Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Babadag

actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 382 din data de 28.04.2009 pronuntata de Judecatoria Babadag)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Babadag | Jurisprudenta Judecatoria Babadag

         Dosar nr.266/179/2009
         Domeniu alocat : vanzari-cumparari
         Tip speta : sentinta civila
         Data spetei : s.c. nr. 382/28.04.2009
         Titlu: actiune in constatare

         Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, inregistrata sub nr. 266/179/16.02.2009 reclamanta SC D.A. SRL Tulcea a chemat in judecata pe parata U.M. pentru a se pronunta o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate vanzarea cumpararea suprafetei de 3 ha teren individualizat in titlul de proprietate nr. 10497/7.05.1993 teren situat in extravilanul localitatii Fagarasu Nou comuna Topolog jud. Tulcea in valoare de 2.100 lei.
         S-a motivat ca prin procura speciala nr. 109/25.07.2006 emisa de BNP M.A.C. din Topolog parata l-a imputernicit pe numitul C.M. sa faca toate demersurile pentru vanzarea terenului sus mentionat.
         In baza acestui mandat la data de 12 iulie 2007 mandatarul a incheiat antecontractul de vanzare cumparare nr. 920/2007 prin care a promis vanzarea imobilului catre SC D.A. SRL Tulcea.
         Desi la momentul incheierii procurii parata a primit suma de 2.100 lei reprezentand pretul vanzarii aceasta nu si-a respectat promisiunea si nu a perfectat vanzarea cumpararea in forma autentica. Intre timp U.M. a promis vanzarea terenului catre alte peroane si refuza sa se prezinte la notariat pentru incheierea actului.
         In aceasta situatie a devenit necesara introducerea prezentei actiuni.
         In drept au fost invocate disp. art. 1294, 1295 si 1074 cod civil.
         Pentru dovedirea sustinerilor s-au depus la dosar procura speciala autentificata sub nr. 109/25.07.2006 la BNP M.A.C. din Topolog, antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 920/12.07.2007 la BNP M.M. din Babadag, incheierea nr. 15873/13.07.2007 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tulcea si Titlul de Proprietate nr. 10497/7.05.1993 emis de Comisia judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
         La data de 3.03.2009 parata a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii introduse de reclamanta.
         A invederat ca  inainte de incheierea antecontractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 920/12.07.2007 la BNP M.M. din Babadag de catre C.M., la 10.07.2007 a procedat la revocarea mandatului incredintat acestuia.
         Ulterior, a perfectat in forma autentica contractele de vanzare cumparare a celor trei suprafete de teren care compun cele trei 3 ha, instrainand  terenul integral catre SC E.K.W. E.SRL .
         Prin urmare nu mai este proprietara bunului si nu mai poate fi adusa la indeplinire obligatia de executare in natura.
         In drept au fost invocate disp. art. 114 cod pr.civila  si ale art. 1073 - 1077 cod civil.
         Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat in copie certificatul nr. 53450/10.07.2007 emis de Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor, declaratia autentificata sub nr. 269/10.07.2007 a la BNP M.A.C. din Topolog, incheierea nr. 28491/15 noiembrie 2007 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata in tarla 19 parcela 177, incheierea nr. 1726/4.02.2008 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata in tarla 78 parcela 468, incheierea nr. 1727/4.02.2008 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata in tarla 76 parcela 462/1, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 823/7 noiembrie 2007 la BNP M.A.C. din Topolog, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 999/18 decembrie 2007 la acelasi birou notarial.
         Procedand la judecarea cauzei instanta retine ca prin procura speciala autentificata sub nr. 109/25.07.2006 la BNP M.A.C. din Topolog, parata la imputernicit pe paratul C.M. sa instraineze terenul proprietatea sa in suprafata de 3 ha situat in extravilanul localitatii Fagarasu Nou.
         Vazand ca a trecut aproape un an de la data incredintarii un an si mandatarul nu si-a adus la indeplinire aceasta insarcinare, U.M. la 10.07.2007 s-a prezentat la acelasi Birou notarial si a procedat la revocarea procurii prin declaratia autentificata sub nr. 269 din aceasta data.
         In aceiasi zi, la orele 11:21:21 , asa cum rezulta din certificatul nr. 53450 a fost primita conformarea Uniunilor Nationale a Notarilor Publici din Romania cu privire la inregistrarea in Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor, a mandatului acordat lui C.M..
         Ulterior parata a instrainat in forma autentica suprafata de 3 ha teren catre SC E.K.W. E.SRL , contractele de vanzare cumparare incheiate cu acest prilej fiind intabulate in cartea funciara conform incheierilor nr. 1726/23.01.2008, 1727/23.01.2008, 28491/12.11.2007 emise de Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara Tulcea.
         Potrivit art. 1073 cod civil creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar are dreptul la desdaunare.
         Tot astfel, in conformitate cu art. 1077 cod civil, nefiind indeplinita obligatia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o aduce el la indeplinire cu cheltuiala debitorului .
         In speta insa principiul executarii in natura a obligatiilor si a repararii in natura a pagubelor nu este aplicabil deoarece dispozitiile art. 1073 cod civil se interpreteaza in sensul in care o obligatie de a face trebuie executata in natura, in masura in care acest lucru este posibil.
         Ori, asa cum reiese din inscrisurile depuse la dosar exista un impediment la indeplinirea  acestei obligatii intrucat bunul nu se mai afla in patrimoniul vanzatoarei promitente, dreptul de proprietate asupra celor 3 ha teren fiind transmis catre SC E.K.W. E.SRL inainte ca C.M. sa incheie antecontractul de vanzare cumparare nr. 920/12.07.2007 prin care a fost propusa vanzarea terenului catre SC D.A.SRL Tulcea.
         Din aceste considerente cererea formulata de catre reclamanta va fi respinsa ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013