013, reclamantul si-a precizat actiunea in sensul ca, in baza art. 64 din Legea nr. 18/1991, a solicitat punerea in posesie efectiva pentru suprafata de 3,36 ha, cat s-a reconstituit tatalui lui SA si eliberarea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata de 3,36 ha si nu pentru 2,41 ha cat este mentionat in titlul de proprietate nr. 117058/02.12.2002.
Prin incheierea din data de 07.08.2013 a fost respinsa exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata, invocata de parata Comisia judeteana de fond funciar.
Prin sentinta civila nr. 1659/11.09.2013, Judecatoria Gaesti a admis exceptia prematuritatii formularii actiunii, invocata din oficiu si a respins actiunea formulata de reclamantul SI in contradictoriu cu paratele Comisia Locala Matasaru pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 si Comisia judeteana Dambovita pentru stabilirea dreptului de proprietate.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin prezenta actiune, reclamantul solicita obligarea paratelor sa il puna in posesie pe punerea efectiva in posesie pe suprafata de 3,36 ha, sustinand ca pentru aceasta suprafata s-a reconstituit dreptul de proprietate autorului lui SA si obligarea paratelor la eliberarea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata.
Ca temei de drept, a invocat dispozitiile art. 64 din Legea nr. 18/1991, potrivit carora, in cazul in care comisia locala de fond funciar refuza inmanarea titlului de proprietate sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.
Mai retine instanta ca la data de 20.05.2013 a intrat in vigoare Legea nr. 165/2013, privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, act normativ care prin art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. b instituie principiul prevalentei restituirii in natura a acestor imobile.
Conform art. 6 din acelasi act normativ, in termen de 180 de zile de la constituire, comisia prevazuta de art. 5 intocmeste situatia terenurilor agricole si forestiere aflate in domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ teritoriala, situatie ce se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Comisiile judetene centralizeaza aceste situatii in termen de 30 de zile de la primirea acestora, rezultatul urmand a fi transmis ANRP, care demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare, pentru a fi afectate restituirii in natura, sau, dupa caz, valorificarii punctelor acordate potrivit acestei legi..
Potrivit art. 7 din acelasi act normativ, pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar, dispozitiile nefiind aplicabile hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.
Dupa parcurgerea procedurilor prevazute de Legea nr. 165/2013, conform art. 11 alin. 1 si 2, comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 01.01.2016, iar in situatia neindeplinirii acestor obligatii in termenul mentionat, persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile.
Mai trebuie retinut ca potrivit art. 4, dispozitiile Legii nr. 165/2013 se aplica cererilor formulate si depuse in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a acestei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a acestei legi.
Fata de dispozitiile legale amintite si in conditiile in care nu exista o hotarare judecatoreasca irevocabila, instanta constata ca inainte de data de 01.01.2016, nu se poate aprecia ca ar exista un refuz nejustificat al paratelor de punere efectiva in posesie si de indeplinire a formalitatilor necesare eliberarii unui titlu de proprietate. Temeinicia cererii formulata de reclamant poate fi analizata pe fond numai dupa data mentionata, respectiv dupa expirarea termenului pus de lege la dispozitia paratelor pentru indeplinirea obligatiilor de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate si numai daca in termenul de 30 de zile prevazut de lege, reclamantul formuleaza plangere in situatia in care apreciaza ca paratele nu si-au indeplinit obligatiile pana la data de 01.01.2016.
In consecinta, fara a afecta accesul reclamantului la justitie, care este garantat in conditiile aratate, instanta de fond a apreciat ca cererea de chemare in judecata este formulata prematur, dreptul reclamantului nefiind un drept actual, ci unul supus termenului de 01.01.2016, astfel ca a admis exceptia prematuritatii si a respins actiunea.
  Impotriva acestei sentinte a declarat apel in termenul legal reclamantul aratand ca dreptul pe care vrea sa il valorifice prin actiunea formulata nu este supus unui termen sau conditii suspensive; ca art. 64 din legea nr. 18/1991 nu prevede nicio procedura prealabila si ca actele in baza caruia a fost eliberat titlul de proprietate nr. 117058/02.12.2012 sunt intocmite inainte de aparitia Legii nr. 165/2013 care nu suspenda activitatea administrativ jurisdictionala a instantei in materia Legii nr. 18/1991.
Prin decizia civila nr. 51/03.03.2014, Tribunalul Dambovita a respins apelul declarat si a pastrat hotararea atacata, constatand ca apelul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
Coroborand dispozitiile art. 7 si 11 din Legea nr. 165/2013 cu cele ale art. 64 din Legea nr. 18/1991, tribunalul constata ca in mod corect prima instanta a retinut ca pana la data de 01.01.2016, nu se poate retine ca exista un refuz nejustificat de punere efectiva in posesie  si eliberare a titlului de proprietare in conditiile in care potrivit art. 7 din Legea nr. 165/2013, pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar, dispozitiile nefiind aplicabile hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile iar conform art. 11 alin. 1 si 2, comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 01.01.2016.
Sustinerea apelantului in sensul ca art. 64 din Legea nr. 18/1991 nu impune nicio procedura prealabila, desi reala, nu are relevanta in cauza deoarece art. 11 din Legea nr. 165/2013 a instituit un termen maxim pentru executarea obligatiilor comisiilor de fond funciar si nu o procedura prealabila si in mod corect prima instanta a constatat ca dreptul corelativ al apelantului nu este un drept actual ci unul supus unui termen - termenul de 01.01.2016.  
In mod corespunzator, si sustinerea apelantului referitoare la faptul ca prin Legea nr. 165/2013 nu s-a suspendat activitatea instantelor judecatoresti, desi este corecta intrucat Legea nr. 165/2013 nu a instituit un nou caz de suspendare a judecatii, nu are relevanta in cauza in conditiile in care prima instanta nu a dispus suspendarea judecatii ci a solutionat cererea formulata de reclamantul petitionar.
Fata de considerentele mai sus expuse, constatand ca, in mod corect si cu respectarea dispozitiilor legale incidente, a fost admisa exceptia prematuritatii formularii actiunii, tribunalul, in baza art. 480 din Codul de Procedura Civila, a respins apelul ca nefondat si a pastrat hotararea atacata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016