Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

LIPSA CALITATII PROCESUALE IN FORMULAREA PLANGERII.

(Sentinta penala nr. 1 din data de 25.04.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

DOSAR NR.1715/120/2014                                                               Fond
                                                                                       Art.340 Cod procedura penala

ROMANIA
TRIBUNALUL DAMBOVITA-SECTIA PENALA
I N C H E I E R E
Sedinta din camera de consiliu din data de 25 aprilie 2014               JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA : A. M.
                                  GREFIER        : A. B.

Pe rol fiind solutionarea plangerii formulata in numele persoanei vatamate C.G., fiul lui _, detinut in Penitenciarul Ploiesti, de catre C.I., _.
Fara citare parti.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care judecatorul de camera preliminara ramane in deliberare.

JUDECATORUL DE CAMERA PRELIMINARA:

Asupra cauzei penale de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.1715/120/9.04.2014, C. I., _, a formulat in numele persoanei vatamate C. G., fiul lui _, detinut in Penitenciarul Ploiesti, plangere impotriva ordonantei nr.263/II/2/2014 din 20.03.2014 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, solicitand reanalizarea si verificarea rezolutiei data in dosarul nr.520/P/2013, avandu-se in vedere si declaratiile martorilor A. M., B. I. C. si C. V. I. date in fata unui notar, care atesta ca politistul S. V. le-a dictat depozitiile.
Au fost atasate cererii, copiile declaratiilor martorilor A. M., B. I. C. si C. V. I., copia ordonantei atacate si a comunicarii acesteia catre persoana vatamata.
La solicitarea judecatorului de camera preliminara, Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita a inaintat dosarul nr.520/P/2013.
Potrivit art.341 alin.2 si 3 Cod procedura penala, judecatorul de camera preliminara a comunicat Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita copia plangerii, aducandu-i totodata la cunostinta ca are posibilitatea sa depuna note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia acesteia, stabilind termen de judecata la data de 25.04.2014.
Prin adresa nr.517/VIII/1/2014 din 17.04.2014, Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita a inaintat note scrise, in care a aratat ca plangerea formulata este neintemeiata, ca sustinerile petentului ca la solutionarea cauzei nu au fost avute in vedere declaratiile notariale ale celor trei martori indicati in plangere, sunt neintemeiate, in conditiile in care in solutia de netrimitere in judecata au fost mentionate aceste declaratii, cu privire la care s-a apreciat insa ca nu fac parte din mijloacele de proba expres prevazute de normele legale in vigoare, intrucat nu au fost administrate de catre organele competente, dar si ca desi martorii au fost citati, doar A. M. s-a prezentat in fata procurorului, care l-a audiat, iar declaratia sa a fost analizata in solutia dispusa in cauza.     
Analizand actele si lucrarile dosarului, judecatorul de camera preliminara retine ca la data de 17.09.2013, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste a fost inregistrata sub nr.5094/P/2013 plangerea formulata de catre C. G., detinut in Penitenciarul Ploiesti, impotriva numitului S. V., agent in cadrul Politiei Municipiului Targoviste, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu prev. si ped. de art.246 Cod penal.
In urma probatoriului administrat, constatandu-se ca agentul sef de politie S. V. face parte din structura politiei judiciare si fata de prevederile art.27 alin.2 din Legea nr.218/2002, modificata prin Legea nr.281/2003, procurorul a dispus, prin ordonanta din 7.10.2013, declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, unde a fost inregistrata la data de 15.10.2013, sub nr.520/P/2013. 
Dupa administrarea probatoriului cu martori si inscrisuri, prin rezolutia din 31.01.2014 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Stancu Valentin, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu prev. si ped. de art.246 Cod penal si de instigare la marturie mincinoasa, prev. de art.25 Cod penal rap. la art.260 Cod penal.
Impotriva solutiei a formulat plangere petentul, prin tatal sau, Costache Ion, respinsa prin ordonanta nr.263/II/2/2014 din 20.03.2014, apreciindu-se ca solutia atacata este legala si temeinica.
Solutia procurorului a fost atacata la instanta de catre petent, prin intermediul tatalui sau, C. I., astfel cum rezulta, de altfel, si din mentiunile aflate pe plicul cu care a fost inaintata corespondenta.
Potrivit art.336 alin.1 Cod procedura penala orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime.
De asemenea, potrivit disp. art.340 alin.1 Cod procedura penala persoana a carei plangere impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala, dispusa prin ordonanta sau rechizitoriu, a fost respinsa conform art.339 poate face plangere, in termen de 20 de zile de la comunicare, la judecatorul de camera preliminara de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta.
Din cuprinsul plangerii formulate la data de 17.09.2013, rezulta ca persoana ale carei drepturi au fost vatamate este C. G., acesta aratand ca datorita modului defectuos de indeplinire a sarcinilor de serviciu de catre Stancu Valentin, a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare.
Desi tatal petentului a fost cel care a formulat plangerea impotriva solutiei procurorului din 31.01.2014, tot el formuland si plangerea inregistrata pe rolul instantei, se constata ca nu interesele sale legitime au fost vatamate, nefiind astfel intrunite cerintele art.336 Cod procedura penala, care chiar daca stipuleaza in prima teza ca orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, conditioneaza formularea ei de existenta unei vatamari a intereselor legitime, care nu exista in ceea ce-l priveste pe semnatarul plangerii inregistrata pe rolul tribunalului.
Fata de aceste dispozitii legale, dar si de imprejurarea ca plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale din data de 31.01.2014, data de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita in dosarul nr.520/P/2013, mentinuta prin ordonanta nr.263/II/2/2014 din 20.03.2014 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, a fost formulata de catre tatal persoanei vatamate C. G., fara vreo imputernicire in acest sens, tribunalul urmeaza sa respinga ca inadmisibila plangerea formulata de catre Costache Ion in numele persoanei vatamate C. G.
In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala, Costache Ion va fi obligat la plata sumei de 30 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Respinge ca inadmisibila plangerea formulata in numele persoanei vatamate C. G., fiul _, detinut in Penitenciarul Ploiesti, de catre C. I., domiciliat in _
In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala, obliga pe C. I. la plata sumei de 30 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din data de 25.04.2014.

PRESEDINTE,
                A. M.
Grefier,
           A. B.
Red.AM.
Tehnored.AMB.
2 ex./22.05.2014
Poz. din reg. de executare 102/2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016