Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Plangere contraventionala

(Hotarare nr. 785 din data de 24.04.2014 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Infractiuni | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 06.11.2013, sub nr. 10923/311/2013 petentul OFC a solicitat instantei, ca prin hotararea pe care o va pronunta, in contradictoriu cu intimatul IPJ O sa dispuna anularea procesului - verbal de contraventie seria CP nr. 5505201/23.10.2013, exonerarea de la plata amenzii contraventionale.
In motivarea in fapt a cererii, petentul a invederat instantei ca a fost sanctionat prin procesul - verbal de contraventie mentionat, intrucat a traversat strada Nicolae Balcescu din orasul Bals prin loc nepermis.
In drept, s-au invocat dispozitiile OG nr. 2/2001 si art. 194 Cpc.
Legal citat, intimatul IPJ O a formulat intampinare, invocand, pe cale de exceptie, necompetenta teritoriala a Judecatoriei Slatina si declinarea cauzei in favoarea Judecatoriei Bals, iar pe fond, respingerea plangerii, ca neintemeiata.
Prin sentinta civila nr. 2892/21.03.2014 a fost admisa exceptia mentionata si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Bals, unde dosarul a fost inregistrat sub acelasi numar unic, la data de 03.04.2014.
Analizand actele dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie seria CP nr. 5505201/23.10.2013, petentul a fost sanctionat pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 99 alin. 1 pct. 3 din OUG nr. 195/2002, cu amenda contraventionala in cuantum de 160 lei.
S-a constatat ca la data de 23.10.2013, ora 1107, petentul a traversat strada Nicolae Balcescu din orasul Bals prin loc nepermis.
Examinand, potrivit art. 34 alin 1 din OG nr. 2/2001 legalitatea  procesului verbal de contraventie, instanta constata ca acesta a fost incheiat respectandu-se dispozitiile legale, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate si din oficiu, astfel ca va analiza temeinicia acestuia.
Asa cum retine si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, practica instantelor nationale se bazeaza pe regula cuprinsa in art. 1169 din Codul civil, conform careia cel care face o propunere inaintea instantei trebuie sa o dovedeasca. Prin urmare, cel care pretinde ca situatia de fapt retinuta nu corespunde realitatii, trebuie sa-si dovedeasca sustinerile.
In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, incepand cu cauza Öztürk contra Germaniei, se retine in mod constant ca indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte calificate in dreptul intern ca fiind contraventie trebuie sa beneficieze de toate garantiile specifice procedurii penale. In acelasi sens al respectarii prezumtiei de nevinovatie sunt si sustinerile iterate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Anghel impotriva Romaniei (a se vedea paragrafele 66-69 din Hotararea Anghel impotriva Romaniei).
           In aceste conditii, este evident ca acuzatia adusa petentului este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala revine organului constatator si nu petentului.
In acest context, instanta arata ca prezumtia de nevinovatie nu are caracter absolut, dupa cum nici prezumtia de veridicitate a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolut, dar prezumtia de veridicitate nu poate opera decat pana la limita la care prin aplicarea ei s-ar ajunge in situatia ca persoana invinuita de savarsirea faptei sa fie pusa in imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal desi din probele administrate de "acuzare“ instanta nu poate fi convinsa de vinovatia "acuzatului“, dincolo de orice  indoiala rezonabila.
In speta, proba vinovatiei petentului a fost facuta cu ajutorul procesului verbal de contraventie, care releva o stare de fapt, presupusa a exprima realitatea, pana la proba contrara, care in cauza nua fost realizata de petent.
Totodata, instanta retine ca, potrivit art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, " Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.“, criterii care nu au fost respectate de catre agentul constatator.
Astfel, desi a fost aplicata amenda prevazuta de lege, nu s-a avut in vedere ca, asa cum rezulta din dosarul cauzei, anterior petentul nu a mai fost sanctionat pentru astfel de abateri, iar pericolul social al faptei este minim.
Fata de considerentele anterior expuse, avand in vedere si dispozitiile art. 7 alin. 2  din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a admis in parte plangerea contraventionala cu a carei judecata a fost investita si a inlocuit amenda contraventionala in cuantum de 160 lei aplicata petentului cu sanctiunea "Avertisment“.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale – Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 – privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011